Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí

English English

Žadateli musí být v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost, aby se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřil k  podkladům pro rozhodnutí.
 
Tohoto úkonu není zapotřebí v případě, že se žádosti v plném rozsahu vyhovuje a dále v případě, že řízení se ukončuje nikoli rozhodnutím ve věci, ale vydáním usnesení o zastavení řízení nebo odložení věci. 
 
O právu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům je žadatel poté, co jsou podklady pro vydání rozhodnutí kompletní, MV ČR písemně vyrozuměn a současně je mu dána přiměřená lhůta k využití tohoto práva (nikoli povinnosti).
 
Pokud se žadatel po vyrozumění na pracoviště MV ČR dostaví, umožní se mu, aby se formou nahlížení do spisu seznámil s podklady pro rozhodnutí a vyjádřil se k jejich obsahu.
 

vytisknout  e-mailem