Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CEF - Connecting Europe Facility

Nástroj pro propojení Evropy je víceletým programem pro období 2014-2020, který nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení. 

 • Obecné informace
 • Pozvánka na EU Digital Agency Meet-up
 • Výzva pro malé a střední podniky, a startupy #SMEsConnectingEurope
 • Iniciativa WiFi4EU
 • Výzvy iniciativy WiFi4EU
 • CEF Telecom - pracovní program pro rok 2019-2020
 • CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2020
 • CEF Telecom - pracovní program pro rok 2019
 • CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2019
 • CEF Telecom - pracovní program pro rok 2018
 • CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2018
 • CEF Telecom - pracovní program pro rok 2017
 • CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2017
 • CEF Telecom - pracovní program pro rok 2016
 • CEF Telecom Výzvy pro předkládání návrhů na projekt 2016
 • CEF Telecom - pracovní program pro rok 2015
 • CEF Telecom Výzvy pro předkládání návrhů na projekt 2015
 • CEF Telecom - pracovní program pro rok 2014
 • Výzvy pro předkládání návrhů na projekt v pracovním programu 2014
 • Výzvy pro tendry z pracovního programu pro rok 2014

Obecné informace

Obecné informace

V prosinci 2013 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (program CEF, více o programu zde), který definuje pravidla pro financování a implementaci evropských projektů v oblasti energetické, dopravní a telekomunikační sítě pro období 2014-2020. K jednotlivým oblastem Komise zároveň připravila hlavní směry. Telekomunikacím se věnuje nařízení č. 283/2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury ze dne 11. března  2014. Toto nařízení stanoví zejména cíle a operační priority projektů společného zájmu, určení projektů společného zájmu, kritéria způsobilosti opatření přispívajících k projektům společného zájmu pro finanční pomoc Unie v souladu s nařízením č. 1316/2013 pro účely rozvoje, realizace, zavádění, vzájemného propojení a interoperability těchto projektů a priority z hlediska financování poskytovaného pro projekty společného zájmu.

Nařízení v článku 4 vymezuje projekty společného zájmu, účelem kterých je zejména vytvoření nebo rozšíření interoperabilní a pokud možno mezinárodně slučitelné platformy hlavních služeb, spolu s obecnými službami pro infrastrukturu digitálních služeb a zajištění efektivních investičních nástrojů pro širokopásmové sítě, přilákání nové kategorie investorů a navrhovatelů projektů a podpora replikovatelností inovačních projektů a obchodních modelů. Projekty společného zájmu a opatření, která k nim přispívají, jsou podrobně popsány v příloze nařízení.

Podrobnější informace jsou popsány v pracovních programech pro každý rok a konkrétních výzvách.

  
V případě dotazů kontaktujte kontaktní osoby:

Renata Brožková
E-mail: renata.brozkova@mvcr.cz
Tel.: +420 974 817 531

  

Pozvánka na EU Digital Agency Meet-up

Pozvánka na EU Digital Agency Meet-up, 23. ledna 2020 Brusel

Máte zájem propojit se s tvůrci politik, vývojáři a návrháři služeb, kteří pracují v digitálních agenturách v celé EU?

Evropská Komise nabízí šanci propojit, sdílet a dozvědět se, jak digitální agentury v celé EU podporují digitální transformaci ve veřejném sektoru pomocí otevřených a opakovaně použitelných řešení.

Registrujte se zde

Pro koho je tento workshop určen?

Tento workshop byl vytvořen pro vlastníky programů a osoby odpovědné za definování otevřených a opakovaně použitelných digitálních služeb (Building Blocks) distribuovaných digitálními agenturami v členských státech EU. A tak pokud jste IT manažer nebo vývojář, UX designér, nebo tvůrce politik nebo analytik, mohl by tento workshop zaujmout právě vás.

Více informací naleznete zde.

  

Výzva pro malé a střední podniky, a startupy #SMEsConnectingEurope

Výzva pro malé a střední podniky, a startupy #SMEsConnectingEurope

Evropská Komise vypsala výzvu pro malé a střední podniky, a startupy, které se zabývají digitalizací. Účastí ve výzvě tyto podniky získají příležitost vylepšit své povědomí a znalosti o otevřených a opakovaně použitelných řešeních poskytovaných Evropskou komisí. Podniky mají možnost prezentovat svoje projekty, a pokud se umístí mezi deseti nejlepšími, jeho realizátoři budou mít možnost účastnit se jednodenního bootcampu, kde

 1. Předloží svůj projekt, zviditelní se a obdrží zpětnou vazbu
 2. Budou pod dohledem mentorů a získají pokyny k dalšímu rozvoji
 3. Propojí se s lidmi z Evropské komise a dalšími malými a středními podniky a startupy
   

V případě, že se umístí mezi třemi nejlépe hodnocenými projekty, získají

 1. Finanční odměnu až do výše 50 000 EUR
 2. Pozvání na předávání cen
   

Detailní informace naleznete pod následujícím odkazem https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/digital+innovation+challenge

  

Iniciativa WiFi4EU

Iniciativa WiFi4EU

Iniciativa WiFi4EU nabízí orgánům veřejného sektoru vysokorychlostní připojení k internetu pro místní komunity v centrech veřejného života (veřejných prostorách, veřejných budovách, knihovnách, zdravotnických zařízeních apod.), které je zdarma a bez diskriminačních podmínek. Finanční podpora bude poskytnuta v podobě voucherů a registrace předcházející podání žádosti je možné provést na portálu WiFi4EU.

Více informací zde (pdf, 322 kB).

Portál WiFi4EU pro registrace předcházející podání žádosti.

WiFi4EU.png

Otevření jednotlivých výzev sledujte na stránkách INEA a na portálu WiFi4EU. Výzva se zpravidla otevírá na 1-2 dny, proto doporučujeme ve vlastním zájmu sledovat datum zveřejnění.

Další informace můžete nalézt na těchto stránkách:

V případě technických problémů na portálu se obraťte na helpdesk EK.

  

Výzvy iniciativy WiFi4EU

Výzvy iniciativy WiFi4EU

Vzhledem k nastalé situaci spojené se krizí způsobenou koronavirem COVID19 se prodlužuje lhůta pro instalaci WiFi4EU o 8 měsíců. Původní lhůta pro instalaci 18 měsíců se oproti grantové smlouvě prodlužuje všem příjemcům z 1., 2. a 3. výzvy o dalších 8 měsíců.
Více informací na webu INEA - zde.

  

Vyhodnocení čtvrté výzvy WiFi4EU
Čtvrté výzvy iniciativy WiFi4EU, která byla spuštěna od 3. do 4. června 2020, se zúčastnilo více než 8,6 tisíc obcí ze zemí EU. Komise rozdělí celkem 947 voucherů v hodnotě 14,2 milionů EUR na podporu vysokorychlostního připojení k internetu pro místní komunity v centrech veřejného života.
V ČR bylo úspěšných 16 obcí a 40 obcí je na rezervním listě.
Zástupci obcí budou kontaktováni prostřednictvím agentury INEA a vyzváni k podpisu grantové dohody.
Podrobnosti naleznete zde.
 

Nový termín pro čtvrtou výzvu iniciativy WiFi4EU
Čtvrtá výzva iniciativy WiFi4EU - červen 2020
Další výzva iniciativy WiFi4EU - i v letošním roce nabízí orgánům veřejného sektoru výstavbu nebo upgrade vysokorychlostního internetového připojení pro místní komunity v centrech veřejného života (veřejných prostorách, veřejných budovách, knihovnách, zdravotnických zařízeních apod.), které bude poskytnuto zdarma a bez diskriminačních podmínek.
Čtvrtého kola rozdělování dotací se zástupci obcí budou moci zúčastnit od středy 3. června od 13:00 CEST, výzva bude otevřena do čtvrtka 4. června do 17:00 CEST.
Více informací naleznete na webových stránkách INEA - zde a ve FAQ.
 

Čtvrtá výzva iniciativy WiFi4EU, plánovaná na 17. - 18. března 2020, bude kvůli situaci související s koronavirem odložena na neurčito - více informací zde.
Sledujte další informace, o novém termínu budeme informovat zde.
 

Čtvrtá výzva iniciativy WiFi4EU - březen 2020

Další výzva iniciativy WiFi4EU - i v letošním roce nabízí orgánům veřejného sektoru výstavbu nebo upgrade vysokorychlostního internetového připojení pro místní komunity v centrech veřejného života (veřejných prostorách, veřejných budovách, knihovnách, zdravotnických zařízeních apod.), které bude poskytnuto zdarma a bez diskriminačních podmínek.

Čtvrtého kola rozdělování dotací se zástupci obcí budou moci zúčastnit od úterý 17. března od 13:00 CEST, výzva bude otevřena do středy 18. března do 17:00 CEST.

Více informací naleznete na webových stránkách INEA - zde a ve FAQ.
 

Vyhodnocení třetí výzvy WiFi4EU

Třetí výzvy iniciativy WiFi4EU, která byla spuštěna od 19. do 20. září 2019, se zúčastnilo více než 11 tisíc obcí ze zemí EU. Komise rozdělí celkem 1 780 voucherů v hodnotě 26,7 milionů EUR na podporu vysokorychlostního připojení k internetu pro místní komunity v centrech veřejného života.

V ČR bylo úspěšných 84 obcí a 2 obce jsou na rezervním listě.

Zástupci obcí budou kontaktováni prostřednictvím agentury INEA a vyzváni k podpisu grantové dohody.

Podrobnosti naleznete zde.
 

Vyhodnocení druhé výzvy WiFi4EU

Druhé výzvy iniciativy WiFi4EU, která byla spuštěna od 4. do 5. dubna 2019, se zúčastnilo více než 10 tisíc obcí ze zemí EU, Komise rozdělila 3 400 voucherů a rozdělí 51 milionů EUR na podporu vysokorychlostního připojení k internetu pro místní komunity v centrech veřejného života.

V ČR bylo úspěšných 86 obcí a 15 obcí je na rezervním listě.

Zástupci obcí budou kontaktováni prostřednictvím agentury INEA a vyzváni k podpisu grantové dohody.

Podrobnosti naleznete zde.
 

Třetí výzva iniciativy WiFi4EU - září 2019

Třetí výzva iniciativy WiFi4EU i nadále nabízí orgánům veřejného sektoru výstavbu nebo upgrade vysokorychlostního internetového připojení pro místní komunity v centrech veřejného života (veřejných prostorách, veřejných budovách, knihovnách, zdravotnických zařízeních apod.), které bude poskytnuto zdarma a bez diskriminačních podmínek.

Třetí kolo rozdělování dotací bude spuštěno ve čtvrtek 19. září ve 13:00 CEST, výzva bude otevřena do pátku 20. září do 17:00 CEST. Celkový rozpočet pro tuto výzvu je vyčleněn na 26.7 mil. EUR a předpokládá distribuci 1 780 poukázek.

Více informací naleznete na webových stránkách INEA - zde a ve FAQ.
 

Druhá výzva iniciativy WiFi4EU - duben 2019

Druhá výzva iniciativy WiFi4EU - i v letošním roce nabízí orgánům veřejného sektoru výstavbu nebo upgrade vysokorychlostního internetového připojení pro místní komunity v centrech veřejného života (veřejných prostorách, veřejných budovách, knihovnách, zdravotnických zařízeních apod.), které bude poskytnuto zdarma a bez diskriminačních podmínek.

Druhého kola rozdělování dotací se zástupci obcí budou moci zúčastnit již tento čtvrtek 4. dubna od 13:00 CEST, výzva bude otevřena do pátku 5. dubna do 17:00 CEST.

Více informací naleznete na webových stránkách INEA - zde a ve FAQ.
 

První výzva iniciativy WiFi4EU - listopad 2018

Prvního kola výzvy iniciativy WiFi4EU se 28. listopadu 2018 zúčastnilo asi 13 tisíc obcí z celé EU a Komise rozdělila 2800 voucherů, každý v hodnotě 15 tisíc eur. V České Republice podalo žádost celkem 360 obcí, z čehož 170 bylo úspěšných.

  

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2019-2020

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2019-2020

Komise zveřejnila pracovní program pro rok 2019-2020. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity jsou v roce 2019 a 2020 financovány.

Přehled vypisovaných výzev: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cef-telecom-calls-proposals.

Veškeré aktuální informace pravidelně aktualizuje agentura INEA: http://ec.europa.eu/inea/.

- 2019 2020 -
DSI
(Infrastruktury digitálních služeb)
Hlavní platforma služeb - CSP
(veřejné zakázky)
(mil. EUR)
Generické služby - GS
(granty)
(mil. EUR)
Hlavní platforma služeb - CSP
(veřejné zakázky)
(mil. EUR)
Generické služby - GS
(granty)
(mil. EUR)
Předpokládaná doba trvání
(měsíce)
Velmi dobře zavedené DSI
Europeana 0 2 14 3 24 (CSP);
18-24 (GS)
Safer Internet 0 0 3,5 11 24 (CSP);
12 (GS)
DSI, které již byli podporované v rámci CEF WP2014, WP2015, WP2016, WP2017 a/nebo 2018
e-Identifikace a
e-Podpis
eID: 3;
e-Podpis: 2
eID: 4,5;
e-Podpis: 0,5
eID: 3;
e-Podpis: 1,2
eID: 2,5;
ePodpis: 0,5
18 (CSP);
6-18 (GS)
EU studenstké e-Karty 2,5 1 2 0 24 (CSP);
18 (GS)
e-Doručování 2,5 1 2,1 0,9 12 (CSP);
18 (GS)
e-Fakturace 0,8 6,2 0,6 0 12 (CSP);
12 (GS)
Veřejná Open Data 0,5 5 4 3 24-36 (CSP);
36 (GS)
Automatizovaný překlad 6 4 5 4 24 (CSP);
24 (GS)
Kybernetická bezpečnost 0 10 2 10,5 36 (CSP);
36 (GS)
e-Veřejné zakázky 0 1 0 3 18 (GS)
e-Zdravotnictví 4 5 3 5 48 (CSP);
24-48 (GS)
BRIS 1 0 1 2 24 (CSP);
18 (GS)
EESSI 5 0 1 0 12 (CSP)
Evropský e-Justice Portál 1,5 3 2 0 24 (CSP);
24 (GS)
Online řešení sporů 0 0 0,5 0 24 (CSP)
e-Archivace 3 0 0,3 1 24 (CSP);
18 (GS)
Nové DSI
Evropské středisko pro digitální média (desinformace) 2,5 0 0 9 36 (CSP);
24-30 (GS)
Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci 1,5 1 2,5 9 Až 24 (CSP);
24-36 (GS)
Blockchain DSI 4 0 4 3 12 (CSP);
24 (GS)
Celkem v mil. EUR (2019) 84
Celkem v mil. EUR (2020) 119,1
WiFi4EU 2019 (v mil. EUR) 2020 (v mil. EUR) Předpokládaná doba trvání
(měsíce)
** WiFi4EU vouchery 51 13,2 18
Akce podpory programu 2019 (v mil. EUR) 2020 (v mil. EUR)
DSI komunikace 0,3 0,2
Studie 1,1 1,5
Dálší podpůrná opatření 1,1 5
*Technická pomoc pro širokopásmové připojení 0,333 0,333
*Specifické akce podpory pro širokopásmové připojení 0,1 0
** Další akce podpory pro WiFi4EU 2,4 5,1
** WiFi4EU komunikace 0,1 0,2
Vyhodnocování projektů DSI a  recenze 0,4 0,5
Celkem (2019) 5,8
Celkem (2020) 12,8
Celkový součet
140,8 (v roce 2019)
145,1 (v roce 2020)

Poznámka: Činnosti označené * jsou financovány v rámci rozpočtové linie 090301 „Příprava širokopásmového přístupu pro veřejné a /nebo soukromé financování“; činnosti označené ** jsou financovány z rozpočtové linie 090304 „WiFi4EU – podpora zavádění bezplatného místního bezdrátového připojení“. Všechny ostatní činnosti jsou financovány prostřednictvím rozpočtové položky 090303 „Podpora interoperability, udržitelného zavádění, provozu a modernizace transevropských infrastruktur digitálních služeb, jakož i koordinace na evropské úrovni“.

  

Europeana

Název: Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) - Hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 14 milionů EUR v roce 2020
Typ finanční podpory pro: Veřejné zakázky
Trvání akce: 24 měsíců
Název: Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) - Generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 2 miliony EUR v roce 2019 a 3 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory pro: Granty
Míra financování: Do výše 75 % uznatelných nákladů
Trvání akce: 18 - 24 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2019 a Q1 2020

  

Safer Internet

Název: Safer Internet - Hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 3,5 milionu EUR v roce 2020
Typ finanční podpory pro: Veřejné zakázky
Trvání akce: 24 měsíců
Datum zveřejnění: Q2 2020
Název: Safer Internet - Generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 11 milionů EUR v roce 2020
Typ finanční podpory pro: Granty
Míra financování: Do výše 50 % uznatelných nákladů
Trvání akce: 12 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2020

  

e-Identifikace a e-Podpis

Název: Elektronická identifikace a elektronický podpis - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: eID: 3 miliony EUR v roce 2019 a 3 miliony EUR v roce 2020
ePodpis: 2 miliony EUR v roce 2019 a 1,2 milionů EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 18 měsíců
Název: Elektronická identifikace a elektronický podpis - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: eID: 4,5 milionu EUR v roce 2019 a 2,5 milionu EUR v roce 2020
ePodpis: 0,5 milionu EUR v roce 2019 a 0,5 milionu EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 6 až 18 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2019 a 1Q 2020
Další podmínky: Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený

  

EU studentské e-Karty

Název: EU studentské e-Karty - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 2,5 milionů EUR v roce 2019 a 2 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování Do výše 100% uznatelných nákladů
Trvání akce: Až 24 měsíců
Datum zveřejnění: Q3 2019 a Q3 2020
Název: EU studentské e-Karty - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 1 milion EUR v roce 2019
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: až 18 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2019
Další podmínky: Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený

  

e-Doručování

Název: Elektronické doručování - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 2,5 milionu EUR v roce 2019 a 2,1 milionu EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 12 měsíců
Název: Elektronické doručování dokumentů - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 1 milion EUR v roce 2019 a 0,9 milionu EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 18 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2019 a Q1 2020
Další podmínky: Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

  

e-Fakturace

Název: Elektronická fakturace - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 0,8 milionu EUR v roce 2019 a 0,6 milionu EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 12 měsíců
Název: Elektronická fakturace - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 6,2 milionů EUR v roce 2019
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75% z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 12 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2019
Další podmínky: Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

  

Veřejná open data

Název: Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru - veřejná open data - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 0,5 milionu EUR v roce 2019 a 4 miliony EUR v roce 2020 (z toho 0,5 milionu EUR na stavební blok Context Broker a 0,5 milionu EUR na stavební blok Infrastruktura testování velkých dat)
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 24 až 36 měsíců
Název: Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru - veřejná open data - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 5 milionů EUR v roce 2019 a 3 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: Až 36 měsíců
Datum zveřejnění: Q3 2019 a Q2 2020
Další podmínky: Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

  

Automatizovaný překlad - ePřeklad

Název: Automatizovaný překlad - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 6 milionů EUR v roce 2019 a 5 milionů EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Maximální trvání akce: 24 měsíců
Název: Automatizovaný překlad - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 4 miliony EUR v roce 2019 a 4 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75% z celkových uznatelných nákladů
Maximální trvání akce: 24 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2019 a Q1 2020
Další podmínky: Konsorcium s minimálně 2 organizacemi z 2 nebo více různých členských států

  

Kybernetická bezpečnost

Název: Kybernetická bezpečnost - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 2 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Maximální trvání akce: 36 měsíců
Název: Kybernetická bezpečnost - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 10 milionů EUR v roce 2019 a 10,5 milionu EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75% z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 36 měsíců
Datum zveřejnění: Q3 2019 a Q2 2020

  

Elektronické veřejné zakázky (eProcurement)

Název: Digitální zakázky (eProcurement) - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 1 milion EUR v roce 2019 a 3 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 18 měsíců
Datum zveřejnění: Q3 2019 a Q2 v roce 2020
Další podmínky: Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Název: eHDSI (eHealth Digital Service Infrastructure) - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 4 miliony EUR v roce 2019 a 3 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 48 měsíců
Název: Elektronické zdravotnictví - generická služba
Celkový vyčleněný rozpočet: 5 milionů EUR v roce 2019 a 5 milionů EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 24 až 48 měsíců
Datum zveřejnění: Q3 2019 a Q2 2020
Další podmínky: Viz pracovní program 2020

  

Business Registers Interconnection System (BRIS) - Systém propojování obchodních rejstříků

Název: BRIS - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 1 milion EUR v roce 2019 a 1 milion EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 24 měsíců
Název: BRIS - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 2 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 18 měsíců
Datum zveřejnění: Q2 2020
Další podmínky: Viz pracovní program 2020

  

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) - Integrace, kvalifikace a produkce národních systémů sociálního zabezpečení s EESSI

Název: EESSI - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 5 milionů EUR v roce 2019 a 1 milion EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 12 měsíců

  

Evropský portál e-Justice

Název: Evropský portál eJustice DSI - e-evidence - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 1,5 milionu EUR v roce 2019 a 2 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 24 měsíců
Název: Evropský portál eJustice DSI - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 3 miliony EUR v roce 2019
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 24 měsíců
Datum zveřejnění: Q3 2019
Další podmínky: Viz pracovní program 2020

  

Online Dispute Resolution (ODR) - Online řešení sporů

Název: Online Dispute Resolution (ODR) - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 0,5 milionu EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 24 měsíců

  

e-Archivace

Název: e-Archivace - hlavní platforma služeb: zapojení zainteresovaných subjektů, školení, vývoj nástrojů a normalizační činnosti
Celkový vyčleněný rozpočet 2,1 milionu EUR v roce 2019
Typ finanční podpory: Grant
Míra financování: 100% uznatelných nákladů
Trvání akce: 24 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2019
Další podmínky: Konsorcium s min. 3 organizacemi z alespoň 3 členských států nebo přidružených zemí
Název: e-Archivace - hlavní platforma služeb: příspěvek k horizontálním úřadům CEF včetně monitorování, propagace a podpory
Celkový vyčleněný rozpočet: 0,9 milionu EUR v roce 2019 a 0,3 milionu EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 24 měsíců
Název: e-Archivace - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 1 milion EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 18 měsíců
Datum zveřejnění: Q2 2020
Další podmínky: Viz pracovní program 2020

Poznámka: V případě generických služeb mohou návrhy předkládat nejméně tři nezávislé organizace (veřejné nebo soukromé subjekty) alespoň ze tří členských států EU nebo přidružených zemí. Jednotlivé návrhy by neměly přesáhnout 250 000 EUR.

