Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář k novému zákonu o přestupcích konaný dne 19. září 2013

Seminář k novému zákonu o přestupcích konaný dne 19. září 2013
 
Jedním z nejvýznamnějších pilotních legislativních úkolů stanovených v rámci projektu Modernizace je návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon o přestupcích) iniciovaný snahou o uskutečnění reformy správního trestání s cílem odstranění nedostatků současné právní úpravy odpovědnosti za správní delikty. Navrhovaný zákon o přestupcích tak představuje jednotnou a komplexní právní úpravu správní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob a právní úpravu specifického řízení k uplatnění této odpovědnosti. V souvislosti s přípravou nového zákona o přestupcích byl dne 19. září 2013 pořádán odborný seminář „Nový zákon o přestupcích“, kterého se účastnili legislativní i věcní odborníci na oblast správního trestání, a to jak z řad zaměstnanců Ministerstva vnitra, tak z řad akademických pracovníků, (PF UK v Praze, PF MU v Brně, Policejní akademie ČR, VŠ mezinárodních a veřejných vztahů v Praze) či úředníků ostatních ministerstev a jiných úřadů státní správy.
 
Diskutovaná témata na semináři se týkala:
  • nejobecnějších základů správní odpovědnosti;
  • rozsahu správního trestání;
  • řízení o správních deliktech;
  • vztahu správního trestání k trestnímu právu i k netrestním normám správního práva;
  • zvláštní části správního práva trestního, tedy jednotlivých skutkových podstat správních deliktů.

 

 

 

 

 

 

Odkazy do noveho okna

Seminar1

Seminar1 

Detailní náhled

Seminar2

Seminar2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem