Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rada vlády pro informační společnost

Iniciační a koordinační orgán Vlády ČR pro oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií. Rada vlády pro informační společnost usnesením vlády České republiky č. 673 ze dne 17. srpna 2022 přešla z gesce Ministerstva vnitra na Úřad vlády společně se svou agendou. Aktuální informace k dění v Radě vlády pro informační společnost naleznete na webu Vlády ČR

  1. Dokumenty
  2. Dokumenty a jednání RVIS
  3. Výroční zprávy RVIS
  4. Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění
  5. Společný řidící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě
  6. Program Digitální Česko

Společný řidící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě

Společný řidící výbor je ustanoven na základě usnesení vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 21 současně v souvislosti se Statutem Rady vlády pro veřejnou správu (čl.6 odst.1 písm.d) a Rady vlády pro informační společnost (čl.7 odst. 12).  Společný řidící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti je zřízen pro spolupráci s Radou vlády pro informační společnost a Radou vlády pro veřejnou správu. Slouží k zajišťování propojenosti a přenosu informací mezi těmito Radami. Současně zajišťuje spolupráci obou Rad při realizaci úkolů specifikovaných Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy v České republice pro období 2014-2020.

  

vytisknout  e-mailem