Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Proplácení hlasů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím

Příspěvek na úhradu volebních nákladů (tzv. příspěvek za hlas) se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) a voleb do Evropského parlamentu. Ve volbách do zastupitelstev krajů, zastupitelstev obcí, Senátu Parlamentu České republiky a ve volbě prezidenta republiky se tento příspěvek neposkytuje.

Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách do Poslanecké sněmovny získala nejméně 1,5 % z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč (§ 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Pro ilustraci lze odkázat na internetové stránky Ministerstva financí, rubriku Informace a přehled o příspěvcích ze státního rozpočtu uhrazených politickým stranám a politickým hnutím.
(http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti)

To, že se volič rozhodne k volbám nejít, má stejný dopad, jako když volič k volbám jde a odevzdá neplatný hlas. Obě tato jednání nemají vliv na vyplacení příspěvku na úhradu volebních nákladů. Tento příspěvek se totiž vyplácí pouze za každý odevzdaný platný hlas pro určitou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, tzn. pouze za hlas od těch voličů, kteří šli k volbám a odevzdali platný hlas.

Obdobná úprava platí i při volbách do Evropského parlamentu s tím, že bude politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1% z celkového počtu platných hlasů, za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč (§ 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

  

vytisknout  e-mailem