Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Průběžná informace o Programu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“

Na 8. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality (poradní orgán ministra vnitra) dne 10. prosince 2008 byl přijat a vyhlášen pilotní projekt „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ jako reakce zejména na majetkovou trestnou činnost v sídlištních aglomeracích a jako pokračování preventivního programu „Bezpečná lokalita.“ 

V roce 2010 se za podpory Statutárního města Brna (400 tisíc Kč) a přidělené státní finanční dotace z MV ČR (600 tisíc Kč) podařilo dokončit II. etapu pilotního projektu prevence kriminality „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“, který se věnuje bezpečnému bydlení v bytovém domě Koniklecova č. 5 v Brně (viz příloha).
 
Projekt přispívá ke zvýšení standardu bezpečí, zlepšení mezilidských vztahů a spolupráci mezi veřejností, policií, samosprávou a vlastníky bytových domů. V této fázi se jedná o unikátní projekt v rámci celé ČR. Projekt se primárně soustřeďuje na bezpečnostní a pořádková místa uvnitř bytového domu, nicméně sekundárně předpokládá, že jejich minimalizace nebo dokonce úplná eliminace pozitivně ovlivní i bezpečnostní a pořádkovou situaci v jeho bezprostředním okolí.
 
Projekt reaguje na obecnou situaci v sídlištních komplexech a v obytných domech po celé ČR, kde je značným problémem zajištění vchodů do domů před nezvanými návštěvníky. Pro zlepšení bezpečnosti v těchto lokalitách a v obytných objektech byl vytvořen popisovaný program, při jehož přípravě vycházeli pracovníci OPK ze zahraničních zkušeností a ze zkušeností našich, které jsme získali za uplynulých více než 15 let z realizace preventivních programů ve městech a obcích. Samotná podstata projektu je změna postojů občanů k problematice bezpečnosti, motivace k bezpečnějšímu chování, k zabezpečení bytů a obytných domů, ke zlepšení sousedských vztahů a respektování domovního řádu. Zejména tam, kde se mohou nekontrolovatelně pohybovat cizí osoby, bezdomovci, drogoví dealeři a drogově závislé osoby, včetně problematických skupinek dětí a mladistvých, se cítí obyvatelé ohroženi, mají strach z majetkové i násilně trestné činnosti a z dalšího obtěžování, které je ohrožují, ruší a znepříjemňují jim život.
 
Podstatou konkrétního projektu v Brně je změna postojů bčanů k problematice bezpečnosti, motivace k bezpečnějšímu chování, k zabezpečení bytů a obytných domů, ke zlepšení sousedských vztahů a respektování domovního řádu. Cílem je: 
  • Zvýšení bezpečnosti obyvatelů domů.
  • Snížení anonymity v domech.
  • Snížení rizika pohybu neoprávněných osob v prostorách domu.
  • Snížení rizika poškozování zařízení domů (vandalismu).
  • Zamezení páchání trestných činů a přestupků v prostorách domu.
  • Zlepšení situace v nabídce sociálních služeb přímo v domě či v jeho bezprostředním okolí.
Na projektu v Brně se mimo Statutárního města Brna podíleli pracovníci Městské policie Brno, Krajského ředitelství Policie ČR JMK, HZS Jihomoravského kraje, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Probační a mediační služby ČR a také zástupci Městské části Brno - Nový Lískovec.
 
Projekt přispěje ke zvýšení standardu bezpečí, zlepšení mezilidských vztahů a spolupráci mezi veřejností, policií, samosprávou a vlastníky tohoto bytového domu. V této fázi se jedná o unikátní projekt v rámci celé České republiky.
 
Kromě ověřování v Brně a ve Zlíně probíhá projekt i v sociálně vyloučených lokalitách ve vazbě na Program „Úsvit“ (Most, Orlová).
 
Do konce roku 2011 bude probíhat realizace pilotní fáze a v I. pololetí roku 2012 dojde na zpracování „Metodiky zabezpečení bytových komplexů na sídlištích“ (pracovní název).
 
 
Pro jednání RVPPK dne 26. 5. 2011 zpracoval manažer projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“, JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV, tel.: 974 833 217, E-mail: sitprev@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem