Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam rodově neutrálních jmen

Ministerstvo vnitra vydalo Směrnici k postupu matričního úřadu při zápisu rodově neutrálního jména, která byla publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)). V čl. 3 směrnice se uvádí, že Ministerstvo vnitra vede seznam rodově neutrálních jmen, který je vytvořen na základě znaleckých posudků a odborných vyjádření. Seznam je určen zájemcům o rodově neutrální jméno a současně slouží jako pomůcka při návrhu na zápis takového jména do matriční knihy. Rodově neutrální jméno, které bude uvedeno na seznamu, totiž zapíše matriční úřad do matriční knihy bez dalšího ověřování.

Všechna jména uvedená v seznamu splňují požadavky platného zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o jména reálně existující a ve správné pravopisné podobě, nejsou zkomolená, zdrobnělá, ani domácká. Všechna jsou doložena jako rodově neutrální, tj. jména, které mohou užívat muži i ženy, a nejsou určena jen pro účely tranzice. Tuto skutečnost zdůrazňujeme, neboť některá z předložených jmen si v českém prostředí tradičně spojujeme s jedním konkrétním pohlavím, ovšem je třeba mít na paměti, že v jiném jazyce mohou být tato jména hodnocena jinak (např. Andrea je v češtině jméno ženské, ale v italštině mužské, Merlin je mužské jméno v angličtině, ale ženské v němčině, podobně Ota, Sáva apod.). Některá ze jmen pak mohou svou formou připomínat domácké či zdrobnělé podoby užívané v českém prostředí (např. Ferda, Gabi, Jura) nebo obecná podstatná jména (např. Topaz), která současný zákon zapisovat neumožňuje. Jedná se však o shodu čistě náhodnou a formální a i tato jména jsou v jiných jazycích doložena jako oficiální podoby jmen rodných, mužských i ženských. Řada neutrálních jmen pochází z jazyků pro nás vzdálených (např. grónské Aamannguaq). Seznam rodově neutrálních jmen neobsahuje informace o jejich výslovnosti, neboť tato problematika nespadá do sféry matriční praxe.

  


Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 30. června 2023

vytisknout  e-mailem