Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů

Informační systém OZV 

 

Dne 3. února 2021 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny zákony č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "zákon o Sbírce právních předpisů"), a č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Platné znění příslušných zákonů je uvedeno v příloze tohoto sdělení.

Výše uvedené právní předpisy ukládají Ministerstvu vnitra, aby zřídilo a od 1. ledna 2022 zajistilo provoz informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů"). Současně ukládá obcím, krajům, hlavnímu městu Praze a některým správním úřadům, aby v tomto informačním systému vyhlašovaly právní předpisy vydávané v jejich působnosti (nevyhlašované ve Sbírce zákonů) a zveřejňovaly některé další zákonem stanovené akty relevantní pro výkon veřejné správy (posledně jmenovaná povinnost platí rovněž pro příslušné orgány dozoru nad zákonností právních předpisů a Ústavní soud).

Cílem zveřejněných materiálů je poskytnout budoucím uživatelům informačního systému Sbírky právních předpisů základní informace o nové právní úpravě a povinnostech obcí, krajů a příslušných orgánů veřejné moci při vyhlašování právních předpisů či zveřejňování některých dalších zákonem stanovených aktů od 1. ledna 2022.

V průběhu roku 2021 se vyhlašování právních předpisů a zveřejňování aktů stanovených § 8 zákona o Sbírce právních předpisů řídí dosavadní právní úpravou. Obce tudíž do konce roku 2021 i nadále vyhlašují své právní předpisy vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, kraje vyhlašují své právní předpisy a zveřejňují další zákonem stanovené akty ve Věstníku právních předpisů kraje, hl. m. Praha vyhlašuje své právní předpisy ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy a ostatní správní úřady vyhlašují své právní předpisy způsoby, které jim ukládají příslušné právní předpisy.

Ministerstvo vnitra připravilo sérii školení, jejichž účelem je seznámení obcí i všech ostatních vkladatelů dat s funkcionalitami a praktickým fungováním nově budovaného informačního systému. Předmětná školení v rozsahu cca 3 hodin budou zahájena 20. září 2021 a budou probíhat prezenčně v jednotlivých krajích do konce roku 2021. Zároveň ministerstvo připravilo také několik termínů školení v on-line formě. Školení budou probíhat na jednotlivých krajských úřadech s výjimkou Kraje Vysočina, kde budou probíhat školení po okresních městech a Středočeského kraje a hlavního města Prahy, kde budou školení probíhat přímo na Ministerstvu vnitra v budově CENTROTEX. Školení budou zajišťována lektory Ministerstva vnitra. Odkaz na formuláře pro přihlášení jsme zaslali na všechny obce, kraje a definované správní úřady. Pokud Vám nefunguje přihlášení ke školení prostřednictvím odkazu, obraťte se na Help-linku tel. 603 190 675.

S konkrétními způsoby a postupy při vyhlašování právních předpisů a zveřejňování dalších zákonem stanovených aktů ve Sbírce právních předpisů budou obce, kraje a další dotčené orgány veřejné moci Ministerstvem vnitra seznámeny v průběhu roku 2021.

  

Zpracoval odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
v Praze 15. listopadu 2021 (aktualizováno 4. ledna 2022)

  

vytisknout  e-mailem