Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Safer Internet

Cílem programu Safer Internet (Bezpečnější internet) je podpořit bezpečné využívání internetu (zejména dětmi a menšinami), boj proti nedovolenému, nechtěnému a škodlivému obsahu a zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti mezi rodiči, učiteli a dětmi jako koncovými uživateli. Oproti předcházejícímu programu SaferInternet Plus je boj proti nelegálnímu obsahu rozšířen i na škodlivé chování (např. grooming) a rovněž zohledněny nové typy komunikace jako sociální sítě. V rámci programu jsou pravidelně podporovány rovněž tematické sítě zejména neziskových organizací zaměřených na ochranu dětí či průzkumy týkající se chování dětí a dospívající mládeže na internetu či vytváření znalostních bází. Celkový rozpočet programu pro léta 2009 – 2013 je 55 mil. €. 

Díky programu Safer Internet je v České republice financován např. provoz Národního centra bezpečnějšího internetu, které vzniklo jako neziskové nevládní sdružení v roce 2006. Cílem centra je zvyšování povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagování pozitivního obsahu a zodpovědné chování na internetu, pomoc v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a zabránění šíření materiálů s dětskou pornografií na internetu. Vyvíjí své aktivity především v oblastech osvěty a šíření informací, vzdělávání a pořádání konferencí. Snaží se přispívat k bezpečnějšímu využívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhá předcházení snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. NCBI je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE. Sdružení provozuje internetové stránky Saferinternet.cz, Bezpečně-online.cz, Horkou linku a Linku pomoci.
 
V rámci výzvy pro rok 2010 bylo podpořeno další zapojení Masarykovy univerzity Brno v tematické síti EU Kids Online, která se zabývá stimulací a koordinací šetření o využívání nových médií ze strany dětí.
 
V roce 2009 byla z programu rovněž významně podpořena ministerská konference „Bezpečnější internet pro děti“ pořádaná v průběhu českého předsednictví v Radě EU.


Odbor eGovernmentu, 15.4.2015

vytisknout  e-mailem