Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řízení o zániku platnosti zbrojního průkazu

O zániku platnosti zbrojního průkazu rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže

  1. je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
  2. obsahuje neoprávněně provedené změny,
  3. obsahuje nesprávné údaje; to neplatí, je-li důvodem nesprávnosti změna místa pobytu, nebo
  4. jeho držitel ukončil pobyt na území České republiky.
     

Zanikla-li platnost zbrojního průkazu podle písm. a) nebo c), vydá příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu. Je-li zbrojní průkaz vydán jako náhrada za zbrojní průkaz ztracený nebo odcizený, musí z něj být patrno, že se jedná o duplikát.

Bylo-li příslušným útvarem pravomocně rozhodnuto o zániku platnosti zbrojního průkazu a nebyl-li vydán nový zbrojní průkaz jako jeho náhrada podle předchozího odstavce, je dosavadní držitel zbrojního průkazu povinen postupovat následujícím způsobem.

O zahájení a průběhu řízení o odnětí zbrojního průkazu je jeho držitel jako účastník řízení vyrozumíván příslušným útvarem policie v způsobem stanoveným správním řádem. Rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu se doručuje účastníku řízení do vlastních rukou. Uzná-li držitel zbrojního průkazu důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká; taková skutečnost má stejné následky jako vydání pravomocného rozhodnutí o zániku platnosti zbrojního průkazu.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 23. srpna 2021

  

vytisknout  e-mailem