Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průkaz (pro fyzickou osobu)

Co musíte předložit, formuláře

1) Pro první vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen příslušnému útvaru policie předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu a přílohy:

 • posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší tří měsíců,
 • doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší 1 roku,
 • 1 fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,
 • eventuálně i další doklady podle ustanovení § 17 odst. 4 nebo 5 zákona o zbraních (týká se žadatelů, kteří mají místo pobytu ještě v dalším členském státě EU nebo se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území České republiky).
   

2) Provydání nového zbrojního průkazu(tzv. prodloužení platnosti) je žadatel povinen příslušnému útvaru policie předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu a přílohy:

 • posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • 1 fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,
 • eventuálně i další doklady podle ustanovení § 17 odst. 4 nebo 5 zákona o zbraních (týká se žadatelů, kteří mají místo pobytu ještě v dalším členském státě EU nebo se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území České republiky).

Pozn.: Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:
 

3) Pro rozšíření skupinzbrojního průkazu je žadatel povinen příslušnému útvaru policie předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu a přílohy:

 • doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,
 • posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce, a
 • 1 fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele.

Pozn.: Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti původního zbrojního průkazu.

  

Správní poplatky

Při podání žádostí uvedených výše je současně třeba uhradit správní poplatek, a to ve formě kolkových známek příslušné hodnoty. Výši správních poplatků v oblasti zbraní lze nalézt na této stránce.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 28. května 2018

  

vytisknout  e-mailem