Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerská konference v maďarské Mátraháze

Ve dnech 10. a 11. října 2012 se v maďarské Mátraháze uskutečnilo další z pravidelných setkání ministrů vnitra Salcburského fóra (regionální uskupení států střední a jihovýchodní Evropy, které se věnuje spolupráci v oblasti vnitřních věcí). Za Českou republiku se jednání zúčastnil první náměstek pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Hruška.  

 

Členové Salcburského fóra diskutovali o problematice potírání obchodu s lidmi v rámci EU, ale také o možnosti spolupráce se státy jihovýchodní Evropy v této oblasti.České republice se ve vztahu k těmto státům osvědčilo organizovat expertní mise. Jejich cílem bylo, kromě obeznámení se s reálnou situací v regionu a navázání klíčových kontaktů, předávání zkušeností ČR v oblasti boje proti závažné trestné činnosti,“ uvedl na jednání Jaroslav Hruška.
 
Dalším tématem fóra byla problematika zabavování pochybně nabytých zisků pachatelům trestných činů. Ministři se věnovali doporučením, která pro tuto oblast vyplývají z hodnotící zprávy EU. Mezi tato doporučení například patří, že finanční šetření nesmí být omezeno na finanční kriminalitu, ale musí se týkat veškerého organizovaného zločinu včetně terorismu. „Česká republika s navrženými opatřeními souhlasí a považuje je za nesmírně významná ve snaze o posílení tohoto moderního přístupu k potírání kriminality,“ konstatoval první náměstek. Připomněl, že Česká republika dosáhla na poli vyhledávání a zajišťování výnosů v porovnání s předchozími roky výrazných úspěchů. To ve svém posudku k této problematice reflektovala i Evropská unie, která ohodnotila nastavený systém specializace na finanční šetření jako velmi pozitivní, stejně jako například spolupráci mezi jednotlivými orgány veřejné moci.
 
Během zasedání proběhlo také bilaterální jednání mezi prvním náměstkem Jaroslavem Hruškou a rakouskou ministryní vnitra Johannou Mikl-Leitner. Hovořili spolu o vzájemné spolupráci v boji proti nelegální migraci a o zintenzivnění výměny informací v oblasti boje s kriminalitou v příhraničních oblastech. Obě země by v nejbližší době měly podepsat memoranda o zesílené spolupráci v těchto oblastech.
 
 

vytisknout  e-mailem