Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerská konference v Bukurešti

Dne 17. října 2013 se v rumunské Bukurešti uskutečnilo další z pravidelných setkání ministrů vnitra Salcburského fóra (regionální uskupení států střední a jihovýchodní Evropy, které se věnuje spolupráci v oblasti vnitřních věcí). Za Českou republiku se jednání zúčastnil první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Lubomír Metnar. 

Hlavními tématy jednání byl boj s nelegální migrací, především s ohledem na aktuální situaci v Sýrii, a počítačová kriminalita. Ministři se také shodli, že vypracují společné stanovisko k budoucím prioritám v oblasti vnitřních věcí v rámci EU po roce 2014.  
 
Náměstek Lubomír Metnar prezentoval aktivity expertní skupiny, která vznikla na návrh České republiky a zaměřila se na problematiku chemických látek používaných na výrobu drog – tzv. prekurzorů. Skupina provedla dotazníkové šetření, které vypracovala Česká republika. Dotazník byl primárně zaměřen na informace o dostupnosti léčivých přípravků obsahujících pseudoefedrin a efedrin a červený fosfor, jež jsou nepostradatelné pro výrobu metamfetaminu, a na to, jak je nastavena legislativa řešící omezení prodeje takových léčivých přípravků v jednotlivých státech Salcburského fóra.
 
„Z dotazníku vyplynulo, že regulační mechanismy bránící volné dostupnosti léků s obsahem pseudoefedrinu existují v Rakousku, České republice a na Slovensku. Maďarsko a Rumunsko regulují pouze léky s vysokým obsahem této látky. Bez jakékoliv regulace je možné tyto léky získat v Polsku, Slovinsku a Bulharsku,“ uvedl první náměstek s tím, že Chorvatsko se k této otázce nevyjádřilo.
 
Účastníci Salcburského fóra se shodli, že v této oblasti je potřeba nadále spolupracovat. „Věřím,“ zdůraznil náměstek Metnar, „že se dokážeme na omezení zdrojů pro výrobu této drogy dohodnout, dostat regulaci ve všech  našich zemích na obdobnou úroveň, a být tak inspirací pro podporu našeho úsilí v celé EU.“
 
Salcburské fórum vzniklo v červenci 2001 z iniciativy Rakouska podpisem Salcburské deklarace. Původními členy byly Česko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Polsko. Po podpisu přístupových dohod k EU k nim přibyly také Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko. V současnosti má tedy Salcburské fórum devět členů.

vytisknout  e-mailem