Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam speciálních výslechových místností

Stav k 1. 4. 2011 

Krajské ředitelství PČR hl.m.Prahy

 • Krajské ředitelství (KŘ) policie hl.m.Prahy

Krajské ředitelství PČR Středočeského kraje

 • územní odbor Policie ČR (ÚO) Beroun
 • ÚO Mělník
 • ÚO Kladno
 • ÚO Příbram
 • ÚO Kolín (není vybavení záznamovou technikou)

Krajské ředitelství PČR Jihočeského kraje

 • Slabce u Lišova (poblíž Českých Budějovic); budova účelového zařízení PČR

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

 • Plzeň; areál FN Plzeň – Bory
 • Klatovy; Nemocnice Klatovy a.s

Krajské ředitelství PČR Libereckého kraje

 • KŘ policie Libereckého kraje v Liberci
 • ÚO Česká Lípa
 • ÚO Semily
 • ÚO Jablonec n.Nisou a ÚO Liberec (není vybavení záznamovou technikou)

Krajské ředitelství PČR Ústeckého kraje

 • ÚO Most

Krajské ředitelství PČR Královéhradeckého kraje

 • ÚO Rychnov nad Kněžnou
 • ÚO Trutnov
 • ÚO Hradec Králové
 • ÚO Náchod
 • KŘ policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové

Krajské ředitelství PČR Karlovarského kraje

 • ÚO Cheb

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

 • ÚO Třebíč

Krajské ředitelství PČR Jihomoravského kraje

 • objekt dětského domova v Brně (vila Dagmar)
 • KŘ policie Jihomoravského kraje v Brně
 • Městské ředitelství PČR v Brně (ul. Cejl)
 • ÚO Blansko
 • ÚO Hodonín

Krajské ředitelství PČR Olomouckého kraje

 • ÚO Jeseník
 • Olomouc; budova Sdruženého zařízení pro péči o dítě

Krajské ředitelství PČR Moravskoslezského kraje

 • Ostrava; dětský domov dětí do 3 let
 • Frýdek-Místek; budova policie
 • ÚO Opava
 • Krnov; civilní budova

Standard vybavení speciální výslechové místnosti pro dětského účastníka trestního řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertní tým; Koordinační skupina specialistů Služby kriminální policie a vyšetřování zařazených na problematice mravnosti a mládeže

 

Na základě Národním akčním plánem schválené realizace Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2009 -2010, stanoveného úkolu 5.3 „Zajistit optimální využívání speciálních výslechových místností pro traumatizované oběti a svědky trestné činnosti (zejména ženy a děti)“ odbor prevence kriminality inicioval ustavení Koordinační skupiny specialistů SKPV (dále jen KS) zařazených na problematice mravnosti a mládeže. V této pracovní skupině jsou zástupci všech krajských ředitelství Policie ČR.

Na jednání KS dne 22.března 2011 se členové skupiny dohodli, že je nezbytné zajistit pravidelné vzdělávání policistů, a to také s ohledem na nově příchozí pracovníky. Za tím účelem bylo navrženo ustanovení úzké, expertní skupiny v rámci KS. Dalším úkolem této expertní skupiny je připravit nové standardy pro vybavení speciálních výslechových místností.

Členové skupiny působí také jako odborní garanti při zřizování nových výslechových místností (i v rámci krajských a městských programů prevence kriminality).

Expertní skupina byla ustanovena v tomto složení:
mjr. PhDr. Alena Kolářová (Krajské ředitelství Policie ČR hl.m.Prahy)
kpt. JUDr. Jaromír Badin (Krajské ředitelství Policie ČR hl.m.Prahy)
pplk.Mgr.Bc. Janka Váňová (Služba kriminální policie a vyšetřování PP ČR)
kpt.Bc. Milan Klášterka (KŘ PČR Plzeňského kraje)
kpt.Mgr. Vladana Ščurková (KŘ PČR Moravskoslezského kraje)
kpt.PhDr. Martin Nasswettr (KŘ PČR Olomouckého kraje)
Mgr. Iva Fürbacherová (MV ČR, odbor prevence kriminality)

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup při zřizování nových speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky závažné trestné činnosti – informace pro Policii ČR a krajské/městské manažery prevence kriminality

 

Z důvodu nutnosti zachování jednotného postupu při zřizování a vybavování speciálních výslechových místností (SVM) předkládáme návod, jak postupovat při záměru zřizování speciálních výslechových místností, a to pro Policii ČR a pro krajské/městské manažery prevence kriminality.

 • V případě záměru vybudovat novou SVM se doporučuje zkontaktovat člena Expertního týmu a záměr projednat s ním. V rámci všech krajských ředitelství Policie ČR jsou specialisté Služby kriminální policie a vyšetřování zařazení na problematice mravnosti a mládeže, kteří za SVM zodpovídají. Na tohoto specialistu dostanete kontakt a s ním budete konzultovat další postup.
 • Vypracovaný návrh projektu bude předložen členům Expertního týmu k vyjádření.
 • V případě, že projekt vybudování SVM by měl být financován v rámci dotačních programů MV (krajské/městské programy prevence kriminality), bude stanovisko Expertního týmu předloženo Výběrové komisi Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK) jako podklad pro schválení či zamítnutí udělení dotace. Bez tohoto stanoviska nebude Výběrová komise RVPPK návrh projektu projednávat.

 

Složení Expertního týmu
mjr. PhDr. Alena Kolářová, KŘ PČR hl.m. Prahy
kpt.JUDr. Jaromír Badin, KŘ PČR hl.m.Prahy
kpt. Bc. Milan Klášterka, KŘ PČR Plzeňského kraje
kpt.PhDr. Martin Nasswettr, KŘ PČR Olomouckého kraje
kpt. Mgr. Vladana Ščurková, KŘ PČR Moravskoslezského kraje
pplk.Mgr.Bc. Janka Váňová, ÚSKPV PP ČR
Mgr. Iva Fürbacherová, MV ČR, odbor prevence kriminality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem