Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení v Brně

            Společnost Beta Control s. r. o. (jako dodavatel technologií) ve spolupráci s Městskou částí Brno – Nový Lískovec a odborem prevence kriminality MV ČR uspořádaly v listopadu 2011 odborný seminář k průběhu a realizaci pilotního projektu Poradního sboru situační prevence kriminality MV ČR „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“.
 
Úvodem zazněly z úst starostky MČ Nový Lískovec paní Ing. Jany Drápalové výchozí informace o historii domu Koniklecova č. 5. Její prezentace zaujala zejména postojem MČ, která nečekala až jim jejich problém někdo zvenčí vyřeší. Komplexním přístupem k prevenci negativních jevů v bytovém domě ukázali cestu pro řešení obdobných současných problémů v různých sociálně vyloučených lokalitách v celé České republice. Konkrétní bezpečnostní opatření, která byla realizována v rámci pilotního projektu, pak úspěšně navázala na již prováděná opatření vedení MČ (podrobně viz níže přiložená prezentace).
 
JUDr. Tomáš Koníček konstatoval, že odbor prevence kriminality MV na základě vyhodnocení projektu v Brně, ale i v dalších městech celé ČR připraví, zpracuje a vydá metodiku, ve spolupráci s dalšími subjekty Poradního sboru pro situační prevenci kriminality, pro řešení obdobných problémů pro představitele obcí, bytových družstev či SVJ.
 
„Realizace tohoto projektu má veliký vliv na bezpečnost nejen v samotném domě, ale také v jeho bezprostředním okolí“, zdůraznil pan Luboslav Fiala, strážník Městské policie Brno, projektový manažer za město Brno a „duše“ celého projektu. Sledovaným obdobím byla první polovina roku 2011 a srovnání proběhlo se stejným obdobím roku loňského. V tomto intervalu nebyl ve společných prostorách domu Koniklecová č. 5 spáchán žádný přestupek a majetkový nebo násilný trestný čin, jehož skutková podstata nebo razance by odpovídala nastavení systému režimových a technických opatření v rámci tohoto projektu. Celkově došlo k poklesu veškerého protiprávního jednání v domě a stejně tak i ke snížení počtu volání na tísňovou linku Policie ČR. O tom, že došlo k pozitivnímu posunu je zřejmé i z následujícího srovnání. Ve sledovaném období byl počet přestupků a evidovaných událostí snížen o více než polovinu. Počty jednotlivých událostí ve srovnávaném období jsou uvedeny v tabulce.
 
Událost
Rok 2010
Rok 2011
Počet oznámení
29
11
Počet přestupků
5
2
Podezření z trestné činnosti
1
0
Počet kontrolních hlídek MP
141
65
 
Již nyní je celá změna vnímána pozitivně jak obyvateli domu Koniklecova č. 5, tak obyvateli okolních domů, kteří se v této lokalitě pohybují.
Zajímavé a konkrétní informace jistě přinese srovnávací sociologické šetření mezi obyvateli bytového domu, které je plánováno na druhou polovinu roku 2012. Oproti prvnímu šetření, které bylo uskutečněno v roce 2009, bude rozšířeno také na obyvatele okolních bytových domů, tak aby mohl být relevantním způsobem posouzen vliv přijatých opatření na vnímání pocitu bezpečí obyvateli v celé přilehlé lokalitě (ostatní podrobnosti viz přiložená prezentace).
 
            Po zajímavé a obsáhlé diskusi k problematice bezpečného bydlení se účastníci semináře přesunuli přímo do bytového domu v Koniklecově č. 5, kde si prohlédli veškerá bezpečnostní opatření. I zde zaznělo mnoho dotazů.
 
            Celá akce přispěla k lepší informovanosti manažerů prevence kriminality či zástupců obcí (celkem se zúčastnilo 20 zástupců) o možnostech řešení situace v problémových domech.  
 
Informuje: JUDr. Tomáš Koníček, projektový manažer projektu „Bezpečná lokalita –Bezpečné bydlení“ z odboru prevence kriminality MV, tel.: 974 833 217, E-mail: sekropk@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem