Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CEF - Connecting Europe Facility

Nástroj pro propojení Evropy je víceletým programem pro období 2014-2020, který nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení. 

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2019

Komise zveřejnila návrh pracovního programu pro rok 2019. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity budou pro rok 2019 financovány.

Přehled vypisovaných výzev: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding

Pracovní program pro rok 2019 byl schválen a je dostupný zde.

Veškeré aktuální informace pravidelně aktualizuje agentura INEA: http://ec.europa.eu/inea/.

DSI
(Infrastruktury digitálních služeb)
Hlavní platforma služeb - CSP
(veřejné zakázky)
(min - max)
Generické služby - GS
(granty)
(min - max)
Předpokládaná doba trvání
(roky)
Velmi dobře zavedené DSI
Europeana 0 2 1,5 (GS)
DSI, které již byli podporované v rámci CEF WP2014, WP2015, WP2016 a/nebo WP2017
e-Identifikace a e-Podpis eID: 3
ePodpis: 2
eID: 4,5
ePodpis: 0,5
1,5 (CSP);
1,5 (GS)
EU studenstké e-Karty 2,5 1 2 (CSP);
1 (GS)
e-Doručování 2,5 1 1 (CSP);
1,5 (GS)
e-Fakturace 0,8 6,2 1 (CSP);
1 (GS)
Veřejná Open Data 0,5 5 2-3 (CSP);
3 (GS)
Automatizovaný překlad 6 4 2 (CSP);
2 (GS)
Kyber bezpečnost 0 10 3 (GS)
e-Veřejné zakázky 0 3 1,5 (GS)
e-Zdravotnictví 4 5 4 (CSP);
2-4 (GS)
BRIS 1 2 2 (CSP);
1,5 (GS)
EESSI 5 0 1 (CSP)
Evropský e-Justice Portál 1,5 3 2 (CSP);
2 (GS)
e-Archivace 3 0 1 (CSP)
Nové DSI
Platforma na desinformace 2,5 - 3 (CSP)
Evropská platforma na digitální dovednosti a pracovní místa 1,5 1 3 (CSP);
3 (GS)
Blockchain 4 - -
Celkem (v mil. EUR) 88
WiFi4EU
** WiFi4EU vouchery 51 2
Akce podpory programu
DSI komunikace 0,3
Studie 2,1
Údržba a přístup k IT nástrojům 0,1
* Technická pomoc pro širokopásmové připojení 0,333
* Specifické akce podpory pro širokopásmové připojení 0,1
** Další akce podpory pro WiFi4EU 2,4
** WiFi4EU komunikace 0,1
Vyhodnocování projektů DSI a recenze 0,4
Celkem 5,8
-
Celkový součet (v mil. EUR) 144,8

  

Europeana

Název: Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) – Generická služba
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019: 2 miliony EUR
Typ finanční podpory pro: Granty
Míra financování: Až do 75 % uznatelných nákladů
Trvání akce: 18 měsíců
Datum zveřejnění: Q1 2019<

e-Identifikace a e-Podpis

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

eID: 3 miliony EUR

ePodpis: 2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

eID: 4,5 milionu EUR

ePodpis: 0,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

Až do 75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Další podmínky:

Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený

EU studenstké e-Karty

Název:

EU studentské e-Karty – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

2,5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování

až do 100% uznatelných nákladů

Trvání akce:

až 24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Název:

EU studentské e-Karty – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

až 14 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Další podmínky:

Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený

e-Doručování

Název:

Elektronické doručování – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

2,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

12 měsíců

Název:

Elektronické doručování dokumentů – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2019

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

e-Fakturace

Název:

Elektronická fakturace – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

0,8 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

12 měsíců

Název:

Elektronická fakturace - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

6,2 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Veřejná open data

Název:

Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru – veřejná open data – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

0,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 až 36 měsíců

Název:

Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru - veřejná open data – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů, nejvýše však 2,5 milionů EUR příspěvku Komise pro každou akci

Trvání akce:

až 36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Automatizovaný překlad  - ePřeklad

Název:

Automatický překlad – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

6 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (užití rámcových kontraktů)

Maximální trvání akce:

24 měsíců

Název:

Automatický překlad – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Maximální trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Další podmínky:

Konsorcium s min. 2 organizacemi z 2 nebo více různých členských států

Kybernetická bezpečnost

Název:

Kybernetická bezpečnost - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

10 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Elektronické veřejné zakázky (eProcurement)

Název:

Digitální zakázky (eProcurement) – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

3 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Název:

Elektronické zdravotnictví – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

48 měsíců

Název:

Elektronické zdravotnictví – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 až 48 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Další podmínky:

viz pracovní program 2019

Business Registers Interconnection System (BRIS) – Systém propojování obchodních rejstříků

Název:

BRIS – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Název:

BRIS – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) – Integrace, kvalifikace a produkce národních systémů sociálního zabezpečení s EESSI

Název:

EESSI – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (rámcové kontrakty)

Trvání akce:

12 měsíců

Evropský e-Justice Portál

Název:

Evropský portál eJustice – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Název:

Evropský portál eJustice – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Další podmínky:

viz pracovní program 2019

e-Archivace

Název:

e-Archivace – hlavní platforma služby: zapojení zainteresovaných subjektů, školení, vývoj nástrojů a normalizační činnosti

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

2,1 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

100% uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Další podmínky:

Konsorcium s min. 3 organizacemi z alespoň 3 členských států nebo přidružených zemí

Název:

e-Archivace – hlavní platforma služby: příspěvek k horizontálním úřadům CEF včetně monitorování, propagace a podpory

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

0,9 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Evropská platforma na desinformace

Název:

Evropská platforma na desinformace – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

2,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (výzva)

Trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

Blockchain DSI

Název:

Blockchain DSI – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka – rámcová smlouva

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2019

Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci

Název:

Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

36 měsíců

Název:

Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci – generické služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2019

WiFi4EU

Název:

WiFi4EU

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019:

51 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty - vouchery

Míra financování:

až do 100% uznatelných nákladů z kapitálových nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1/Q2 2019

Další podmínky:

Pro obce a sdružení obcí


Odbor eGovernmentu, 13. května 2020

vytisknout  e-mailem