  

Evropská observatoř pro digitální média

Název: Evropská observatoř pro digitální média - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 2,5 milionu EUR v roce 2019
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka (výzva)
Trvání akce: 36 měsíců
Datum zveřejnění: Q3 2019
Název: Evropská observatoř pro digitální média - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 9 milionů EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 24 až 30 měsíců
Datum zveřejnění: Q2 2020
Další podmínky: Viz pracovní program 2020

  

Blockchain DSI

Název: Blockchain DSI - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019: 4 miliony EUR v roce 2019 a 4 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka - rámcová smlouva
Trvání akce: 12 měsíců
Název: Blockchain DSI - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 3 miliony EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Míra financování: Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů
Trvání akce: 24 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2020
Další podmínky: Viz pracovní program 2020

  

Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci

Název: Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci - hlavní platforma služeb
Celkový vyčleněný rozpočet: 1,5 milionu EUR v roce 2019 a 2,5 milionu EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Veřejná zakázka
Trvání akce: 24 měsíců
Název: Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci - generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet: 1 milion EUR v rove 2019 a 9 milionů EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty
Trvání akce: 24 až 36 měsíců
Datum zveřejnění: Q3 2019, Q1 a Q2 v roce 2020

  

WiFi4EU

Název: WiFi4EU
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019: 51 milionů EUR v roce 2019 a 13,2 milionu EUR v roce 2020
Typ finanční podpory: Granty - vouchery
Míra financování: až do 100% uznatelných nákladů z kapitálových nákladů
Trvání akce: 18 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 a Q3 2019, Q1 2020
Další podmínky: Pro obce a sdružení obcí

  

CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2020

CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2020

Z programu CEF Telecom bude v průběhu roku 2020 vypsáno několik výzev pro předkládání návrhů na projekt s celkovým možným financováním ve výši maximálně 145,1 mil. EUR na evropské telekomunikační projekty. Níže jsou uvedené výzvy chystané v roce 2020 s možnými daty otevření a uzavření výzev. V pracovním programu 2019-2020 jsou vypsané aktivity, které by služby měly obsahovat, a podmínky pro úspěšnost podávaných projektů.

V případě dotazů kontaktujte kontaktní osobu:
Renata Brožková
E-mail: renata.brozkova@mvcr.cz
Tel.: +420 974 817 531

  

Virtuální informační den CEF Telecom ke 2. výzvě roku 2020

se uskuteční ve čtvrtek 16. července 2020 od 9:30 do 14:10 a zaměří se na 8 aktuálních témat, k nimž jsou otevřeny výzvy ve 2. pololetí toku 2020.

Zástupci agentury INEA budou prezentovat možnosti financování v uvedených oblastech, poskytnou i informace o procesu hodnocení a nabídnou cenné tipy a triky, jak napsat dobrý návrh. Účastníci budou moci posílat své dotazy během akce na Slido pomocí #CEFTelecomDay. Otázky obdržené před a během akce budou zodpovězeny okamžitě a písemné odpovědi budou k dispozici na stránce FAQi.

Registrovat se můžete na webové stránce agentury INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/2020-2-cef-telecom-call-virtual-information-day

Více informací naleznete zde

Informační den bude tweetován na @inea_eu s hahstagem #CEFTelecomDay

  

Virtuální info den CEF TELECOM k 1. výzvě roku 2020

Dne 11. března 2020 pořádá EK od 9:30 do 14:15 virtuální informační den k nově otevřeným výzvám CEF Telecom. Webinář se bude zabývat obecně programem CEF, hodnocením projektů, poskytne rady a tipy ke správnému podání projektu a podrobnější informace k následujícím výzvám v oblastech: automatický překlad, blockchain, eDelivery, eIdentifikace a e-podpis, Evropská platforma pro digitální vzdělávání a práci, Europeana a Bezpečnější internet, které byly otevřeny 28. února 2020 (Výzva k oblasti eID a e-podpis bude otevřena v nejbližších dnech).

Zájemci mají možnost podat v rámci této 1. výzvy svůj projekt do 12. května 2020.
Více informací, podrobný program a registraci na webinář naleznete zde.

  

Výzva Otevření výzvy Uzavření výzvy
CEF-TC-2020-1
Automated Translation
(rozpočet: €4 miliony)

28. února 2020

25. června 2020
CEF-TC-2020-1
Blockchain
(rozpočet: €3 miliony)

28. února 2020

25. června 2020
CEF-TC-2020-1
eDelivery
(rozpočet: €0,9 milionu)

28. února 2020

25. června 2020
CEF-TC-2020-1
eIdentification and eSignature
(rozpočet: €3 miliony)

již brzy

25. června 2020
CEF-TC-2020-1
European Platform for Digital Skills and Jobs
(rozpočet: €6,5 milionu)

28. února 2020

25. června 2020
CEF-TC-2020-1
Europeana
(rozpočet: €3 miliony)

28. února 2020

25. června 2020
CEF-TC-2020-1
Safer Internet
(rozpočet: €11 milionů)

28. února 2020

25. června 2020
CEF-TC-2020-2
Business Registers Interconnection System (BRIS)
(rozpočet: €2 miliony)

30. června 2020

5. listopadu 2020
CEF-TC-2020-2
Cybersecurity
(rozpočet: €10,5 milionu)

30. června 2020

5. listopadu 2020
CEF-TC-2020-2
eArchiving
(rozpočet: €1 milion)

30. června 2020

5. listopadu 2020
CEF-TC-2020-2
eHealth
(rozpočet: €5 milionů)

30. června 2020

5. listopadu 2020
CEF-TC-2020-2
eProcurement
(rozpočet: €3 miliony)

30. června 2020

5. listopadu 2020
CEF-TC-2020-2
European Digital Media Observatory
(rozpočet: €9 milionů)

30. června 2020

5. listopadu 2020
CEF-TC-2020-2
European Platform for Digital Skills and Jobs
(rozpočet: €9 milionů)

30. června 2020

5. listopadu 2020
CEF-TC-2020-2
Public Open Data
(rozpočet: €3 miliony)

30. června 2020

5. listopadu 2020

  

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2019

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2019

Komise zveřejnila návrh pracovního programu pro rok 2019. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity budou pro rok 2019 financovány.

Přehled vypisovaných výzev: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding

Pracovní program pro rok 2019 byl schválen a je dostupný zde.

Veškeré aktuální informace pravidelně aktualizuje agentura INEA: http://ec.europa.eu/inea/.

DSI
(Infrastruktury digitálních služeb)
Hlavní platforma služeb - CSP
(veřejné zakázky)
(min - max)
Generické služby - GS
(granty)
(min - max)
Předpokládaná doba trvání
(roky)
Velmi dobře zavedené DSI
Europeana 0 2 1,5 (GS)
DSI, které již byli podporované v rámci CEF WP2014, WP2015, WP2016 a/nebo WP2017
e-Identifikace a e-Podpis eID: 3
ePodpis: 2
eID: 4,5
ePodpis: 0,5
1,5 (CSP);
1,5 (GS)
EU studenstké e-Karty 2,5 1 2 (CSP);
1 (GS)
e-Doručování 2,5 1 1 (CSP);
1,5 (GS)
e-Fakturace 0,8 6,2 1 (CSP);
1 (GS)
Veřejná Open Data 0,5 5 2-3 (CSP);
3 (GS)
Automatizovaný překlad 6 4 2 (CSP);
2 (GS)
Kyber bezpečnost 0 10 3 (GS)
e-Veřejné zakázky 0 3 1,5 (GS)
e-Zdravotnictví 4 5 4 (CSP);
2-4 (GS)
BRIS 1 2 2 (CSP);
1,5 (GS)
EESSI 5 0 1 (CSP)
Evropský e-Justice Portál 1,5 3 2 (CSP);
2 (GS)
e-Archivace 3 0 1 (CSP)
Nové DSI
Platforma na desinformace 2,5 - 3 (CSP)
Evropská platforma na digitální dovednosti a pracovní místa 1,5 1 3 (CSP);
3 (GS)
Blockchain 4 - -
Celkem (v mil. EUR) 88
WiFi4EU
** WiFi4EU vouchery 51 2
Akce podpory programu
DSI komunikace 0,3
Studie 2,1
Údržba a přístup k IT nástrojům 0,1
* Technická pomoc pro širokopásmové připojení 0,333
* Specifické akce podpory pro širokopásmové připojení 0,1
** Další akce podpory pro WiFi4EU 2,4
** WiFi4EU komunikace 0,1
Vyhodnocování projektů DSI a recenze 0,4
Celkem 5,8
-
Celkový součet (v mil. EUR) 144,8

  

Europeana

Název: Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) – Generická služba
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019: 2 miliony EUR
Typ finanční podpory pro: Granty
Míra financování: Až do 75 % uznatelných nákladů
Trvání akce: 18 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2019<

e-Identifikace a e-Podpis

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

eID: 3 miliony EUR

ePodpis: 2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

eID: 4,5 milionu EUR

ePodpis: 0,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

Až do 75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Další podmínky:

Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený

EU studenstké e-Karty

Název:

EU studentské e-Karty – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

2,5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování

až do 100% uznatelných nákladů

Trvání akce:

až 24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Název:

EU studentské e-Karty – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

až 14 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Další podmínky:

Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený

e-Doručování

Název:

Elektronické doručování – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

2,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

12 měsíců

Název:

Elektronické doručování dokumentů – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2019

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

e-Fakturace

Název:

Elektronická fakturace – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

0,8 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

12 měsíců

Název:

Elektronická fakturace - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

6,2 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Veřejná open data

Název:

Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru – veřejná open data – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

0,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 až 36 měsíců

Název:

Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru - veřejná open data – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů, nejvýše však 2,5 milionů EUR příspěvku Komise pro každou akci

Trvání akce:

až 36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Automatizovaný překlad  - ePřeklad

Název:

Automatický překlad – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

6 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (užití rámcových kontraktů)

Maximální trvání akce:

24 měsíců

Název:

Automatický překlad – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Maximální trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Další podmínky:

Konsorcium s min. 2 organizacemi z 2 nebo více různých členských států

Kybernetická bezpečnost

Název:

Kybernetická bezpečnost - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

10 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Elektronické veřejné zakázky (eProcurement)

Název:

Digitální zakázky (eProcurement) – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

