Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CEF - Connecting Europe Facility

Nástroj pro propojení Evropy je víceletým programem pro období 2014-2020, který nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení. 

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2016

Komise zveřejnila návrh pracovního programu pro rok 2016, který je již předběžně schválen členskými státy a výrazně měnit by se již neměl. Formálně bude schválen v březnu, ale již nyní je k dispozici, jelikož hned v březnu budou vypsány první výzvy z toho nového pracovního programu. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity budou pro rok 2016 financovány. Znění návrhu pracovního programu 2016: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_wp2016_draft.pdf (1,24 MB)

Přehled vypisovaných výzev v roce 2016: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals

Veškeré aktuální informace pravidelně aktualizuje agentura INEA, je proto potřeba sledovat její stránky: http://ec.europa.eu/inea/.

Aktivity

Vyčleněné finance 2016

(v Eurech)

Typ akce

Předpokládané trvání projektu (roky)

Velmi dobře zavedené infrastruktury digitálních služeb

Europeana

Hlavní platforma

8 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

Generické služby

2 milióny

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1,5

Safer Internet

Hlavní platforma

4,5 milionů

Veřejná zakázka

2,5

Infrastruktury digitálních služeb již podpořené v pracovním programu 2014 a 2015 CEFu

e-Identifikace a e-Podpis

Generické služby

4,5 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

e-Doručování

Generické služby

0,5 milion

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

e-Fakturace

Generické služby

7 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

Veřejná otevřená data

Generické služby

3,5 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Automatický překlad

Hlavní platforma

3 milionů

Veřejná zakázka

3

Generické služby

6,5 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1,5

Kybernetická bezpečnost

Generické služby

12 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

e-Veřejné zakázky

Hlavní platforma

3 miliony

Veřejná zakázka

4

Generické služby

4,5 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

Nové infrastruktury digitálních služeb v pracovním programu 2016

Propojení systému obchodních rejstříků – BRIS

Hlavní platforma

5 milionů

Veřejná zakázka

3

Generické služby

3 miliony

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1,5

EESSI

Hlavní platforma

5,5 milionů

Veřejná zakázka

2

Generické služby

24,5 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Evropský portál e-Justice

Generické služby

2 miliony

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Infrastruktura širokopásmových sítí

Technická asistence pro širokopásmová připojení

1 milion

Veřejná zakázka

Srovnávání v rámci širokopásmového připojení

0,5 milionu

Veřejná zakázka

Smlouva s IPTS

1,221 milionu

Administrativní smlouva

Akce programové podpory

Studie a další aktivity na podporu

1,3 milionu

Veřejná zakázka

Komunikace

1 milion

Veřejná zakázka

Projektové hodnocení a revize

0,648 milionu

Europeana

Název:

Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana)

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

8 milionů EUR

Typ finanční podpory pro:

Grant – jeden projekt s více příjemci

Míra financování:

100 % uznatelných nákladů

Trvání akce:

Minimálně 12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Další podmínky:

Aktivity jsou potřeba vytvořit na základě existující infrastruktury Europeany

Název:

Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana)

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory pro:

Grant – min. 3 subjekty ze 3 různých členských států/EHP

Míra financování:

50 % uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Další podmínky:

Aktivity jsou potřeba vytvořit na základě existující infrastruktury Europeany

Safer Internet

Název:

Infrastruktura služby Safer Internet – pro vytváření lepšího a bezpečnějšího internetu pro děti (hlavní platforma)

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

4,5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (1 – 2 nové přímé kontrakty)

Míra financování:

100 %

Trvání akce:

30 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2016

e-Identifikace a e-podpis

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

4,5 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2016

Další podmínky:

Minimálně 4 subjekty z alespoň 1 členského státu

e-Doručování

Název:

Elektronické doručování dokumentů

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

0,5 milionu EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2016

Další podmínky:

Minimálně 4 subjekty z jednoho nebo více členských států

e-Fakturace

Název:

Elektronická fakturace

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

7 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Další podmínky:

Minimálně 4 subjekty z jednoho nebo více členských států

Veřejná otevřená data

Název:

Veřejná otevřená data – Rozšíření a agregace datasetů a jejich harmonizace

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

3,5 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

50 %

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2016

Další podmínky:

Konsorcium s min. 2 veřejnými správami ze 2 různých členských států/EHP

Automatický překlad  - ePřeklad

Název:

Automatický překlad

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

3 miliony EUR pro hlavní platformu

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (jeden nový přímý kontrakt a existující rámcové kontrakty)

Míra financování:

100% pro veřejnou zakázku týkající se hlavní platformy

Maximální trvání akce:

 Nejvýše 3 roky

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Název:

Automatický překlad

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

6,5 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Maximální trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Další podmínky:

Konsorcium s min. 3 organizacemi ze 3 různých členských států

Kybernetická bezpečnost

Název:

Kybernetická bezpečnost

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

12 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů, maximální financování je 1 milion EUR na akci

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2016

Další podmínky:

Jeden nebo konsorcium národních či vládní CERTů/CSIRTů

Elektronické veřejné zakázky (eProcurement)

Název:

Digitální veřejné zakázky

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

3 miliony EUR pro hlavní platformu

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (existující rámcové kontrakty)

Míra financování:

100%

Trvání akce:

4 roky

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Název:

Digitální zakázky (eProcurement)

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

4,5 milionů EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

50% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Další podmínky:

Minimálně 4 subjekty z jednoho nebo více členských států

Business Registers Interconnection System (BRIS) – Systém propojování obchodních rejstříků

Název:

BRIS

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

5 milionů EUR pro hlavní platformu

Typ finanční podpory:

Veřejné zakázka (existující rámcový kontrakt)

Míra financování:

100 %

Trvání akce:

3 roky

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Název:

BRIS (Propojovací systém obchodních rejstříků)

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

3 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Další podmínky:

Jeden subjekt nebo konsorcium

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) – Integrace, kvalifikace a produkce národních systémů sociálního zabezpečení s EESSI

Název:

EESSI

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

5,5 milionů EUR na hlavní platformu

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Míra financování:

100%

Trvání akce:

2 roky

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Název:

EESSI

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2016:

24,5 milionů pro generické služby

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z grantů týkajících se generických služeb (maximum 1 milion EUR na subjekt)

Trvání akce:

2 roky

Datum zveřejnění:

Q1 2016

Další podmínky:

Jeden subjekt na členský stát

European e-Justice Portal

Název:

Evropský portál eJustice

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2015:

2 miliony EUR pro generické služby

Typ finanční podpory:

Grant

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

2 roky

Datum zveřejnění:

Q2 2016

Další podmínky:

Jeden subjekt nebo konsorcium (velmi vítané)


Odbor eGovernmentu, 13. května 2020

vytisknout  e-mailem