Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce na reportáž v pořadu Na vlastní oči

V reportáži pořadu TV NOVA Na vlastní oči dne 27.2.2013 věnované problematice Komunikační infrastruktury veřejné správy zaznělo několik zavádějících sdělení, která považujeme za nutné uvést na pravou míru.
 
V roce 2011 ve svém rozhodnutí ÚOHS nařídil zrušit výběrové řízení na datové služby v rámci KIVS, jelikož podle jeho názoru zadavatel nedodržel postup stanovený v ZVZ, a to tím, že v zadávací dokumentaci vymezil požadavek na prokázání technických kvalifikačních předpokladů tím, že požadoval předložení certifikátu systému řízení bezpečnosti informací řady ISO 27001 a dále tím, že hodnotící kritérium „Doba zajištění služby“ bylo stanoveno v rozporu se zásadou zákazu diskriminace (viz příloha č.1).
 
Zároveň byly v zadávací dokumentaci stanoveny maximální lhůty zavedení služby v kalendářních dnech. Tyto lhůty však žádný z uchazečů nenapadl (jak se tvrdilo v reportáži TV NOVA), naopak ve své námitce k podmínkám zadávacího řízení ze dne 14.1.2011 uchazeč České Radiokomunikace a.s. konstatuje že „tato nejvýše přípustná doba je reálnou dobou zavedení služby pro uchazeče, kteří nejsou stávajícími poskytovateli služby a se zaváděním služby by začínali od nuly“ (viz příloha č.2)
  
Ani současný stav řízení před ÚOHS již nestojí na časových lhůtách pro zavedení služby. Své předběžné opatření ze 21.12.2012 předseda ÚOHS zrušil dne 18.2. 2013 a téhož dne vydal ÚOHS nové předběžné opatření, kterým uložil Ministerstvu vnitra zákaz uzavřít smlouvu na veřejné zakázky v rámci zavedeného dynamického nákupního systému.
 
Důvodem bylo, že úřad získal pochybnost, zda zadavatel (MV) postupoval v souladu se zákonem, když uveřejnil ve věstníku veřejných zakázek informaci, že dodavatelé mohou předběžné nabídky podávat pouze do 15.10.2012. Protože dynamický nákupní systém byl zaveden na období 4 let, nechtělo MV do věstníku toto datum uvádět vůbec. Nicméně bez uvedení tohoto data nebylo možné pokračovat v administraci zakázky a následný postup byl zvolen po odborné konzultaci s autorem zákona o veřejných zakázkách, kterým je MMR. Podle našeho názoru jde o formální záležitost, což dokazuje i to, že všech 12 uchazečů, kteří se přihlásili do Dynamického nákupního systému, bylo kvalifikováno bez ohledu na formálně uvedené datum kvalifikace ve věstníku veřejných zakázek.

vytisknout  e-mailem