Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Programy prevence kriminality na rok 2012

 

MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality
 
                                                                                              Praha 23. prosince 2011
                                                                                             
 
Vyhlášení programu prevence kriminality na rok 2012
 
V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2012, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.
 
Cíle Programu prevence kriminality jsou:
  1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,
  3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.
 
Žadatelé o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2012 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené.
 
Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2012 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
 
V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xls, 26,5 kB) nebo konzultanty odboru prevence kriminality (doc, 28 kB) Ministerstva vnitra.   
 
 
 Mgr. Jitka Gjuričová
           ředitelka

 

Informace o podpořených projektech Programu prevence kriminality na rok 2012 – 2. kolo

Republikový výbor schválil dne 21. srpna 2012 per rollam návrhy „Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2012“ (dále jen „Komise“). Komise zasedala dne 7. srpna 2012.
 
Program prevence kriminality na rok 2012 - 2. kolo - bylo vyhlášeno v květnu 2012 a probíhalo podle priorit „Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“, schválené vládou usnesením č. 925 ze 14. prosince 2012. O dotaci se mohly ucházet samosprávy krajů a obcí. Komise při svém jednání postupovala podle „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2012“, které byly schváleny ministrem vnitra 21. prosince 2011. Posuzovala žádosti o dotaci 59 samospráv s celkem 99 projekty s požadavkem na dotaci ve výši 14 154 700 Kč.
Komise při svém hodnocení vycházela z doporučení hodnotících komisí krajských úřadů.
 
Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil návrhy Komise a rozhodl poskytnout státní účelovou dotaci ve výši 6 578 000 Kč.
 
 


Informace o podpořených projektech Programu prevence kriminality na rok 2012

Republikový výbor na svém řádném zasedání dne 29. března 2012 schválil návrhy „Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2012“ (dále jen „Komise“), která zasedala ve dnech 26. a 27. března 2012.
 
Program prevence kriminality na rok 2012 byl vyhlášen v prosinci 2011 a probíhal podle priorit „Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“, schválené vládou usnesením č. 925 ze 14. prosince 2012. O dotaci se mohly ucházet samosprávy krajů a obcí. Žádosti krajů a měst měly možnost před Komisí obhajovat manažeři prevence kriminality krajských úřadů. Komise při svém jednání postupovala podle „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2012“ (zip, 1,6 MB), které byly schváleny ministrem vnitra 21. prosince 2011 a posuzovala žádosti o dotaci 126 samospráv s celkem 359 projekty s požadavkem na dotaci ve výši 64 165 701 Kč.
 
Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil návrhy Komise a rozhodl poskytnout státní účelovou dotaci ve výši 40 752 000 Kč (64 % původních požadavků). Z toho jsou investiční prostředky ve výši 20 126 000 Kč a neinvestiční ve výši 20 626 000 Kč. Celkem bylo navrženo k podpoře 201 projektů (56 % z původně požadovaného počtu) podaných 99 žadateli – kraji a obcemi (79 % ze všech původních žadatelů). Komise při svém hodnocení vycházela z doporučení hodnotících komisí krajských úřadů.
 
 
Informuje: Mgr. Radek Jiránek, odbor prevence kriminality MV, tel.: 974 833 797, e-mail: jiranek@mvcr. cz, v Praze dne 29. března 2012.
 


Odbor prevence kriminality, 3. 12. 20112

vytisknout  e-mailem