Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prošetřovatel

Na Ministerstvu vnitra byla zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Tato funkce je zřízena v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, s účinností od 1. července 2015.

Prošetřovatelkami byly podle ust. § 2 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení vlády státním tajemníkem v Ministerstvu vnitra určeny JUDr. Andrea Fáberová a JUDr. Zita Kindlová, které přijímají oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření, týkají-li se zaměstnanců zařazených v Ministerstvu vnitra, a to:

  • představeného,
  • státního zaměstnance,
  • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu,

a dále vedoucího bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo prošetřovatele v bezprostředně podřízeném služebním úřadu.
 

Oznámení lze podat těmito způsoby:

  • vložit do schránky, která je označena "Schránka pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra" a je umístěna v prostorách vstupní haly u recepce areálu Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7,

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3,  P. O. BOX 155, 140 21 Praha 4, s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovem "PROŠETŘOVATEL MV",

  • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatelmv@mvcr.cz,

  • v případě, že předmětem oznámení by měly být informace indikující podezření na korupční jednání, je možné zvolit postup dle Resortního interního protikorupčního programu a zaslat takovéto oznámení na adresu: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3,  P. O. BOX 155, 140 21 Praha 4, s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy "PROTI KORUPCI", a nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu protikorupci@mvcr.cz.
     

Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání, nesmí být v této souvislosti postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. Z tohoto důvodu bude totožnost oznamovatele utajena, pokud o to požádá.

  

vytisknout  e-mailem