Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář o mobilním digitálním vysílání v Evropě (Driving Mobile Television – High level seminar from the DVB project)

Ve středu 20. 9. 2006 se v Bruselu za účasti zástupců NKS a Ministerstva informatiky uskutečnil seminář na téma mobilního televizního vysílání v systému DVB-H. Seminář byl rozdělen na problematiku technologie mobilního DTV, na oblast regulace a otázky trhu.

Zástupci jednotlivých členských států EU a představitelé mezinárodního sdružení DVB Project informovali o aktuální situaci v jednotlivých evropských zemích i ve vybraných státech světa. Nejrychlejší rozvoj a rozšíření tohoto druhu přenosu probíhá v současnosti v Německu a Itálii. Nástup DVB-H je provázen základním heslem „Televize všude“. Na mezinárodní úrovni byla také velice kladně přijímána skutečnost, že v této oblasti v České republice již proběhly a nadále probíhají pilotní projekty na platformě DVB-H.

Další rozvoj vysílání systému DVB-H je ale do značné míry závislý na harmonizaci kmitočtového spektra s vazbou na závěry mezinárodní konference o přerozdělení kmitočtového spektra v Ženevě RRC 06. Evropská komise v této věci zastává názor, že kmitočtové spektrum v této oblasti by mělo být jednotně harmonizováno. V této souvislosti by měla být v nadcházejícím období , pravděpodobně v průběhu 1.pololetí 2007, otevřena širší debata nad užitím tzv. digitální dividendy, která vznikne po přechodu ze zemského analogového TV a zemské digitální TV v jednotlivých zemích EU. V této souvislosti byla zmíněna i problematika časového rámce celého přechodu v jednotlivých ČS EU (2007 až 2015). Podle zástupců komerční sféry závisí obchodní úspěch mobilní DTV na užití vhodného obchodního modelu s optimálním počtem TV programů v přijatelné kvalitě. Problémem mobilní DTV se v současné době zdá nejednotnost standardů užitých v jednotlivých státech světa, ale třeba i v rámci jednoho státu např. Německo (DVB-H, H/T-DMB, S-DAB ad.).

Ze semináře jednoznačně vyústilo, že mobilní DTV má před sebou řadu otázek, na které teprve budou hledány odpovědi. Mezi aktuální problémy se řadí mj. i požadavky operátorů na zajištění dostatečné kmitočtové kapacity pro mobilní televizní přenos nebo připomínky k nedostatečnému legislativnímu rámci na evropské úrovni.

Mobilní DTV v sobě přes řadu naznačených problémů nepochybně skýtá veliký potenciál a je jakýmsi vrcholem v současném světě mobilních komunikací. V případě mobilní DTV bude důležité, zda se nalezne shoda alespoň v rámci EU na užití jednotného přenosového standardu a na harmonizaci kmitočtů pro jednotnou síť (panevropskou) jako např. v případě mobilní sítě GSM. Rozvoj vysílání DVB-H by tak podle stanovisek účastníků semináře mohl výrazně přispět i k urychlení konečného termínu vypnutí analogového terestrického vysílání v Evropě (ASO).

Prezentace z workshopu: Driving Mobile Television 2006
 

vytisknout  e-mailem