Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt „Domovník-preventista“ - první krok k bezpečné lokalitě

 
Město Štětí v rámci programu prevence kriminality získalo v letošním roce státní účelovou dotaci na činnost domovníků – preventistů. Tato nová pracovní pozice pro tři občany města byla vytvořena za účelem zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku, posílení osobní odpovědnosti občanů za dodržování základních bezpečnostních standardů, Domovního řádu a nastolení systému opatření v rámci triády situační prevence kriminality: bezpečný občan – bezpečný dům – bezpečná lokalita na ubytovnách v  ul. 1. máje 596 a 597 a v ul. Palackého 599.
 
Ve druhé polovině června tohoto roku se v budově Městského úřadu konala první profesní příprava nových zaměstnanců města se spolupracujícími subjekty – Správou bytů a nemovitostí města Štětí, zastoupenou Jiřím Fialou; Odborem sociálních věcí, zastoupeným Mgr. Pavlou Lípovou a odborným garantem v oblasti situační prevence Městskou policií Štětí na čele s Bc. Zdeňkem Cuchým.
 
Výrazným přínosem pro předávání dobrých zkušeností jak předcházet společensky nežádoucím jevům byli Asistenti prevence kriminality Ludvík Misiak, Alois Dirda a Veronika Bilá, kteří díky místní a osobní znalosti prokázali schopnost reagovat na konkrétní dotazy a příklady nežádoucího chování jedinců – nájemníků v uvedených domech a dokázali jasně definovat priority v ovlivňování stávající bezpečnostní situace.
 
Celou akci facilitoval a odborně řídil Zdeněk Pankrác, který obohatil metody a formy prevence kriminality o konkrétní dobrou praxi měst, kde se již tento projekt úspěšně realizuje.
 
Přínosná byla i přítomnost a podněty lokálního konzultanta odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR Mgr. Karla Straky.
 
Výstupem pro účastníky setkání byly konkrétní odborné a metodické pokyny zvládání nestandardních situací, získávání dětí, mladistvých a zvláště jejich rodičů pro naplňování závazných požadavků a předcházení typických negativních situací, které v těchto domech běžně vznikají nebo jsou častým jevem – jako je udržování pořádku, úklid, dodržování nočního klidu, řešení drobných krádeží, poškozování zařízení, užívání návykových látek apod.
    
Byly jasně stanoveny podmínky vzájemné součinnosti zúčastněných subjektů, bez které úspěšná realizace projektu není možná. Jde především o základní technické zabezpečení objektů a základní formy spolupráce především s Asistenty prevence kriminality, terénními sociálními pracovníky a strážníky, s důrazem na zvýšení pocitu bezpečí občanů v této lokalitě a zabezpečení veřejného pořádku.
 
Vznik pozice domovníka - preventisty je prvním krokem ve snaze řešit zdánlivě neřešitelné – nepříznivou situaci v objektech, které jsou v majetku města. Jde o postupný, dlouhodobý proces, kde nelze očekávat okamžitou nápravu ze dne na den a který je současně výzvou pro všechny zúčastněné strany.
 
 
Bc. Zdeněk Cuchý, vedoucí MP

 

vytisknout  e-mailem