Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odškodnění obětí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy

Budete-li žádat o odškodnění ve smyslu zákona č. 203/2005 Sb., věnujte prosím pozornost vzoru naší vzorové žádosti, která obsahuje důležité údaje nezbytné pro správné posouzení Vaší žádosti. Formulář si můžete stáhnou, vytisknout, vyplnit a poslat na adresu Ministerstvo vnitra, pošt. schr. 21/P, 170 34 PRAHA 7, můžete však použít i jinou formu žádosti stejné vypovídající hodnoty.
Dovolujeme si zároveň upozornit, že zákon č. 203/2005 Sb. se vztahuje pouze na odškodnění těch osob, které byly usmrceny, zraněny, či znásilněny příslušníky některé z okupačních armád.
Podle tohoto zákona nelze tedy poskytovat odškodnění za jiné újmy, jako je např. škoda na majetku, ztráta zaměstnání, vyloučení ze školy, odchod do emigrace apod., byť k těmto negativním událostem mohlo dojít v přímé souvislosti s okupací. Rovněž není možné poskytnout odškodnění podle tohoto zákona, pokud byla újma způsobena sice v souvislosti s okupací, avšak ne příslušníky některé z okupačních armád, ale např. příslušníky SNB nebo Lidových milicí apod.
Pokud sama poškozená osoba zemřela, mohou o odškodnění požádat pouze pozůstalé děti a manžel; a není-li jich, stávají se oprávněnými osobami rodiče poškozené osoby. Nárok na odškodnění již tedy nemají např. sourozenci poškozené osoby, ani jakékoli další osoby blízké.
Důležité je rovněž upozornit, že pokud poškozená osoba nebo další osoby oprávněné již byly za usmrcení, zranění či znásilnění příslušníky některé z okupačních armád odškodněny podle jiného právního předpisu, nárok na odškodnění podle tohoto zákona nevzniká.
Pro potřebu správního řízení postačuje podat žádost, jak je uvedeno v prvním odstavci. Pokud již máte k dispozici písemné doklady, prokazující nebo podporující Váš požadavek, lze k žádosti přiložit jejich kopie (není nutné úřední ověřování). Rovněž není nutné shánět další doklady (archiválie, nové lékařské zprávy apod.), Ministerstvo vnitra si tyto doklady zajistí samostatně, nebo v případě potřeby, Vás v jednotlivých případech o jejich předložení požádá.
 
 
Právní úprava
 
  • Zákon o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

vytisknout  e-mailem