3 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Název:

Elektronické zdravotnictví – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

48 měsíců

Název:

Elektronické zdravotnictví – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 až 48 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Další podmínky:

viz pracovní program 2019

Business Registers Interconnection System (BRIS) – Systém propojování obchodních rejstříků

Název:

BRIS – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Název:

BRIS – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) – Integrace, kvalifikace a produkce národních systémů sociálního zabezpečení s EESSI

Název:

EESSI – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (rámcové kontrakty)

Trvání akce:

12 měsíců

Evropský e-Justice Portál

Název:

Evropský portál eJustice – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Název:

Evropský portál eJustice – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Další podmínky:

viz pracovní program 2019

e-Archivace

Název:

e-Archivace – hlavní platforma služby: zapojení zainteresovaných subjektů, školení, vývoj nástrojů a normalizační činnosti

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

2,1 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

100% uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Další podmínky:

Konsorcium s min. 3 organizacemi z alespoň 3 členských států nebo přidružených zemí

Název:

e-Archivace – hlavní platforma služby: příspěvek k horizontálním úřadům CEF včetně monitorování, propagace a podpory

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

0,9 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Evropská platforma na desinformace

Název:

Evropská platforma na desinformace – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

2,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (výzva)

Trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Blockchain DSI

Název:

Blockchain DSI – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka – rámcová smlouva

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci

Název:

Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

36 měsíců

Název:

Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci – generické služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

WiFi4EU

Název:

WiFi4EU

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

51 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty - vouchery

Míra financování:

až do 100% uznatelných nákladů z kapitálových nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1/Q2 2019

Další podmínky:

Pro obce a sdružení obcí

CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2019

CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2019

Z programu CEF Telecom bude v průběhu roku 2019 vypsáno několik výzev pro předkládání návrhů na projekt s celkovým možným financováním ve výši maximálně 144,8 mil. EUR na evropské telekomunikační projekty. Níže jsou uvedené chystané výzvy s možnými daty otevření a uzavření výzev. V pracovním programu 2019 jsou vypsané aktivity, které by služby měly obsahovat, a podmínky pro úspěšnost podávaných projektů.

V případě dotazů kontaktujte kontaktní osoby:

Renata Brožková
E-mail: renata.brozkova@mvcr.cz
Tel.: +420 974 817 531

Ing. Veronika Schmidtová
E-mail: veronika.schmidtova@mvcr.cz
Tel.: +420 974 817 548

  

Virtuální info den CEF TELECOM ke 2. výzvě

Dne 10. července 2019 pořádá EK od 9:30 do 13:15 virtuální informační den k nově otevřeným výzvám CEF Telecom. Webinář se bude zabývat obecně programem CEF, hodnocením projektů, poskytne rady a tipy ke správnému podání projektu a podrobnější informace k následujícím výzvám v 6 oblastech: kyberbezpečnost, eHealth, eProcurement, eJustice, Evropská platforma pro digitální vzdělávání a práci a Open Data, které byly právě otevřeny. Zájemci mají možnost podat v rámci této 2. výzvy svůj projekt do 14. listopadu 2019.
Více informací, podrobný program a registraci na webinář naleznete zde.
 

Informace k webinářům

Dne 7. března 2019 od 10:00 do 13:50 (SEČ) pořádá EK webinář CEF Telecom call Virtual Info Day a zaměří se na šest priorit otevřených výzev z CEF Telecom 2019 (automatizovaný překlad, eIdentifikace a ePodpis, eDoručování, eFakturace, Europeana, Evropská studentská ekarta).
Více informací a odkaz na webinář naleznete zde.

Dne 28. února 2019 od 10:00 hodin pořádá EK webinář CEF Telecom zaměřený na projekty financované z CEF eDelivery. Elektronická místnost webináře bude otevřena 15 minut před zahájením akce.

Více informací a možnost registrace zde.

Výzva Otevření výzvy Uzavření výzvy
CEF-TC-2019-1
Automated Translation
​(rozpočet: €4 miliony)

14. února 2019
 

14. května 2019
 
CEF-TC-2019-1
eIdentification (eID) & eSignature
(rozpočet: €5 milionů)

14. února 2019
 

14. května 2019
 
CEF-TC-2019-1
eDelivery
(rozpočet: €1 milion)

14. února 2019
 

14. května 2019
 
CEF-TC-2019-1
eInvoicing
(rozpočet: €6.2 milionů)

14. února 2019
 

14. května 2019
 
CEF-TC-2019-1
Europeana
(rozpočet: €2 milionů)

14. února 2019
 

14. května 2019
 
CEF-TC-2019-1
EU Student eCard
(rozpočet: €1 milion)

14. února 2019
 

14. května 2019
 
CEF-TC-2019-2
Business Registers Interconnection System
(rozpočet: €2 miliony)

4. července 2019
 

14. listopadu 2019
 
CEF-TC-2019-2
Cybersecurity
(rozpočet: €10 milionů)

4. července 2019
 

14. listopadu 2019
 
CEF-TC-2019-2
eHealth
(rozpočet: €5 milionů)

4. července 2019
 

14. listopadu 2019
 
CEF-TC-2019-2
eProcurement
(rozpočet: €3 miliony)

4. července 2019
 

14. listopadu 2019
 
CEF-TC-2019-2
European e-Justice
(rozpočet: €3 miliony)

4. července 2019
 

14. listopadu 2019
 
CEF-TC-2019-2
European Platform on Digital Skills and Jobs
(rozpočet: €1 milion)

4. července 2019
 

14. listopadu 2019
 
CEF-TC-2019-2
Public Open Data
(rozpočet: €5 milionů)

4. července 2019
 

14. listopadu 2019
 

  

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2018

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2018

Komise zveřejnila návrh pracovního programu pro rok 2018. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity budou pro rok 2018 financovány.

Přehled vypisovaných výzev v roce 2018: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals

Pracovní program pro rok 2018 byl schválen a je dostupný zde.

Veškeré aktuální informace pravidelně aktualizuje agentura INEA: http://ec.europa.eu/inea/.

DSI

(Infrastruktury digitálních služeb)

Hlavní platforma služeb - CSP
(veřejné zakázky)
(min - max)

Generické služby - GS
(granty)
(min - max)

Předpokládaná doba trvání (roky)

Velmi dobře zavedené DSI

Europeana

0

4

1,5 (GS)

Bezpečnější Internet

3,5

18

2-2,5 (CSP);

2-2,5 (GS)

DSI, které již byli podporované v rámci CEF WP2014, WP2015, WP2016 a/nebo WP2017

e-Identifikace a e-Podpis

2

8

1 (CSP);

1,5 (GS)

e-Doručování

2

0,5

1,5 (CSP);

1 (GS)

e-Fakturace

0,8

5

1.5 (CSP);

1 (GS)

Veřejná Open Data (včetně HPC)

8,5

18,5

3 (CSP);

3 (GS)

Automatický překlad

3,5

5

3 (CSP);

2 (GS)

Kyber bezpečnost

7,5

13

3 (CSP);

2 (GS)

e-Veřejné zakázky

0

3

1,5 (GS)

Online řešení sporů (ODR)

2

0,4

2 (CSP);

1 (GS)

e-Zdravotnictví

3

5

4 (CSP);

1,5 (GS)

BRIS

1

0

2 (CSP)

EESSI

5

0

1 (CSP)

Evropský e-Justice Portál

3

4

2 (CSP);

2 (GS)

Nové DSI

e-Archivace

2

0

1,5 (CSP)

P2P mobilní platby

1

0

1 (CSP)

Celkem

44,8

84,4

WiFi4EU

** WiFi4EU vouchery

49,550

2

Akce podpory programu

DSI komunikace

0,18

Studie

0,47

Údržba a přístup k IT nástrojům

0,1

*Technická pomoc pro širokopásmové připojení

0.333

*Specifické akce podpory pro širokopásmové připojení

0,717

** Další akce podpory pro WiFi4EU

0.45

** WiFi4EU komunikace

0,1

Vyhodnocování projektů DSI a recenze

0,385

Celkem

2,735

Celkový součet

181,485

Europeana

Název:

Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory pro:

Granty – min. 3 subjekty z 3 různých členských států/EHP

Míra financování:

Až do 75 % uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Bezpečnější Internet

Název:

Infrastruktura služby Bezpečnější Internet – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3,5 milionů EUR

Typ finanční podpory pro:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 až 30 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1/Q2 2018

Název:

Infrastruktura služby Bezpečnější Internet – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

18 milionů EUR

Typ finanční podpory pro:

Granty

Míra financování:

Až do 50 % uznatelných nákladů

Trvání akce:

27 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

e-Identifikace a e-Podpis

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

8 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

Až do 75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Další podmínky:

Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený

e-Doručování

Název:

Elektronické doručování – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Název:

Elektronické doručování dokumentů – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

0,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

e-Fakturace

Název:

Elektronická fakturace – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

0,8 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Název:

Elektronická fakturace - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Veřejná open data

Název:

Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru, sdílení a využití dat v oblastech veřejného zájmu – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

Evropský Datový Portál: 0

Platforma pro sdílení dat: 4 miliony EUR

Kontextový zprostředkovatel: 3 miliony EUR

Centrum podpory pro sdílení dat: 1,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

Až 36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Název:

Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru, sdílení a využití dat v oblastech veřejného zájmu – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

(Cíl 1) Opětovné použití informací zjištěných nebo dostupných prostřednictvím Evropského Datového Portálu: 2 miliony EUR

(Cíl 2) Vytváření přeshraničních služeb umožňujících přístup k harmonizovaným geoprostorovým otevřeným datovým sadám a odpovídajícím meta datům založeným na různých zdrojích dat, např. data INSPIRE a Copernicus: 1,5 milionu EUR

(Cíl 3) Nové přístupové služby pro zvýšení kapacity HPC a datových kapacit Evropské datové infrastruktury a jejich přeshraniční využívání pro veřejný zájem: 15 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů, nejvýše však 2,5 milionů EUR příspěvku Komise pro každou akci

Trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Cíl 1: Minimálně 2 subjekty z 2 nebo více různých členských států/EHP

Cíl 2: Minimálně 5 subjektů z 5 nebo více různých členských států/EHP

Cíl 3: Minimálně 1 nebo více subjektů z 1 nebo více členských států/EHP

Automatický překlad  - ePřeklad

Název:

Automatický překlad – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (užití rámcových kontraktů)

Maximální trvání akce:

Až 36 měsíců

Datum zveřejnění:

Bude více termínů v roce 2018

Název:

Automatický překlad – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Maximální trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Konsorcium s min. 2 organizacemi z 2 nebo více různých členských států

Kybernetická bezpečnost

Název:

Kybernetická bezpečnost – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

7,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Maximální trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q4 2018

Název:

Kybernetická bezpečnost - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

13 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Maximálně jeden návrh na projekt za členský stát; CERTy/CSIRTy nebo sektorové CERTy/CSIRTy; prioritu mají ti, kteří se v předchozí výzvě neúčastnili; Konsorcium s min. 2 organizacemi z 1 nebo více členských států.

