Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registrace a průkaz zbraně

Základní informace

Každá zbraň kategorie A, A-I, B nebo C musí být zaregistrována. Dokladem o registraci je průkaz zbraně, který je veřejnou listinou.

Registrace se nevztahuje na střelivo, zakázané střelivo a zbraně kategorie C-I a D.Nabytí nebo převod zbraní kategorie C-I ale musí být ohlášeny příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.

Povinnost registrace se netýká zbraní kategorie A, A-I, B nebo C, které jsou předmětem podnikání podnikatelů v oboru zbraní a střeliva. Tyto osoby jsou však povinny vést evidenci v Centrálním registru zbraní.

Povinnost registrovat zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nemá také fyzická nebo právnická osoba, která

  • nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva,
  • nabyla zbraň na základě povolení k vývozu vydaného podle zákona č. 228/2005 Sb., nebo která
  • dovezla zbraň na území České republiky na základě zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva s tím, že ji opět vyveze mimo území České republiky, anebo ji prováží přes území České republiky.
     

Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde o zbraň

  • kterou ten, kdo o registraci žádá, není oprávněn vlastnit, držet nebo nosit.
     

Pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně podléhající registraci, zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření příslušné zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva do centrálního registru zbraní.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 15. července 2021

  

vytisknout  e-mailem