Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rada vlády pro informační společnost

Iniciační a koordinační orgán Vlády ČR pro oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií. Rada vlády pro informační společnost usnesením vlády České republiky č. 673 ze dne 17. srpna 2022 přešla z gesce Ministerstva vnitra na Úřad vlády společně se svou agendou. Aktuální informace k dění v Radě vlády pro informační společnost naleznete na webu Vlády ČR

Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění

Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění projednává veřejné zakázky dle části čtvrté hlavy V zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a její hlavní činností je projednávání a posuzování záměru zadavatele realizovat nadlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění zadávané v oblasti informačních a komunikačních technologií a dále doporučit zadavateli takový postup či koncepci nastavení projektu, aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění.

Materiály potřebné k projednání pracovní skupinou pro jednací bez uveřejnění prosím zasílejte:

Tajemníkem pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění je Ing. Pavel Poledna
Telefon: 974 816 252
E-mail: pavel.poledna@mvcr.czsekretariat.rvis@vlada.cz

  

  • Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu a Metodický pokyn k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu jsou v aktuální verzi dostupné na stránkách Agendy odboru Hlavního architekta eGovernmentu.

  

  

  

vytisknout  e-mailem