Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sanace pozemku p. č. 100/20 v kat. území Břevnov, Praha 6

MV-106306/OSM-2011 

Nabídku podalo 5 uchazečů, a to:

1) FANSTAV, a. s., cenová nabídka 320.000,- Kč + DPH
2) DDF-Eurostav, s. r. o., nabídka vyloučena z hodnocení, neboť neobsahovala doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
3) KONSTRUKTIS NOVOSTAV, a. s., cenová  nabídka 659.376,- Kč + DPH
4) STANO, a. s., cenová nabídka 690.367,- Kč + DPH
5) ŠTĚPÁN, s. r. o., cenová nabídka 719.954,- Kč

Hodnotící komise byla jmenována ve složení:
Mgr. Hana Jungmannová, Mgr. Josef Vodička, Ing. Petr Benda. Komise se sešla v počtu 2/3 členů, kdy nabídky byly otevřeny a hodnoceny Mgr. Josefem Vodičkou a Ing. Petrem Bendou.
 
Jako nejlepší nabídka byla vybrána nabídka společnosti FANSTAV, a. s., a s touto společností byla dne 23. 12. 2011 uzavřena smlouva o dílo.


Veškeré další informace naleznete v přiložených souborech.

vytisknout  e-mailem