Elektronické veřejné zakázky (eProcurement)

Název:

Digitální zakázky (eProcurement) – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Online řešení sporů – (ODR – Online Dispute Resolution)

Název:

Online řešení sporů – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Maximální trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

První polovina roku 2018

Název:

Online řešení sporů – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

0,4 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Maximální trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2018

Další podmínky:

Subjekty z alespoň jednoho členského státu; způsobilými organizacemi jsou nahlášené vnitrostátní subjekty ADR (alternativního řešení sporů) a velké platformy elektronického obchodování

Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Název:

Elektronické zdravotnictví – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

48 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Název:

Elektronické zdravotnictví – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

viz pracovní program 2018

Business Registers Interconnection System (BRIS) – Systém propojování obchodních rejstříků

Název:

BRIS – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) – Integrace, kvalifikace a produkce národních systémů sociálního zabezpečení s EESSI

Název:

EESSI – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (rámcové kontrakty)

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Evropský e-Justice Portál

Název:

Evropský portál eJustice – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Jeden grant s více příjemci

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Další podmínky:

Navrhované konsorcium by mělo být tvořeno orgány členských států a případně dalšími organizacemi, které je podporují, pokud je to opodstatněné, s nezbytnými doplňujícími odbornými znalostmi, které by pokryly minimálně celou řadu nastíněných otázek

Název:

Evropský portál eJustice – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Grant

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

viz pracovní program 2018

e-Archivace

Název:

e-Archivace – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

470 000 EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

14 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Název:

e-Archivace – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

1 530 000 EUR

Typ finanční podpory:

Grant

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Další podmínky:

Konsorcium s min. 3 organizacemi z alespoň 3 členských států nebo přidružených zemí

Rozhraní interoperability pro mobilní platební systém typu P2P

Název:

Rozhraní interoperability pro mobilní platební systém typu P2P – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Grant

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2018

CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2018

Z programu CEF Telecom bude v průběhu roku 2018 vypsáno několik výzev pro předkládání návrhů na projekt s celkovým možným financováním ve výši maximálně  181 mil. EUR na evropské telekomunikační projekty. Níže jsou uvedené chystané výzvy s možnými daty otevření a uzavření výzev. V pracovním programu 2018 jsou vypsané aktivity, které by služby měly obsahovat, a podmínky pro úspěšnost podávaných projektů.
 
V případě dotazů kontaktujte kontaktní osoby:
Renata Brožková
E-mail: renata.brozkova@mvcr.cz
Tel.: +420 974 817 531

Ing. Artur Demartini
E-mail: artur.demartini@mvcr.cz
Tel.: +420 974 817 548
 

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2018 pořádá EK konferenci zaměřenou na přeshraniční výměnu informací a odstraňování jazykových bariér prostřednictvím moderních nástrojů pro automatický překlad "1st CEF eTranslation conference". Konference se uskuteční v Bruselu v hotelu Hilton na Grand Place a registrovat se můžete na stránkách konference.
Více informací ke konferenci a podrobný program naleznete zde.
 

Webináře info

Dne 24. ledna 2018 od 15:00 hodin pořádá EK webinář CEF Telecom pro diskuzi k iniciativě WiFi4EU. Elektronická místnost webináře bude otevřena 15 minut před zahájením akce.
Více informací a odkaz na webinář naleznete zde.

Dne 2. března 2018 od 10:00 do 11:00 pořádá EK webinář CEF Building Blocks: Budování jednotného digitálního trhu pro střední a malé podniky.
Zároveň připomínáme, že byla otevřena 1. letošní výzva k oblastem: eID a ePodpis, Europeana a Safer Internet. Termín pro podání žádostí v této výzvě je do 15. května 2018.
Více informací a odkaz na webinář naleznete zde.

Dne 8. března 2018 v 10:00 hodin pořádá EK webinář CEF Telecom virtuální informační den k vypsaným výzvám. Webinář se bude zabývat třemi prioritními výzvami (eIdentifikace a ePodpis, Europeana, Bezpečnější Internet), které se otevřou 22. února 2018.
Více informací a registraci na webinář naleznete zde.

Dne 17. května 2018 v 10:00 hodin pořádá EK webinář CEF Telecom virtuální informační den k vypsaným výzvám. Webinář se bude zabývat pěti prioritními výzvami (Automatizovaný překlad, eDelivery, eInvoicing, Kyberbezpečnost, Veřejná open data), které se otevřou v květnu 2018.
Více informací a odkaz na webinář naleznete zde.
 

Iniciativa WiFi4EU

Iniciativa WiFi4EU nabízí orgánům veřejného sektoru vysokorychlostní připojení k internetu pro místní komunity v centrech veřejného života (veřejných prostorách, veřejných budovách, knihovnách, zdravotnických zařízeních apod.), které bude zdarma a bez diskriminačních podmínek. Finanční podpora bude poskytnuta v podobě voucherů a registrace předcházející podání žádosti se spustí v březnu 2018. Více informací zde (pdf, 330 kB).

Portál WiFi4EU pro registrace předcházející podání žádosti.

WiFi4EU.png

!!! Informace k výzvě: Portál WiFi4EU byl 11. října 2018 opět spuštěn. Výzva k podání žádosti WiFi4EU bude spuštěna 7. listopadu 2018 v 13:00 hodin SEČ a uzavře se 9. listopadu 2018 v 17:00 SEČ. Pro bližší informace také sledujte webové stránky INEA k WiFi4EU.
 

Výzvy Otevření výzvy Uzavření výzvy
CEF-TC-2018-1

eIdentification (eID) & eSignature
(rozpočet: 8 milionů EUR)
22. února 2018 15. května 2018
CEF-TC-2018-1

Europeana
​(rozpočet: 4 miliony EUR)
22. února 2018 15. května 2018
CEF-TC-2018-1

Safer Internet
​(rozpočet: 18 milionů EUR)
22. února 2018 15. května 2018
CEF-TC-2018-2

Automated Translation
​(rozpočet: 5 milionů EUR)
2. května 2018 18. září 2018
CEF-TC-2018-2

eDelivery
​(rozpočet: 0,5 milionu EUR)
2. května 2018 18. září 2018
CEF-TC-2018-2

eInvoicing
​(rozpočet: 5 milionů EUR)
2. května 2018 18. září 2018
CEF-TC-2018-3

Cyber Security
​(rozpočet: 13 milionů EUR)
2. května 2018 22. listopadu 2018
CEF-TC-2018-4

eHealth
​(rozpočet: 5 milionů EUR)
28. června 2018 22. listopadu 2018
CEF-TC-2018-4

eProcurement
​(rozpočet: 3 miliony EUR)
28. června 2018 22. listopadu 2018
CEF-TC-2018-4

Online Dispute Resolution (ODR)
​(rozpočet: 0,4 milionu EUR)
28. června 2018 22. listopadu 2018
CEF-TC-2018-4

European e-Justice Portal
​(rozpočet: 4 miliony EUR)
28. června 2018 22. listopadu 2018
CEF-TC-2018-5

Public Open Data (including HPC)
​(rozpočet: 18,5 milionů EUR)
3. května 2018 15. listopadu 2018

  

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2017

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2017

Komise zveřejnila návrh pracovního programu pro rok 2017. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity budou pro rok 2017 financovány.

Zároveň byly již otevřeny první čtyři výzvy v rámci Infrastruktury digitálních služeb. Přehled vypisovaných výzev v roce 2017: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals.

Znění návrhu pracovního programu 2017: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c_2017_696_f1_annex_en_v3_p1_875665.pdf (pdf, 831 KB)

Veškeré aktuální informace pravidelně aktualizuje agentura INEA: http://ec.europa.eu/inea/.

Aktivity

Vyčleněné finance 2017 (v Eurech)

Typ akce

Předpokládané trvání projektu (roky)

Velmi dobře zavedené infrastruktury digitálních služeb

Europeana

Hlavní platforma

14 milionů

Veřejná zakázka

2

Generické služby

2 milióny

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1 - 2

Infrastruktury digitálních služeb již podpořené v pracovním programu 2014, 2015 a 2016 CEFu

e-Identifikace a e-Podpis

Hlavní platforma

1,5 milionu

Veřejná zakázka

1

Generické služby

7 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

e-Doručování

Hlavní platforma

1 milion

Veřejná zakázka

2

Generické služby

0,5 milionu

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

e-Fakturace

Generické služby

10 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

Portál otevřených dat

Hlavní platforma

4 miliony

Veřejná zakázka

3

Generické služby

6 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2 – 3

Automatický překlad

Hlavní platforma

1 milion

Veřejná zakázka

3

Generické služby

6 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Kybernetická bezpečnost

Generické služby

12 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

e-Veřejné zakázky

Generické služby

4 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

Propojení systému obchodních rejstříků – BRIS

Generické služby

2 miliony

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1,5

Elektronické zdravotnictví

Hlavní platforma

3 miliony

Veřejná zakázka

4

Generické služby

9 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

4

EESSI

Hlavní platforma

3 miliony

Veřejná zakázka

2

Generické služby

17 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Evropský portál e-Justice

Generické služby

1,5 miliony

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Infrastruktura širokopásmových sítí

Technická asistence pro širokopásmová připojení

0,333 milionu

Veřejná zakázka

Udržování a přístup k IT nástrojům

0,1 milionu

Akce programové podpory

Studie a další aktivity na podporu

1,105 milionu

Veřejná zakázka

Komunikace

0,12 milionu

Veřejná zakázka

Projektové hodnocení a revize

0,398 milionu

Europeana

Název:

Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

14 milionů EUR

Typ finanční podpory pro:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

Minimálně 24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q4 2017

Název:

Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory pro:

Grant – min. 3 subjekty ze 3 různých členských států/EHP

Míra financování:

50 % uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 - 24 měsíců

Datum zveřejnění:

červen 2017

e-Identifikace a e-podpis

Název:

Elektronická identifikace – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

únor 2017

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis - generické služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

7 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

17. 2. 2017

Další podmínky:

Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený

e-Doručování

Název:

Elektronické doručování – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2017

Název:

Elektronické doručování dokumentů – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

0,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

květen 2017

Další podmínky:

Minimálně 4 subjekty z jednoho nebo více členských států

e-Fakturace

Název:

Elektronická fakturace - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

7 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

červen 2017

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Veřejná otevřená data

Název:

Open data portal – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

4 milion EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2017

Název:

Open data portál – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

6 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů, nejvýše však 2,5 milionů EUR příspěvku Komise pro každou akci

Trvání akce:

24 – 36 měsíců

Datum zveřejnění:

červen 2017

Další podmínky:

Jeden subjekt nebo konsorcium z různých členských států/EHP

Automatický překlad  - ePřeklad

Název:

Automatický překlad – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

1 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (užití rámcové kontrakty)

Maximální trvání akce:

 Nejvýše 36 měsíců

Datum zveřejnění:

Bude více termínů, začátek Q2 2017

Název:

Automatický překlad – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

6 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Maximální trvání akce:

Nejvýše 24 měsíců

Datum zveřejnění:

červen 2017

Další podmínky:

Konsorcium s min. 2 organizacemi z 2 nebo více různých členských států, min. 2 nebo více jazyků

Kybernetická bezpečnost

Název:

Kybernetická bezpečnost - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

12 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů, maximální financování je 1 milion EUR na akci

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

květen 2017

Další podmínky:

Maximálně jeden návrh na projekt za členský stát; CERTy/CSIRTy nebo sektorové CERTy/CSIRTy; prioritu mají ti, kteří se v předchozí výzvě neúčastnily.

