Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registrace a průkaz zbraně

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Opravné prostředky lze uplatnit v souladu s tímto zákonem.
 

Sankce

Fyzická osoba, která neoznámí nabytí nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C se dopouští přestupku podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o zbraních, za který jí hrozí pokuta až do výše 15 000 Kč, případně propadnutí zbraně.

Podnikatel v oboru zbraní a střeliva, který nezapisuje změny stavu zbraní kategorie  A, A-I, B nebo C  či střeliva (tj. včetně jejich převodu, nabytí, převzetí apod.) do Centrálního registru zbraní, se dopouští přestupku podle § 76d odst. 1 písm. l) zákona o zbraních, za který mu může být mimo jiné uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Držitel zbraně kategorie C-I, který neohlásí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod takové zbraně anebo nevede evidence zbraní této kategorie, které jsou předmětem podnikatelské činnosti, se dopouští přestupku podle § 76a odst. 1 písm. f) zákona o zbraních, za který hrozí pokuta až do výše 30 000 Kč.

Tyto přestupky mají rovněž vliv na posouzení spolehlivosti držitele zbrojního průkazu podle § 23 zákona o zbraních.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 14. července 2021

  

vytisknout  e-mailem