Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rodné číslo

English English

Pokud je vyhověno žádosti cizince o:

  • udělení dlouhodobého víza,
  • vydání povolení k dlouhodobému pobytu,
  • vydání osvědčení o registraci,
  • vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, nebo
  • vydání povolení k trvalému pobytu,

MV ČR přidělí cizinci z moci úřední rodné číslo, pokud mu již dříve nebylo přiděleno.
 

Poskytnutí rodného čísla zajistí pro cizince odbor azylové a migrační politiky MV ČR. O rodné číslo si tedy cizinec sám nežádá, nýbrž mu je přiděleno a zpravidla je mu do průkazu zapsáno při vydání průkazu o povolení k pobytu

Pokud není rodné číslo při vydání průkazu o povolení k pobytu ještě k dispozici, odbor azylové a migrační politiky MV ČR jej zapíše cizinci do průkazu o povolení k pobytu dodatečně po jeho zajištění popř. zašle cizinci do vlastních rukou samostatný doklad o přiděleném rodném čísle a do průkazu o povolení k pobytu je rodné číslo zapsáno při nejbližší návštěvě cizince na pracovišti MV ČR.

V případě, že nositel rodného čísla nemá žádný doklad o přidělení rodného čísla (např. doklad o rodném čísle ztratil), může požádat o osvědčení rodného čísla. Vyplní formulář žádosti o osvědčení rodného čísla a zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč ve formě kolkové známky, kterou zakoupí na každé poště.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. srpna 2021

vytisknout  e-mailem