Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rada vlády pro informační společnost

iniciačním a koordinačním orgánem Vlády ČR pro oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií. 

Program Digitální Česko

Dne 3. října 2018 bylo přijato usnesení Vlády České republiky č. 629 k programu Digitální Česko a návrhu změn Statutu Rady vlády pro informační společnost (pdf, 143 kB). Přijaté změny statutu Rady se týkají především nové struktury Rady, která byla dána do souladu s programem "Digitální Česko", neboť centrálním, koordinačním a řídícím orgánem programu "Digitální Česko" bude Rada vlády pro informační společnost, v čele s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, ve spolupráci s ministerstvy, v souladu s jejich gescí, dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Program "Digitální Česko" (pdf, 1,5 MB) je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: "Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+". "Digitální Česko" zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce / strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením:

  1. Česko v digitální Evropě (v gesci Úřadu vlády) (pdf, 860 kB)
  2. Informační koncepce České republiky (v gesci Ministerstva vnitra) (pdf, 628 kB)
  3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu) (pdf, 1 MB)
     

Program "Digitální Česko" je tvořen vrcholovými cíli uvedených dílčích strategií. Pokrývá oblasti od interakce České republiky v Evropské unii (dále "EU") v digitální agendě (1), přes digitální veřejnou správu (2), až po přípravu a interakci společnosti a ekonomiky České republiky na konzumaci digitalizace (3). Hlavním důvodem rozdělení materiálu do tří pilířů je konzistence a kontinuita daná již přijatými materiály na úrovni EU i ČR a potřeba shody s platnou národní legislativou, která poměrně přesně vymezuje obsahový rámec Informační koncepce ČR.

Digitální zmocněnec ústředního správního úřadu (pdf, 338 kB)

Zpráva o plnění programu "Digitální Česko" - 2019 (pdf, 1,1 MB)
Zpráva o plnění programu "Digitální Česko" - 2018 (pdf, 1,1 MB)

Metodika řízení programu Digitální Česko (pdf, 1 MB)

Implementační plány programu Digitální Česko

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. dubna 2019 č. 255 k Implementačním plánům programu "Digitální Česko" (pdf, 135 kB)

Shrnutí implementačních plánů pro 2019 (pdf, 811 kB)

Informační koncepce ČR

Česko v digitální Evropě

Digitální ekonomika a společnost

V lednu 2020 byla zveřejněna organizací Česko.Digital příručka řízení státních IT projektů (pdf, 572 kB), která shrnuje základní principy, které je potřeba dodržet při analýze, zadávání, řízení a provozu státních IT systému. Poskytuje nástroje k řešení problémů jako je například modernizace starších systémů, vendor lock-in či bariéry ve sdílení dat  a bezpečnostní rizika. Příručka vychází z amerických principů.

  


Rada vlády pro informační společnost, 9. března 2020

vytisknout  e-mailem