Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Setkání u kulatých stolů v Karviné a Litvínově

V rámci projektu Asistent prevence kriminality (reg. č. CZ.1.04/3.3.00/61.00003), který byl podpořen z prostředků EU v rámci OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR proběhla ve dnech 12. a 21. listopadu 2013 v Karviné a v Litvínově setkání u kulatých stolů. Kulaté stoly se konaly za účasti zástupců realizačního týmu MV ČR, školící organizace Trivis, zapojených městských policií a měst, asistentů a také zástupců Úřadů práce, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Asociace soukromých bezpečnostních služeb. Jedním z důležitých témat programu byly také možnosti dalšího uplatnění asistentů prevence kriminality.
 
Asistenti jsou zaměstnanci obecních policií zapojených měst již 15 měsíců a smyslem jejich práce je zvýšení bezpečí obyvatel sociálně vyloučených a přilehlých lokalit, snížení množství přestupků a další protiprávní činnosti ve městě, zlepšení soužití a komunikace minority s majoritou a preventivní působení proti extremistickým tendencím a radikálním postojům.           
                                                                           
V rámci Kulatých stolů byl prezentován dosavadní průběh projektu, obsah a rozsah nabytého vzdělání a získané praxe, zkušenosti s prací asistentů ze strany odpovědných mentorů z řad obecní policie a byl představen pokrok, ke kterému došlo od počátku projektu do současné doby v osobnostní rovině i v rovině získaných pracovně sociálních návyků u asistentů prevence kriminality. Asistenti mají různou úroveň formálního vzdělávání od základního po vysokoškolské.  
 
Smyslem Kulatých stolů bylo otevřít diskusi o možnostech budoucího pracovního uplatnění asistentů prevence kriminality po ukončení projektu, ke kterému dojde v červnu 2014. Bez ohledu na dosaženou úroveň formálního vzdělání a pracovní praxe před zapojením do projektu projevila velká část asistentů zájem pracovat v některém z druhů sociálních služeb, především ve službách sociální prevence, ale i v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase nebo jako asistentů prevence kriminality u obecních policií.
 
Jednou z možností dalšího uplatnění asistentů prevence kriminality je i zapojení do činnosti v soukromých bezpečnostních službách. Tito vyškolení, ověření a spolehliví pracovníci, kterými asistenti prevence kriminality bezesporu jsou, mají svým budoucím zaměstnavatelům jistě co nabídnout. Mají neocenitelnou zkušenost v komunikaci s problémovými osobami, s osobami nerespektujícími pravidla a autority, s pachateli protiprávní činnosti a v komunikaci s národnostními menšinami, především Romy. Z našich zkušeností vyplývá, že asistenti preferují pestrou paletu činností, střídání úkolů, komunikaci se zákazníkem (občanem) a jsou orientováni na dodržování zákonů a předpisů a jejich vymáhání.
 
V prvním čtvrtletí roku 2014 budou v jednotlivých městech realizovány burzy práce s konkrétními potenciálními zaměstnavateli, jejichž cílem bude uzavírat přísliby budoucího zaměstnání.       
 
Na TV reportáž se podívejte zde.
 
 
Bc. Kateřina Poludová,DiS., projektový manažer
Odkazy do noveho okna

Karviná APK

Karviná APK 

Detailní náhled

KS Karviná

KS Karviná 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem