Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Safer Internet

Cílem programu Safer Internet (Bezpečnější internet) je podpořit bezpečné využívání internetu (zejména dětmi a menšinami), boj proti nedovolenému, nechtěnému a škodlivému obsahu a zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti mezi rodiči, učiteli a dětmi jako koncovými uživateli. Oproti předcházejícímu programu SaferInternet Plus je boj proti nelegálnímu obsahu rozšířen i na škodlivé chování (např. grooming) a rovněž zohledněny nové typy komunikace jako sociální sítě. V rámci programu jsou pravidelně podporovány rovněž tematické sítě zejména neziskových organizací zaměřených na ochranu dětí či průzkumy týkající se chování dětí a dospívající mládeže na internetu či vytváření znalostních bází. Celkový rozpočet programu pro léta 2009 – 2013 je 55 mil. €. 

Pracovní verze (draft) pracovního programu Safer Internet pro rok 2013 a návrh výzvy pro předkládání návrhů projektů pro rok 2013 byly zveřejněny dne 22. února 2013 na nových stránkách Evropské komise pod Digitální agendou pro Evropu. Návrh pracovního programu obsahuje podrobnější informace o tématech, prioritách, disponibilní rozpočet, typy různých aktivit a pravidla účasti. Celková výše EU financování letos činí 2 275 600 EUR.
 

Aktivity 1 a 2: Evropské sítě Center Safer Internetu

Jedná se o vytvoření pilotní platformy pro Centra Safer Internetu. Program vybere jeden pilotní projekt s  cílem naplánovat, vyvinout a otestovat pilotní platformu pro sdílení zdrojů, služeb a dobré praxe Center Safer Internetu. Dalším cílem je založit pilotní databázi, která zlepší kapacitu sítí horkých linek pro identifikování dětské pornografie a analýzu obrázků a videa zneužívaných dětí. Výsledky projektu musí být přístupné pro všechny členy INHOPE a pro instituce vymáhající právo. Další specifické podmínky a požadavky pro tento pilot jsou uvedeny v pracovním programu. Minimální počet koncových uživatelů či cílových skupin by měl být deset. Pilot by měl skončit do října 2014.
 

Aktivity 3: Propagace bezpečnějšího online prostředí

Tematickou síť by měly tvořit nestátní neziskové organizace zaměřující se na ochranu dětí na internetu a zajištění jejich práv při současné diskuzi s relevantními národními a mezinárodními aktéry. Podrobnější informace jsou k dispozici v pracovním programu.
 
Předložené návrhy musí být sepsány na předepsaném formuláři (viz Guide for proposers), odeslány v papírové podobě jako jeden originál a pět kopií, včetně elektronické kopie na CD-ROMu na adresu Evropské komise do 14. května 2013 do 17:00:
 
European Commission
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Media and Data
Inclusion, Skills and Youth
EUFO 2268
L-2920 Luxembourg
 
Kompletní informace k aktuální výzvě jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/safer-internet-programme-call-proposals-2013).
Je možné si stáhnout i českou verzi aktuální výzvy: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0007:0010:CS:PDF.


Odbor eGovernmentu, 15.4.2015

vytisknout  e-mailem