Elektronické veřejné zakázky (eProcurement)

Název:

Digitální zakázky (eProcurement) – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

květen 2017

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Business Registers Interconnection System (BRIS) – Systém propojování obchodních rejstříků

Název:

BRIS (Propojovací systém obchodních rejstříků) – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

17. 2. 2017

Další podmínky:

Jeden subjekt nebo konsorcium z jednoho či více členských států/EHP

Elektronické zdravotnictví

Název:

Elektronické zdravotnictví – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

3 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

48 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2017

Název:

Elektronické zdravotnictví – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

9 milionů

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

48 měsíců

Datum zveřejnění:

květen 2017

Další podmínky:

viz pracovní program 2017

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) – Integrace, kvalifikace a produkce národních systémů sociálního zabezpečení s EESSI

Název:

EESSI – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

3 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

únor 2017

Název:

EESSI – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

17 milionů

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů (maximum 2 miliony EUR na členský stát)

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

17. 2. 2017

Další podmínky:

Jeden nebo více subjektů z jednoho členského státu

European e-Justice Portal

Název:

Evropský portál eJustice – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

1,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Grant

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

17. 2. 2017

Další podmínky:

viz pracovní program 2017

CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2017

CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2017

Z programu CEF Telecom bude v průběhu roku 2017 vypsáno několik výzev pro předkládání návrhů na projekt s celkovým možným financováním ve výši maximálně 77 mil. EUR na evropské telekomunikační projekty. Níže jsou uvedené chystané výzvy s možnými daty otevření a uzavření výzev. V pracovním programu 2017 (.pdf, 831 KB) jsou vypsané aktivity, které by služby měly obsahovat, a podmínky úspěšnosti podávaných projektů.

Dne 28. února 2017 se konal virtuální informační den k vypsaným výzvám a obecně k pracovnímu programu - bližší informace zde.

Dne 5. července 2017 od 10.00 do 11.30 hodin organizuje EK webinář k výzvě CEF zaměřené na projekty z oblasti eInvoicing.

Dne 7. Listopadu 2017 od 10:30 do 12:00 hodin pořádá EK webinář k tématu jak mohou služby elektronické identifikace a autentizace, které jsou v souladu s nařížením eIDAS, přispět k mobilitě studentů a usnadnit jim přístup ke studentským službám v Evropě (např. identifikace při procesu přihlášení na univerzitu).
Více informací a registraci (nejpozději do 3. listopadu 2017) na webinář naleznete zde.

Webinář je příležitostí, jak se dozvědět více o grantech administrovaných organizací INEA, tentokrát k výzvě podporující projekty zaměřené na elektronickou fakturaci, zejména ohledně:

 • Výzvy CEF Telecom 2017 eInvoicing (28. června - 28. listopadu 2017)
 • Oceněné projekty z oblasti CEF eInvoicing
 • Výzva k eInvoicing – rozsah a zaměření
 • Hodnotící proces a principy
 • Kritéria pro výběr a způsobilost
 • Kritéria pro ocenění
   

Více informací a registraci na webinář naleznete zde.

Výzva Otevření výzvy Uzavření výzvy
CEF-TC-2017-1 - BRIS (Business registers Interconnection System)
(rozpočet: 2 mil. EUR)
17. února 2017  18. května 2017
CEF-TC-2017-1 - EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)
(rozpočet: 17 mil. EUR)
17. února 2017  18. května 2017
CEF-TC-2017-1 - eIdentification & Signature
(rozpočet: 7 mil. EUR)
17. února 2017  18. května 2017

CEF-TC-2017-1 - European eJustice Portal
(rozpočet: 1,5 mil. EUR)

17. února 2017 

18. května 2017

CEF-TC-2017-2 – eProcurement
(rozpočet: 4 mil. EUR)

4. května 2017

21. září 2017

CEF-TC-2017-2 - eDelivery
(rozpočet: 0,5 mil. EUR)

4. května 2017

21. září 2017

CEF-TC-2017-2 – Cyber Security
(rozpočet: 12 mil. EUR)

4. května 2017

21. září 2017

CEF-TC-2017-2 – eHealth
(rozpočet: 9 mil. EUR)
4. května 2017 21. září 2017
CEF-TC-2017-3 – Public Open Data
(rozpočet: 6 mil. EUR)
28. června 2017 28. listopadu 2017
CEF-TC-2017-3 – eInvoicing
(rozpočet: 10 mil. EUR)
28. června 2017 28. listopadu 2017
CEF-TC-2017-3 – Europeana
(rozpočet: 2 mil. EUR)
28. června 2017 28. listopadu 2017
CEF-TC-2017-3 – eTranslation
(rozpočet: 6 mil. EUR)
28. června 2017 28. listopadu 2017

  

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2016

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2016

Komise zveřejnila návrh pracovního programu pro rok 2016, který je již předběžně schválen členskými státy a výrazně měnit by se již neměl. Formálně bude schválen v březnu, ale již nyní je k dispozici, jelikož hned v březnu budou vypsány první výzvy z toho nového pracovního programu. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity budou pro rok 2016 financovány. Znění návrhu pracovního programu 2016: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_wp2016_draft.pdf (1,24 MB)

Přehled vypisovaných výzev v roce 2016: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals

Veškeré aktuální informace pravidelně aktualizuje agentura INEA, je proto potřeba sledovat její stránky: http://ec.europa.eu/inea/.

Aktivity

Vyčleněné finance 2016

(v Eurech)

Typ akce

Předpokládané trvání projektu (roky)

Velmi dobře zavedené infrastruktury digitálních služeb

Europeana

Hlavní platforma

8 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

Generické služby

2 milióny

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1,5

Safer Internet

Hlavní platforma

4,5 milionů

Veřejná zakázka

2,5

Infrastruktury digitálních služeb již podpořené v pracovním programu 2014 a 2015 CEFu

e-Identifikace a e-Podpis

Generické služby

4,5 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

e-Doručování

Generické služby

0,5 milion

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

e-Fakturace

Generické služby

7 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

Veřejná otevřená data

Generické služby

3,5 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Automatický překlad

Hlavní platforma

3 milionů

Veřejná zakázka

3

Generické služby

6,5 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1,5

Kybernetická bezpečnost

Generické služby

12 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

e-Veřejné zakázky

Hlavní platforma

3 miliony

Veřejná zakázka

4

Generické služby

4,5 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

Nové infrastruktury digitálních služeb v pracovním programu 2016

Propojení systému obchodních rejstříků – BRIS

Hlavní platforma

5 milionů

Veřejná zakázka

3

Generické služby

3 miliony

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1,5

EESSI

Hlavní platforma

5,5 milionů

Veřejná zakázka

2

Generické služby

24,5 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Evropský portál e-Justice

Generické služby

2 miliony

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Infrastruktura širokopásmových sítí

Technická asistence pro širokopásmová připojení

1 milion

Veřejná zakázka

Srovnávání v rámci širokopásmového připojení

0,5 milionu

Veřejná zakázka

Smlouva s IPTS

1,221 milionu

Administrativní smlouva

Akce programové podpory

Studie a další aktivity na podporu

1,3 milionu

Veřejná zakázka

Komunikace

1 milion

Veřejná zakázka

Projektové hodnocení a revize

0,648 milionu

Europeana

Název:

Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana)

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

8 milionů EUR

Typ finanční podpory pro:

Grant – jeden projekt s více příjemci

Míra financování:

100 % uznatelných nákladů

Trvání akce:

Minimálně 12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Další podmínky:

Aktivity jsou potřeba vytvořit na základě existující infrastruktury Europeany

Název:

Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana)

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory pro:

Grant – min. 3 subjekty ze 3 různých členských států/EHP

Míra financování:

50 % uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Další podmínky:

Aktivity jsou potřeba vytvořit na základě existující infrastruktury Europeany

Safer Internet

Název:

Infrastruktura služby Safer Internet – pro vytváření lepšího a bezpečnějšího internetu pro děti (hlavní platforma)

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

4,5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (1 – 2 nové přímé kontrakty)

Míra financování:

100 %

Trvání akce:

30 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2016

e-Identifikace a e-podpis

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

4,5 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2016

Další podmínky:

Minimálně 4 subjekty z alespoň 1 členského státu

e-Doručování

Název:

Elektronické doručování dokumentů

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

0,5 milionu EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2016

Další podmínky:

Minimálně 4 subjekty z jednoho nebo více členských států

e-Fakturace

Název:

Elektronická fakturace

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

7 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Další podmínky:

Minimálně 4 subjekty z jednoho nebo více členských států

Veřejná otevřená data

Název:

Veřejná otevřená data – Rozšíření a agregace datasetů a jejich harmonizace

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

3,5 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

50 %

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2016

Další podmínky:

Konsorcium s min. 2 veřejnými správami ze 2 různých členských států/EHP

Automatický překlad  - ePřeklad

Název:

Automatický překlad

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

3 miliony EUR pro hlavní platformu

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (jeden nový přímý kontrakt a existující rámcové kontrakty)

Míra financování:

100% pro veřejnou zakázku týkající se hlavní platformy

Maximální trvání akce:

 Nejvýše 3 roky

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Název:

Automatický překlad

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

6,5 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Maximální trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Další podmínky:

Konsorcium s min. 3 organizacemi ze 3 různých členských států

Kybernetická bezpečnost

Název:

Kybernetická bezpečnost

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

12 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů, maximální financování je 1 milion EUR na akci

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Další podmínky:

Jeden nebo konsorcium národních či vládní CERTů/CSIRTů

Elektronické veřejné zakázky (eProcurement)

Název:

Digitální veřejné zakázky

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

3 miliony EUR pro hlavní platformu

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (existující rámcové kontrakty)

Míra financování:

100%

Trvání akce:

4 roky

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Název:

Digitální zakázky (eProcurement)

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

4,5 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

50% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Další podmínky:

Minimálně 4 subjekty z jednoho nebo více členských států

Business Registers Interconnection System (BRIS) – Systém propojování obchodních rejstříků

Název:

BRIS

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

5 milionů EUR pro hlavní platformu

Typ finanční podpory:

Veřejné zakázka (existující rámcový kontrakt)

Míra financování:

100 %

Trvání akce:

3 roky

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Název:

BRIS (Propojovací systém obchodních rejstříků)

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

3 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Další podmínky:

Jeden subjekt nebo konsorcium

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) – Integrace, kvalifikace a produkce národních systémů sociálního zabezpečení s EESSI

Název:

EESSI

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

5,5 milionů EUR na hlavní platformu

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Míra financování:

100%

Trvání akce:

2 roky

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Název:

EESSI

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

24,5 milionů pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z grantů týkajících se generických služeb (maximum 1 milion EUR na subjekt)

Trvání akce:

2 roky

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Další podmínky:

Jeden subjekt na členský stát

European e-Justice Portal

Název:

Evropský portál eJustice

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:

2 miliony EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Grant

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

2 roky

Datum zveřejnění:

Q2 2016

Další podmínky:

Jeden subjekt nebo konsorcium (velmi vítané)

CEF Telecom Výzvy pro předkládání návrhů na projekt 2016

CEF Telecom Výzvy pro předkládání návrhů na projekt 2016

Z programu CEF Telecom bude v průběhu roku 2016 vypsáno několik výzev pro předkládání návrhů na projekt s celkovým možným financováním ve výši maximálně 70 mil. EUR na evropské telekomunikační projekty. Níže jsou uvedené chystané výzvy s možnými daty otevření a uzavření výzev. V pracovním programu 2016 (.pdf, 1.01 MB) jsou vypsané aktivity, které by služby měly obsahovat, a podmínky úspěšnosti podávaných projektů. Dne 17. března 2016 se bude konat virtuální informační den k vypsaným výzvám a obecně k pracovnímu programu - bližší informace zde.

