Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce Ministerstva vnitra na zavádějící článek Hospodářských novin k novele archivní vyhlášky

Hospodářské noviny dnes v článku „Badatelé budou omezeni kvůli GDPR“ tvrdí, že Ministerstvo vnitra chce historikům či novinářům nařídit, aby si před zveřejněním archivních informací z let 1938 až 1989 nejprve od konkrétních lidí, kterých se informace týkají, vyžádali souhlas s publikováním. 

Tato informace není pravdivá. Návrh deklarace povinného chování badatele v rámci badatelského řádu měl být pouhým připomenutím již existující povinnosti vyplývající z právních předpisů a z nálezu Ústavního soudu. Postavení badatelů se nijak nemění a Ministerstvo vnitra žádnou novou povinnost zakládat neplánovalo a neplánuje.

Ministerstvo vnitra při tvorbě vyhlášky pouze reagovalo na závěr Ústavního soudu k přístupu k archiváliím z let 1938 až 1989 (sp. zn. Pl. ÚS 3/14), který zdůraznil rozdíl mezi nahlížením do archiválie badatelem a zveřejněním obsahu. 

Dle Ústavního soudu se zvláštní úprava přístupu k archiváliím z období let 1938 až 1989 obsažená v zákonu o archivnictví a spisové službě vztahuje výlučně na nahlížení do archiválií, nikoliv na zveřejňování obsahu. Pro další zpracování osobních údajů, zvláště pro jejich zveřejnění, jsou badatelé dle Ústavního soudu povinni opatřit si souhlas dotčených osob.

S ohledem na skutečnost, že nález Ústavního soudu je platný bez ohledu na podobu vyhlášky, rozhodlo se Ministerstvo vnitra nakonec jeho závěry v návrhu explicitně nezmiňovat. Tímto rozhodnutím zabráníme dalším zbytečným dezinterpretacím, nicméně závěry Ústavního soudu a povinnosti badatelů vyplývající z jiných právních předpisů zůstanou i nadále platné.

Klára Pěknicová
pověřená řízením odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem