Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rada vlády pro informační společnost

Iniciační a koordinační orgán Vlády ČR pro oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií. Rada vlády pro informační společnost usnesením vlády České republiky č. 673 ze dne 17. srpna 2022 přešla z gesce Ministerstva vnitra na Úřad vlády společně se svou agendou. Aktuální informace k dění v Radě vlády pro informační společnost naleznete na webu Vlády ČR

Program Digitální Česko

Dne 3. října 2018 bylo přijato usnesení Vlády České republiky č. 629 k programu Digitální Česko a návrhu změn Statutu Rady vlády pro informační společnost (pdf, 143 kB). Přijaté změny statutu Rady se týkají především nové struktury Rady, která byla dána do souladu s programem "Digitální Česko", neboť centrálním, koordinačním a řídícím orgánem programu "Digitální Česko" bude Rada vlády pro informační společnost, v čele s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, ve spolupráci s ministerstvy, v souladu s jejich gescí, dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Program "Digitální Česko" (pdf, 1,5 MB) je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: "Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+". "Digitální Česko" zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce / strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením:

  1. Česko v digitální Evropě (v gesci Úřadu vlády) (pdf, 380 kB)
  2. Informační koncepce České republiky 2020 (v gesci Ministerstva vnitra) (pdf, 537 kB)
  3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu) (pdf, 455 kB)
     

Program "Digitální Česko" je tvořen vrcholovými cíli uvedených dílčích strategií. Pokrývá oblasti od interakce České republiky v Evropské unii (dále "EU") v digitální agendě (1), přes digitální veřejnou správu (2), až po přípravu a interakci společnosti a ekonomiky České republiky na konzumaci digitalizace (3). Hlavním důvodem rozdělení materiálu do tří pilířů je konzistence a kontinuita daná již přijatými materiály na úrovni EU i ČR a potřeba shody s platnou národní legislativou, která poměrně přesně vymezuje obsahový rámec Informační koncepce ČR.

Digitální zmocněnec ústředního správního úřadu (pdf, 338 kB)

Zpráva o plnění programu "Digitální Česko" - 2021 (pdf, 1,5 MB)
Zpráva o plnění programu "Digitální Česko" - 2020 (pdf, 1,3 MB)
Zpráva o plnění programu "Digitální Česko" - 2019 (pdf, 1,1 MB)
Zpráva o plnění programu "Digitální Česko" - 2018 (pdf, 1,1 MB)

Metodika řízení programu Digitální Česko (pdf, 1,7 MB)
 

Implementační plány programu Digitální Česko 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 13. září 2021 č. 794 k Implementačním plánům programu Digitální Česko (pdf, 206 kB)

Shrnutí implementačních plánů pro rok 2021 (pdf, 1,1 MB)

Prováděcí dokument programu Digitální Česko pro čerpání z IROP 2021-2027 (pdf, 1,3 MB)

Implementační plán koncepce České v digitální Evropě (pdf, 736 kB)

Implementační plán koncepce Digitální ekonomika a společnost (pdf, 1,3 MB)
 

Informační koncepce ČR (2021)

  

Implementační plány programu Digitální Česko 2020

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. června 2020 č. 644 k Implementačním plánům programu "Digitální Česko" - aktualizace pro rok 2020 (pdf, 139 kB)

Implementační plán koncepce Česko v digitální Evropě (pdf, 381 kB)
Implementační plán koncepce Digitální ekonomika a společnost (pdf, 684 kB)

Shrnutí implementačních plánů pro 2020 (pdf, 522 kB)

Informační koncepce ČR (2020)

Implementační plány programu Digitální Česko 2019

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. dubna 2019 č. 255 k Implementačním plánům programu "Digitální Česko" (pdf, 135 kB)

Shrnutí implementačních plánů pro 2019 (pdf, 811 kB)

Informační koncepce ČR (2019)

Česko v digitální Evropě

Digitální ekonomika a společnost

V lednu 2020 byla zveřejněna organizací Česko.Digital příručka řízení státních IT projektů (pdf, 572 kB), která shrnuje základní principy, které je potřeba dodržet při analýze, zadávání, řízení a provozu státních IT systému. Poskytuje nástroje k řešení problémů jako je například modernizace starších systémů, vendor lock-in či bariéry ve sdílení dat  a bezpečnostní rizika. Příručka vychází z amerických principů.

  

vytisknout  e-mailem