Výzva

Otevření výzvy

Uzavření výzvy

CEF-TC-2016-1 – BRIS (Business registers Interconnection Systém)
(rozpočet: 3 mil. EUR)

3. března 2016 

19. května 2016

CEF-TC-2016-1 – EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)
(rozpočet: 24,5 mil. EUR)

3. března 2016 

19. května 2016

CEF-TC-2016-1 - Procurement
(rozpočet: 4,5 mil. EUR)

3. března 2016 

19. května 2016

CEF-TC-2016-2 - eDelivery
(rozpočet: 0,5 mil. EUR)

12. května 2016

15. září 2016

CEF-TC-2016-2 – eIdentification & Signature
(rozpočet: 4,5 mil. EUR)

12. května 2016

15. září 2016

CEF-TC-2016-2 European eJustice Portal
(rozpočet: 2 mil. EUR)

12. května 2016

15. září 2016

CEF-TC-2016-2 – Public Open Data
(rozpočet: 3,5 mil. EUR)

12. května 2016

15. září 2016

CEF-TC-2016-3 – Automated Translation
(rozpočet: 6,5 mil. EUR)

13. září 2016

15. prosince 2016

CEF-TC-2016-3 – Cyber Security
(rozpočet: 12 mil. EUR)

13. září 2016

15. prosince 2016

CEF-TC-2016-3 – eInvoicing
(rozpočet: 7 mil. EUR)

13. září 2016

15. prosince 2016

CEF-TC-2016-3 – Europeana
(rozpočet: 2 mil. EUR)

13. září 2016

15. prosince 2016

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2015

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2015

Pracovní program pro rok 2015 byl Komisí formálně přijat 12. prosince 2014 pro část CEF Telecom. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity budou pro rok 2015 financovány. Plné znění pracovního programu 2015 zde: http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v2.pdf (.pdf, 256 KB)

Aktivity
Vyčleněné finance 2015
(v Eurech)
Typ akce
Předpokládané trvání projektu
Velmi dobře zavedené infrastruktury digitálních služeb
Europeana
Hlavní platforma
10 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
1
Safer Internet
Generické služby
16,2 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
2,5
Infrastruktury digitálních služeb již podpořené v pracovním programu 2014 CEFu
e-Identifikace a e-Podpis
Generické služby
7 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
1
e-Doručování
Generické služby
1 milion
Výzva k předkládání návrhů na projekt
1
e-Fakturace
Generické služby
7 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
1
Open Data
Generické služby
4,5 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
2
Automatický překlad
Hlavní platforma
8 milionů
Veřejná zakázka
3
Kybernetická bezpečnost
Hlavní platforma
7 milionů
Veřejná zakázka
3
Nové infrastruktury digitálních služeb v pracovním programu 2015
e-Health
Hlavní platforma
7,5 milionů
Veřejná zakázka
4
Generické služby
7,5 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
4
Online Dispute Resolution – online řešení sporů
Hlavní platforma
4,2 milionů
Veřejná zakázka
3
Generické služby
1 milion
Výzva k předkládání návrhů na projekt
3
eProcurement (eCertis) – elektronické veřejné zakázky
Generické služby
1,4 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
1
Infrastruktura širokopásmových sítí
Technická asistence
 
0,9 milionů
Akce programové podpory
Studie
 
1 milion
Veřejná zakázka
Konference
 
0,2 milionů
Veřejná zakázka
Projektové hodnocení a revize
0,84 milionů

 Europeana

Název:
Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana)
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
10 milionů EUR
Typ finanční podpory pro:
Jeden grant s více příjemci pro podporu hlavní platformy služeb Europeany
Míra financování:
100 % uznatelných nákladů
Trvání akce:
Minimálně 1 rok
Datum zveřejnění:
2. čtvrtletí 2015
Další podmínky:
Aktivity jsou potřeba vytvořit na základě existující infrastruktury Europeany a hladce navázat na předešlý projekt.

 Safer Internet

Název:
Generické služby Safer Internetu – pro vytváření lepšího a bezpečnějšího internetu pro děti
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
16,2 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Výzva pro předkládání projektů, několik grantů
Míra financování:
50 %
Trvání akce:
30 měsíců
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 e-Identifikace a e-podpis

Název:
Elektronická identifikace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
7 milionů EUR
Typ finanční podpory:
granty
Míra financování:
Paušální částka do výše 20 000 EUR/právnická osoba/aktivita
Trvání akce:
2015-2016
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 e-Doručování

Název:
Elektronické doručování dokumentů
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
1 milion EUR
Typ finanční podpory:
granty
Míra financování:
Paušální částka do výše 50 000 EUR/právnická osoba/aktivita. Přesné množství bude specifikováno v textu výzvy.
Trvání akce:
2015-2016
Datum zveřejnění:
Q2 2015

e-Fakturace

Název:
Elektronická fakturace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
7 milionů EUR
Typ finanční podpory:
granty
Míra financování:
Paušální částka do výše 50 000 EUR/právnická osoba/aktivita
Trvání akce:
2015-2016
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 Open data

Název:
Rozšíření a agregace datasetů a jejich harmonizace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
4,5 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Granty
Míra financování:
50 %
Trvání akce:
Maximum 2 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 Automatický překlad

Název:
Automatický překlad
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
8 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka (jedna otevřená výzva pro tendry a dva specifické kontrakty)
Maximální trvání akce:
3 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 Kybernetická bezpečnost

Název:
Kybernetická bezpečnost
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
7 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka (1 kontrakt, který bude každoročně prodlužován)
Trvání akce:
3 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2015

 eProcurement

Název:
Infrastruktura veřejných elektronických zakázek (zde eCertis)
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
1,4 milionů EUR
Typ finanční podpory:
granty
Míra financování:
Paušální částka 25 000 EUR na příjemce
Trvání akce:
2015-2016
Datum zveřejnění:
červenec 2015

 Online Dispute Resolution (ODR)

Název:
Platforma online řešení sporů
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
5,2 milionů EUR (1 milion pro generické služby a 4,2 milionů pro hlavní platformu)
Typ finanční podpory:
Veřejné zakázky (2 specifické kontrakty) a granty (výzva pro předkládání návrhů na projekt)
Míra financování:
100 % pro veřejné zakázky, 75 % pro granty
Trvání akce:
3 roky
Datum zveřejnění:
Q2/Q3 2015

 eHealth

Název:
Přehled pacienta a e-předpis – hlavní platforma a generické služby
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:
15 milionů EUR (7,5 milionů pro generické služby a 7,5 milionů pro hlavní platformu)
Typ finanční podpory:
Veřejné zakázky (maximum 10 specifických kontraktů) a granty (výzva pro předkládání návrhů na projekt)
Míra financování:
100 % pro veřejné zakázky, 75 % pro granty
Trvání akce:
4 roky
Datum zveřejnění:
Q3 2015

 Broadband

Název:
Širokopásmové připojení
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
0,9 milionů EUR
Typ finanční podpory:
grant
Míra financování:
75 % uznatelných nákladů
Trvání akce:
1 rok
Předběžný podpis grantové dohody:
Q1 2015

CEF Telecom Výzvy pro předkládání návrhů na projekt 2015

CEF Telecom Výzvy pro předkládání návrhů na projekt 2015

Z programu CEF Telecom bude v průběhu roku 2015 vypsáno několik výzev pro předkládání návrhů na projekt s celkovým možným financováním ve výši 45,6 mil. EUR na evropské telekomunikační projekty. Níže jsou uvedeny chystané výzvy s nezávaznými daty otevření a uzavření výzev. V pracovním programu 2015 může dojít k některým podstatným změnám, které budou zveřejněny spolu s výzvami.

Výzva
Otevření výzvy
Uzavření výzvy
CEF-TC-2015-1 – eDelivery
(maximální rozpočet: 1 mil. EUR) 
září 2015 
listopad 2015
CEF-TC-2015-1 - eInvoicing
(maximální rozpočet: 7 mil. EUR) 
září 2015 
listopad 2015
CEF-TC-2015-1 - Public Open Data Generic Services
(maximální rozpočet: 4,5 mil. EUR) 
září 2015 
listopad 2015
CEF-TC-2015-1 - Safer Internet Generic Services
(maximální rozpočet: 16,2 mil. EUR) 
září 2015 
listopad 2015
CEF-TC-2015-2 - eProcurement
(maximální rozpočet: 1,4 mil. EUR) 
říjen 2015
leden 2016
CEF-TC-2015-2 eHealth Generic Services
(maximální rozpočet: 7,5 mil. EUR) 
říjen 2015
leden 2016
CEF-TC-2015-2 - eIdentification and eSignature (eID)
(maximální rozpočet: 7 mil. EUR) 
říjen 2015
leden 2016
CEF-TC-2015-3 - Online Dispute Resolution Generic Services (ODR)
(maximální rozpočet: 1 mil. EUR) 
17. listopadu 2015
15. března 2016

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2014

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2014

  

Aktivity
Indikativní financování 2014
(v Eurech)
Typ akce
Termín spuštění akce
Velmi dobře zavedená infrastruktura digitálních služeb
Europeana
Hlavní platforma
8.9 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
Call 2
8. 4. 2014 – 23. 9. 2014
Safer Internet
Hlavní platforma
2.0 milionů
Veřejná zakázka
Q2 2014
Generické služby
9.7 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
Call 1
8. 4. 2014 – 27. 8. 2014
Vyspělá infrastruktura digitálních služeb
e-identifikace a e-podpis
Hlavní platforma
8 milionů
Veřejná zakázka
 -
Generické služby
7.8 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
Call 3
7. 10. 2014 – 27. 1. 2015
e-doručování
Hlavní platforma
8 milionů
Veřejná zakázka
 -
e-fakturace
Hlavní platforma
9 milionů
Veřejná zakázka
 -
Open Data
Hlavní platforma
8 milionů
Veřejná zakázka
Q2 2014
Infrastruktura digitálních služeb blížící se vyspělosti
Automatický překlad
Přípravné aktivity
4 milionů
Veřejná zakázka
Q2 2014
Kybernetická bezpečnost
Přípravné aktivity
2 milionů
Veřejná zakázka
Q2 2014
Infrastruktura širokopásmových sítí
Technická asistence
 -
6 milionů
 -
 -
Akce programové podpory
Studie
 -
220 000
Veřejná zakázka
 -
Konference
 -
200 000
Veřejná zakázka
 -
Projektové hodnocení a revize
260 789
 -
 -

Europeana

Název:
Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana)
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
8,9 milionů EUR
Typ finanční podpory pro:
Jeden grant s více příjemci pro podporu hlavní platformy služeb Europeany
Míra financování:
100 % uznatelných nákladů
Trvání akce:
Minimálně 1 rok
Datum zveřejnění:
2. čtvrtletí 2014
Další podmínky:
Aktivity jsou potřeba vytvořit na existující infrastruktuře Europeany a navázat bezproblémově na projekt Europeana_v3.
Aktivity v roce 2014 se týkají především udržení a dalšího rozšiřování hlavní platformy služeb Europeany a souvisejících partnerských programů. Zapojit by se měly všechny relevantní zainteresované skupiny (kulturní instituce, akademická obec, výzkumníci, malé a střední podniky). Komise vyčlenila 8,9 milionů EUR na jeden jediný projekt, který bude v roce 2014 vybrán a měl by trvat minimálně jeden rok.

