Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rok zabezpečení vozidel

Dne 1. října 2010 policejní prezident genmjr. Mgr. Oldřich Martinů slavnostně převzal záštitu nad preventivním projektem Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm a České asociace pojišťoven "Rok zabezpečení vozidel". 

Za prvních osm měsíců roku 2010 Policie České republiky zaznamenala 8 241 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel a dalších 32 000 případů krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží jejich dílů. Jak uvedl náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Ing. Viktor Čech, "kriminální statistika sice vykazuje v posledních letech poměrně významný pokles autokriminality v obou uvedených ukazatelích, nicméně majetkové delikty v této oblasti stále patří k těm, které společnost nejvíce obtěžují a také nejvíce poškozují".

Proto byl v dubnu letošního roku na 11. zasedání Poradního sboru situační prevence Ministerstva vnitra schválen a doporučen k realizaci projekt "Rok zabezpečení vozidel". "Poradní sbor je koordinační a iniciační orgán, který posuzuje koncepční otázky, spolupracuje s mimoresortními subjekty při realizaci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra a zpracovává společné strategie prevence," uvedla ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Mgr. Jitka Gjuričová. Obecně platí, že je vždy výhodnější, efektivnější a levnější trestné činnosti předcházet, než řešit její následky. Preventivní projekt "Rok zabezpečení vozidel" se v intenci této teze zaměřuje na situační prevenci autokriminality formou aktivní komunikace s motoristickou veřejností. "Od 1. října 2010 po celý následující rok Vás chceme upozorňovat na konkrétní rizika krádeží motorových vozidel a krádeží věcí a dílů z nich a chceme Vás informovat o možnostech moderního zabezpečení motorových vozidel proti krádežím" doplnil slova ředitelky odboru prevence kriminality plk. Viktor Čech.

Při tvorbě a realizaci preventivního projektu "Rok zabezpečení vozidel" Ministerstvo vnitra a Policie České republiky spojily síly se dvěma oborovými organizacemi, konkrétně s Asociací technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm a s Českou asociací pojišťoven. "Společně Vám chceme pomoci při hledání odpovědi na otázku vhodného způsobu ochrany Vašeho vozidla před odcizením či vykradením. Jsem přesvědčen, že každé dílčí opatření ke snížení rizika krádeže automobilu může přispět k celkovému omezení autokriminality" uvedl prezident Asociace technických a bezpečnostních služeb Gremium Alarm Ing. Jiří Dufek. Projekt bude naplňován jednotlivými kroky tak, aby veřejnost byla po celý rok dostatečně informována o rizicích vyplývajících z uvedené trestné činnosti, možnostech jejich snížení a zejména využití poradenské činnosti odborníků z jednotlivých oblastí zabezpečení vozidel.

  

Kontakt pro média:

pplk. Mgr. Pavla Kopecká
tisková mluvčí
kancelář náměstka policejního prezidenta pro SKPV
Policejní prezidium ČR
tel.: 603 191 539
e-mail: tiskuskpv@mvcr.cz

  


4. října 2010

vytisknout  e-mailem