Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PROTON

Název projektu:
Provozně-technická podpora návratové struktury OAMP MV ČR

Registrační číslo projektu:
CZ.12.01.03/00/23_006/0000005

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zdroj financování:
Operační program AMIF
Výzva č. 12_23_006

Celkový rozpočet: 13 696 00,00 Kč

Termín zahájení: 01.01.2023

Termín ukončení: 31.12.2025

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit plnění úkolů a poskytování služeb, které pro Evropskou unii představují veřejnou službu, konkrétně zajištění realizace asistovaného dobrovolného vycestování, komplexně pak návratové politiky jako celku.

Cílem projektu je zajištění provozně-technické podpory návratové struktury Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (oddělení dobrovolných návratů a oddělení návratové politiky) a její další rozvoj. Realizované aktivity přispějí k udržení a zkvalitnění zázemí, které je nezbytné k úkonům spojeným s návratovým procesem.

Projekt synergicky provázán s projektem "Udržení a posílení návratové struktury OAMP MV ČR (UPS) (r. č. CZ.12.01.03/00/22_001/0000001)", v rámci kterého jsou hrazeny mzdové náklady zaměstnanců věnujících se návratům. Projekt zároveň navazuje na podporu poskytovanou v rámci projektu s r. č. AMIF/26/02 s cílem zajistit udržení kapacit a jejich další rozvoj.

Obecnou náplní projektu je tedy zachovat co nejširší nabídku služeb asistovaného dobrovolného vycestování mezi všemi cílovými skupinami, což je úkol, pro jehož naplnění je nezbytná kvalitní technicko-provozní podpora zajištěná tímto projektem. Výsledkem by mělo být zajištění dlouhodobě udržitelného návratového mechanismu vystavěného v rámci systematicky budované návratové politiky a v úrovni odpovídající standardům EU.

Klíčové aktivity:

  • KA 1 Zajištění provozně-technického zázemí stávajících i nově vzniklých pracovišť, včetně jeho rozvoje a obnovy
  • KA 2 Udržení a zlepšení kompetencí pracovníků MV ČR v oblastech souvisejících s návratovým procesem
  • KA 3 Zajištění informovanosti o možnostech dobrovolného návratu mezi cílovou skupinou cizinců
  • KA 4 Zajištění potřebného zázemí a vybavení na vybraných zastupitelských úřadech pro činnosti související s návraty

  

Spolufinancovano_EU_a_MV_-_logo.jpg

​Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

  

vytisknout  e-mailem