Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průkaz (pro fyzickou osobu)

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osobě, která (§ 18 odst. 1 zákona o zbraních):

  1. má místo pobytu na území České republiky

  2. dosáhla předepsaného věku ((§ 19) - zbrojní průkaz skupiny A, D, E lze vydat jen osobě starší 21 let, zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osobě starší 18 let; zákon o zbraních (§ 19 odst. 3 a násl.) však stanoví výjimky např. pro členy sportovně-střeleckých spolků, studenty lesnických a puškařských škol;

  3. je způsobilá k právním úkonům

  4. je zdravotně způsobilá (§ 20) - posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; vzor posudku o zdravotní způsobilosti není právním předpisem předepsán, praktický lékař je tedy oprávněn vydat tento posudek na běžném tiskopise, popř. v jiné vhodné podobě, kterou zvolí;

  5. je odborně způsobilá (§ 21 a 21a) - ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje na předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie, prokazuje ji před zkušebním komisařem, který po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti, zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie, náklady spojené s provedením zkoušky hradí žadatel;

  6. je bezúhonná (§ 22) - bezúhonnost posuzuje příslušný útvar policie a k jejímu posouzení požaduje vydání opisu z evidence Rejstříku trestů, při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu, ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (např. amnestie);

  7. je spolehlivá (§ 23).
     

Jak a kam se obrátit

Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu (pdf, 423 kB) spolu s přílohami je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby (§ 10 odst. 2 zákona o zbraních), to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 16. srpna 2017

  

vytisknout  e-mailem