Safer Internet

Název:
Infrastruktura služeb Safer Internetu
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
2 miliony EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka, jedna smlouva, 100% financování
Trvání akce:
18 měsíců
Datum zveřejnění:
Q2 2014
Specifickým cílem je rozšíření služeb, které podpoří přístup a doručení obsahu a zdrojů vhodných a bezpečnějších pro děti; dále pak vytvoření databáze pro podporu transakcí linek pomoci a horkých linek. Obsah a zdroje budou vyvíjeny na evropské i národní úrovni a sdíleny mezi Centry bezpečnějšího internetu přes platformu. Aktivity v roce 2014 se člení na technické úkoly, podporu a trénink, administrativu služeb a zapojení zainteresovaných osob.
Název:
Generické služby Safer Internetu – pro vytváření lepšího a bezpečnějšího internetu pro děti
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
9,7 miliony EUR
Typ finanční podpory:
Výzva pro předkládání projektů, několik grantů, 50% financování
Trvání akce:
18 měsíců
Datum zveřejnění:
Q2 2014
Specifickým cílem je založit a rozšířit národní platformy, aby fungovala celá řada služeb Safer Internetu, kterými jsou hlavně centra, která zvyšují povědomí a informují děti, jejich rodiče a učitele o lepším a bezpečnějším užívání internetu. Dále fungují online linky pomoci pro reportování a řešení situací, které se vyznačují nebezpečným kontaktováním, kybernetickou šikanou a škodlivým obsahem.

e-Identifikace a e-podpis

Název:
Hlavní platforma – elektronická identifikace a autentizace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
8 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka
Trvání akce:
4 roky
Cílem je vytvořit, udržet a zprovoznit hlavní komponenty platformy, která umožní rozsáhlou nezávislou hlavní platformu služby. Nástroje a řešení již pocházejí z řešení předchozího programu CIP z projektu STORK pro elektronickou identifikaci a z programu ISA pro elektronický podpis. Zapojit by se měly subjekty z členských států – poskytovatelé a uživatelské organizace, které se k těmto službám hlásí.
Název:
Generické služby – elektronická identifikace a autentizace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
7,8 milionů EUR
Typ finanční podpory:
granty
Trvání akce:
2014-2015
Datum zveřejnění:
Q4 2014
Generické služby se budou zabývat spuštěním, provozem a integrací Pan-evropských proxy služeb na národní úrovni tak, aby se propojila národní eID služba s hlavní platformou. Návrh na projekt by měl obsahovat minimálně dva subjekty z různých členských států.

e-Doručování

Název:
Elektronické doručování dokumentů
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
8 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka
Trvání akce:
4 roky
Bezprostředním technickým cílem je zlepšit a integrovat softwarové specifikace a komponenty, které vzešly z předchozích projektů programů CIP a ISA. Jednalo se o OpenPEPPOL, eSENS, SPOCS a eCODEX. Hlavním cílem služby je nastartovat a zprovoznit hlavní platformu elektronického doručování, který by měl zahrnovat technické úkoly, podporu a trénink, administrativu služby a zapojení zainteresovaných osob. Primárně by se měly účastnit státní orgány a instituce z členských států, které provozují služby elektronického doručování napříč poskytovanými veřejnými službami, například zdravotnictví, veřejné zakázky, mobilita podniků nebo soudnictví. Tato služba usnadní přeshraniční elektronické doručování a spolupráci mezi státy.

e-Fakturace

Název:
Elektronická fakturace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
9 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka
Trvání akce:
4 roky
Elektronická fakturace znamená elektronický transfer fakturačních informací (vyúčtování i platby) mezi dodavateli a kupujícími, v tomto kontextu myšleno veřejnou správu. Takový transfer by probíhal na centrální úrovni. Akce v roce 2014 slouží k rozšíření počtu operačních služeb umožňujících technické a organizační řešení pro elektronickou fakturaci ve veřejných zakázkách. Řešení je založeno na výsledcích z velkých pilotních projektů programu CIP, částečně je to řešení z projektu PEPPOL a v delším časovém rámci z projektu eSENS. Služba zahrnuje start, udržení a provoz hlavní platformy služby.

Open data

Název:
Start a provoz hlavní platformy služby Open data
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
8 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka
Trvání akce:
Více než 3 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2014
Specifický cíl pro rok 2014 je uvést do chodu komplexní hlavní platformu otevřených dat založenou na zkušenostech získaných z existujícího pilotního portálu (http://publicdata.eu) a na odsouhlasených standardech pro metadata a data interoperability.

Automatický překlad

Název:
Příprava na start hlavní platformy služby Automatický překlad
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
4 miliony EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka
Trvání akce:
Více než 2 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2014
Jedná se o přípravný projekt, který se bude skládat z definování specifikací potřebných IT, architektury služeb a funkcionalit, založené na analýze specifických požadavků alespoň tří vyspělých infrastruktur digitálních služeb CEFu. Bude fungovat zpočátku na bázi strojového překladového systému Komise (MT@EC). Bude propagován a podporován efektivním „poolem“ jazykových zdrojů (např. jazykové úložiště, státní centrální a místní administrativy, akademické instituce, národní jazyková a kompetenční centra, zdroje otevřených dat apod.).

Kybernetická bezpečnost

Název:
Přípravné akce pro start a provoz hlavní platformy sdílení informací mezi CERTy
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
2 miliony EUR
Typ finanční podpory:
Výzvy pro tender, jedna smlouva
Trvání akce:
3 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2014
Všeobecným cílem této služby je stanovit a vytvořit komplexní platformu výměny informací pro zlepšení evropské schopnosti přípravy, sdílení informací, koordinace a odpovědnosti kybernetických hrozeb. Plánovaná infrastruktura umožní včas a efektivně spolupracovat mezi členskými státy. Tímto způsobem získají státy hlubší a rychlejší zprávy o nadcházejících kybernetických útocích díky efektivnímu využití dostupných zdrojů, které jim umožní eliminovat či omezit potenciální ekonomickou a politickou škodu. Této službě předcházely technické a organizační aspekty a vzešly z relevantních pilotních projektů (NEISAS, FISHA, EISAS, DENSEK). Na řešení z těchto pilotních projektů by měla navazovat přípravná akce pro start a provoz hlavní platformy sdílení informací mezi CERTy (Computer emergency Response Teams).Služba by se měla týkat všech zainteresovaných osob veřejného i soukromého sektoru, které se zabývají kybernetickou bezpečností. Jedná se zejména o iniciační skupiny členských států a CERTů.

Broadband

Název:
Širokopásmové připojení
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
6 milionů EUR pro technickou asistenci 2014-2017/2018 + prostředky z finančních nástrojů
Typ finanční podpory:
Technická asistence; využití finančních nástrojů
Trvání akce:
otevřeno
Datum zveřejnění:
červen 2014
Dle nařízení CEF Telecom je vyčleněno 15 % prostředků z rozpočtu oblasti telekomunikací na broadband. Komise má v plánu plnění cílů stanovených v Digitální agendě a zároveň chce dosáhnout usnadnění efektivního přílivu soukromých a veřejných investic pro stimulování a modernizaci širokopásmových sítí. Alespoň třetina financovaných broadbandových projektů musí překročit rychlost nad 100 Mb/s. Projekty musí být financovány přes finanční nástroje (dluhové či vlastním kapitálem). Projekty společného zájmu mohou být podpořeny horizontálními akcemi, včetně studií a programových pomocných akcí (tzv. technická asistence). Účastnit by se měly především společnosti, které řeší širokopásmové sítě.

Výzvy pro předkládání návrhů na projekt v pracovním programu 2014

Výzvy pro předkládání návrhů na projekt v pracovním programu 2014

Pro jednotlivé výzvy je pro rok 2014 dispozici 28,438 milionů EUR pro financování evropských telekomunikačních projektů. Bližší informace, termíny a dokumenty jsou v odkazech příslušných digitálních služeb nebo zde.

Výzva
Maximální rozpočet
Status
Konečný termín k odevzdání návrhu na projekt
10,838 milionů EUR
Ukončena
27. srpna 2014
8,9 milionů EUR
Ukončena
23. září 2014
8,7 milionů EUR
Otevřena
2. června 2015

Výzva 2014 CEF Telecom – Elektronická identifikace a autentizace (CEF-TC-2014-3)

Dne 17. března 2015 byla zveřejněna výzva k předkládání projektů pro eID na stránkách: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014-cef-telecom-call---eid.htm.
Výzva je otevřena pro 3 aktivity:
 • Založení pan-evropských proxy služeb na národní úrovni pro navázání národního eID na hlavní platformu. Projekt by se měl skládat alespoň z jednoho subjektu z jednoho členského státu.
 • Provoz pan-evropských proxy služeb na národní úrovni, aby byla zaručena dostupnost služby pro prvních pět let provozu. Projekt by se měl skládat alespoň z jednoho subjektu z jednoho členského státu.
 • Integrace existující online platformy (např. Erasmus registrace studentů) k eID tak, aby umožnila občanům z jakéhokoliv členského státu využívat svoje národní eID pro přístup do veřejné služby. Projekt by se měl skládat z minimálně 10 subjektů z 1 členského státu.
Deadline pro podávání projektů je do 2. 6. 2015. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách výzvy a v pracovním programu pro rok 2014.

Výzvy pro tendry z pracovního programu pro rok 2014

Výzvy pro tendry z pracovního programu pro rok 2014

V průběhu července 2014 byly postupně vypsány tři nové výzvy pro tendry z programu CEF Telecom. Je možné se přihlásit do výzvy pro tendry pro hlavní platformy služeb v oblasti bezpečnějšího internetu, automatického překladu a open dat. Bližší informace lze najít v sekci "Funding Opportunities" zde.

  

vytisknout  e-mailem