Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

RAMIS UI

Název projektu:
Rozvoj a modernizace informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi

EU-EFR_IROP_-_MMR.png

Spolufinancování z EU:
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Registrační číslo:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0003012

Specifický cíl 3.2:
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvalitu systémů IKT.

Průběžná výzva č. 23:
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.
 

Předmětem projektu je výstavba informačních systémů VegaT-2G, VegaD-2G a Beta-2G, které nahradí stávající IS Vega-T, Vega-D a Beta, nakládající s utajovanými informacemi a rozšíří je o nové funkcionality.
 

Hlavní cíl projektu:

  1. Výstavba nového informačního systému VegaT-2G určeného pro nakládání s utajovanými informacemi do stupně utajení Tajné a NATO SECRET. IS bude umožňovat hlasovou komunikaci a zpracování informace v elektronické podobě a její distribuci vybranému adresátovi.

  2. Vytvořit nový informační systém VegaD-2G, který umožní tvorbu a distribuci utajovaných informací do stupně utajení Důvěrné, CONFIDENTIEL UE, NATO CONFIDENTIAL a neutajovaných (citlivých) informací. IS bude umožňovat hlasovou komunikaci a zpracování informace v elektronické podobě a její distribuci vybranému adresátovi

  3. Výstavba nového informačního systému Beta-2G určeného pro nakládání s utajovanými informacemi do stupně utajení Důvěrné, CONFIDENTIEL UE a NATO CONFIDENTIAL a neutajovaných (citlivých) informací. IS bude umožňovat hlasovou komunikaci a zpracování informace v elektronické podobě a její distribuci vybranému adresátovi.

  

vytisknout  e-mailem