Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce na nepravdivá tvrzení pořadu Reportéři ČT

V pořadu Reportéři ČT 5. června 2017 zaznělo několik nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací ke směrnici Evropské komise o zbraních i k novele ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Na tato tvrzení redaktora Jiřího Leschtiny musíme fakticky reagovat: 

1) Směrnice dle Leschtiny vznikla jako obranná reakce na teroristické útoky v Paříži. Poloautomatickými zbraněmi stříleli teroristé v redakci Charlie Hebdo a Bataclanu.

NEPRAVDA!

V obou případech teroristé použili plně automatické zbraně, byť např. v případě útoku na klub Bataclan v Paříži v listopadu 2015 později přepnuli své nelegálně získané plně automatické útočné pušky AKM do poloautomatického režimu střelby. Od tohoto prostého faktu se však následně odvíjela technicky nesmyslná vyjádření některých zástupců Evropské komise, kteří v určité době tvrdili, že při útoku byly použity poloautomatické zbraně. 

2) Redaktor Leschtina tvrdí, že odpůrci dokument nazývají odzbrojovací směrnicí bez ohledu na to, že žádné zbraně lidem nebere s jedinou výjimkou pušek se skládací nebo teleskopickou pažbou.

NEPRAVDA!

Patrně nejpočetnější skupinou samonabíjecích zbraní, jichž se směrnice v ČR dotkne, jsou zbraně, které byly na poloautomatické nevratně upraveny z původně automatických zbraní. Jedná se právě např. o civilní varianty pušek vycházejících ze samopalu vzor 58. U těchto zbraní přitom směrnice nezkoumá ani kapacitu zásobníku, ani konstrukci pažby. Tyto zbraně se stanou automaticky zakázanými. V ČR jde cca o 40 tisíc kusů.

Směrnice rovněž výrazně zpřísňuje např. nakládání se zbraněmi, které byly v souladu s evropskou legislativou nevratně znehodnoceny, anebo též nově vyrobenými reprodukcemi historických zbraní, s nimiž není spojeno žádné empiricky doložitelné zvýšené bezpečnostní riziko.

3) Nelegálními se stanou dlouhé střelné zbraně, které mají skládací nebo teleskopickou pažbu a lze je snadno ukrýt. Shrnuto dle Leschtiny: Kromě těchto zbraní nejde o zákaz zbraní, ale o omezení kapacity zásobníku. Směrnice není odzbrojovací, protože omezuje jen kapacitu zásobníků poloautomatických zbraní, včetně samonabíjecích pušek a samopalů.

ZAVÁDĚJÍCÍ!

Směrnice nezakazuje držení zásobníků a kdokoli s výjimkou držitelů povolení na zbraň kategorie B může bez obav z postihu vysokokapacitní zásobníky nadále držet. Návrh zakázat držení samotných zásobníků s vyšší kapacitou, který v rámci projednávání směrnice přímo navrhla Rada, byl naopak výslovně odmítnut a z návrhu směrnice vypuštěn.

Směrnice zakazuje „kombinaci“ samonabíjecí zbraně a zásobníku s vyšší kapacitou. To je však z hlediska praktického uplatňování směrnice zcela nevymahatelné, neboť vyjmutí či výměna zásobníku trvá několik vteřin. Komise rovněž už v souvislosti s přijetím této směrnice opakovaně veřejně deklarovala přesvědčení, že kapacita zásobníku by se měla plošně omezit na maximálně 10 nábojů. Právě Komise bude v budoucnu periodicky předkládat návrhy na další úpravy a doplnění směrnice o zbraních.

Jen pro doplnění uvádíme, že držení „samopalů“ je v ČR zakázáno již desítky let a samonabíjecí zbraň není samopalem.  

4) Redaktor Wollner pak tvrdí, že poslanci diskutují o tom, zda se má do ústavy ukotvit právo občanů držet zbraň a použít ji při obraně státu. V novele ústavního zákona to navrhuje skupina poslanců v čela s ministrem vnitra.

NEPŘESNÉ!

Návrh změny ústavního zákona o bezpečnosti ČR počítá s tím, že občané budou mít právo nabývat a držet zbraň za účelem plnění úkolů, které jim v rámci zajišťování bezpečnosti ČR ukládá sám stát. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům. Návrh nic neříká o tom, že by mohli ozbrojení občané brát obranu státu sami do svých rukou.

vytisknout  e-mailem