Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam jmen

Ministerstvo vnitra vydalo Směrnici k postupu matričního úřadu při zápisu jmen, která byla publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 4/2023 (pdf, 266 kB)). V čl. 3 směrnice se uvádí, že Ministerstvo vnitra vede seznam jmen, který je vytvořen na základě znaleckých posudků, odborných vyjádření a podkladů z agendového informačního systému evidence obyvatel. Seznam je určen zájemcům o jména a současně slouží jako pomůcka při návrhu na zápis takového jména do matriční knihy. Jméno, které bude uvedeno na seznamu, totiž zapíše matriční úřad do matriční knihy bez dalšího ověřování.

Všechna jména uvedená v seznamu splňují požadavky platného zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o jména reálně existující a ve správné pravopisné podobě, nejsou zkomolená.

Seznam rodově neutrálních jmen obsahuje jména, která jsou doložena jako rodově neutrální, tj. jména, které mohou užívat muži i ženy, a nejsou určena jen pro účely tranzice. Tuto skutečnost zdůrazňujeme, neboť některá z předložených jmen si v českém prostředí tradičně spojujeme s jedním konkrétním pohlavím, ovšem je třeba mít na paměti, že v jiném jazyce mohou být tato jména hodnocena jinak (např. Andrea je v češtině jméno ženské, ale v italštině mužské, Merlin je mužské jméno v angličtině, ale ženské v němčině, podobně OtaSáva apod.). Řada neutrálních jmen pochází z jazyků pro nás vzdálených (např. grónské Aamannguaq). Seznam rodově neutrálních jmen neobsahuje informace o jejich výslovnosti, neboť tato problematika nespadá do sféry matriční praxe.

Seznam mužských jmen obsahuje jména, která jsou určena mužům a seznam ženských jmen obsahuje jména, která jsou určena ženám.

  


Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 30. května 2024

vytisknout  e-mailem