Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registrace a průkaz zbraně

Základní informace

Každá zbraň kategorie A, B nebo C musí být zaregistrována. Registrace se nevztahuje na střelivo, zakázané střelivo (§ 41 odst. 1 zákona o zbraních) a zbraně kategorie D. Naopak například zakázané doplňky zbraní (noktovizní zaměřovače, tlumiče hluku výstřelu, laserové zaměřovače) registraci podléhají. Dokladem o registraci je průkaz zbraně, který je veřejnou listinou (§ 41 odst. 2 zákona o zbraních).
  
Povinnost registrace se netýká zbraní, které jsou předmětem podnikání podnikatelů v oboru zbraní a střeliva. Tyto osoby jsou však povinny vést evidenci v Centrálním registru zbraní.
 
Povinnost registrovat zbraň nemá také fyzická nebo právnická osoba, která
  • nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva,
  • nabyla zbraň na základě povolení k vývozu vydaného podle zákona č. 228/2005 Sb., nebo která
  • dovezla zbraň na území České republiky na základě zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva s tím, že ji opět vyveze mimo území České republiky, anebo ji prováží přes území České republiky (§ 43 zákona o zbraních).
 
Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde o zbraň
  • která není označena zkušební značkou, pokud jde o zbraň podléhající ověřování podle zákona č. 156/2000 Sb., nebo
  • kterou ten, kdo o registraci žádá, není oprávněn vlastnit, držet nebo nosit.
                                                                                                                   
Pokud není zbraň podléhající ověřování označena zkušební značkou nebo vzniklo-li při předložení zbraně důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci; v těchto případech je řízení o registraci přerušeno a příslušný útvar policie vyzve vlastníka zbraně, aby ve lhůtě do 20 pracovních dnů předložil zbraň k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Odbor bezpečnostní politiky, 5. 8. 2014


Odbor bezpečnostní politiky, 17.7.2009

vytisknout  e-mailem