Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

Dne 20. června 2013 uspořádal odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra v budově MV na Letné seminář, který byl zaměřen na aplikaci Zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Tento zákon se velmi dotkne práce Policie ČR, proto byl seminář určen specialistům Policie ČR, pracující na linii mládež – mravnost. Zúčastnilo se ho cca 50 policistů ze všech krajských ředitelství Policie ČR a územních odborů PČR.
 
Seminář zahájil Mgr. Radek Jiránek z odboru prevence kriminality a lektory semináře byli: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. z Policejní akademie ČR, Mgr. Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí, JUDr. Tomáš Durdík z Městského soudu Praha a pplk. Mgr. Markéta Kalousková z ÚSKPV PP ČR.
 
Hovořilo o tom, jak je pro oběť obtížné vyrovnat se s následky trestného činu. Výjimkou nejsou duševní ani tělesné problémy, které znesnadňují zapojení jedinců do normálního života, tedy i pracovního procesu. Právní úprava ochrany obětí je v současné době rozdělena do několika zákonů a postrádá opatření, která by zaručila vyšší standard ochrany práv obětí trestných činů a pomohla obětem vyrovnat se s tíživou životní situací.
 
Od 1. 8. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Nový zákon sjednotí současnou roztříštěnou právní úpravu a rozšíří práva obětí. Tento zákon také podstatným způsobem mění i trestný řád a částečně i některé další zákony.
 
Zákon nově  vymezuje obsah pojmu oběť trestného činu a vymezuje zvláštní skupinu tzv. zvlášť zranitelných obětí. Deklaruje také povinnost všech orgánů činných v trestním řízení postupovat při jednání s oběťmi citlivě a šetrně, rozšiřuje práva obětí trestných činů, nově upravuje poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů od státu. Nová právní úprava dále reguluje činnost subjektů, které poskytují pomoc obětem trestných činů a zavádí jejich povinnost akreditovat se pro poskytování služeb obětem trestných činů.
 
Pro policisty jsou prezentace ze semináře dostupné na intranetu.  
  
           
Mgr. Iva Fürbacherová, odbor prevence kriminality MV
Odkazy do noveho okna

Řečníci

Řečníci 

Detailní náhled

Účastníci

Účastníci 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem