Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) jednotlivci

Lustrační osvědčení je vydáno pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:

 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
 • evidována v materiálech StB jako spolupracovník ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona

Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení ani čestné prohlášení.

Kdo si může požádat:
Žádost o vydání osvědčení může podat státní občan České republiky starší 18 let. Žádat může pouze každý sám za sebe.

Jak a kam se obrátit:

 • Ministerstvo vnitra
  Oddělení personální bezpečnosti a lustrací
  Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 058, 974 832 789,
  e-mail: lustrace@mvcr.cz
   
 • Podání žádosti:
  pondělí a středa od 8.00 do 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek od 8.00 do 16:00 hodin
  pátek od 8.00 do 15.00 hodin 
   
 • adresa pro zaslání žádosti:
  • 1) Ministerstvo vnitra, P.O.BOX 627, 170 00 Praha 7
  • 2) DS: ID 6bnaawp (pouze s kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem)
    
 • V případě elektronického podání musí žádost obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
   

Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, případně titul
 • všechna dřívější jména a příjmení (i u mužů)
 • datum a místo narození
 • celé rodné číslo
 • adresu pro zaslání osvědčení (zasílá se do vlastních rukou prostřednictvím České pošty, s.p.)
 • úředně ověřený podpis žadatele
 • prohlášení, že žadatel je nositelem státního občanství ČR
 • správní poplatek 200 Kč (viz formulář žádosti)

Formuláře

Tiskopis žádosti je k dispozici také u služby ve vestibulu Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7.

Poplatky
Správní poplatek ve výši 200 Kč

 • Kolková známka v hodnotě 200 Kč
 • Údaje pro platbu bankovním převodem na účet Ministerstva vnitra (přesně uvést všechny údaje)
  Číslo účtu:                  3711-8920071/0710
  Specifický symbol:     41200
  Variabilní symbol:        412 a část rodného čísla za lomítkem (např. 4126826)
  Zpráva pro příjemce:   jméno a příjmení žadatele

Lhůty pro vyřízení
Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je do 60 dnů ode dne přijetí žádosti obsahující všechny náležitosti a vydané lustrační osvědčení je zasláno prostřednictvím České pošty, s.p. doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou žadatele.

Právní úprava
Zákon číslo 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Další informace
Bližší informace můžete získat na telefonních číslech 974 832 058, 974 832 789.
 

Za správnost odpovídá:
Ministerstvo vnitra - Bezpečnostní odbor,
Oddělení personální bezpečnosti a lustrací,
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 058, 974 832 789


Bezpečnostní odbor, 2. ledna 2024

vytisknout  e-mailem