Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CEF - Connecting Europe Facility

Nástroj pro propojení Evropy je víceletým programem pro období 2014-2020, který nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení. 

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2017

Komise zveřejnila návrh pracovního programu pro rok 2017. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity budou pro rok 2017 financovány.

Zároveň byly již otevřeny první čtyři výzvy v rámci Infrastruktury digitálních služeb. Přehled vypisovaných výzev v roce 2017: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals.

Znění návrhu pracovního programu 2017: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/c_2017_696_f1_annex_en_v3_p1_875665.pdf (pdf, 831 KB)

Veškeré aktuální informace pravidelně aktualizuje agentura INEA: http://ec.europa.eu/inea/.

Aktivity

Vyčleněné finance 2017 (v Eurech)

Typ akce

Předpokládané trvání projektu (roky)

Velmi dobře zavedené infrastruktury digitálních služeb

Europeana

Hlavní platforma

14 milionů

Veřejná zakázka

2

Generické služby

2 milióny

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1 - 2

Infrastruktury digitálních služeb již podpořené v pracovním programu 2014, 2015 a 2016 CEFu

e-Identifikace a e-Podpis

Hlavní platforma

1,5 milionu

Veřejná zakázka

1

Generické služby

7 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

e-Doručování

Hlavní platforma

1 milion

Veřejná zakázka

2

Generické služby

0,5 milionu

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

e-Fakturace

Generické služby

10 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

Portál otevřených dat

Hlavní platforma

4 miliony

Veřejná zakázka

3

Generické služby

6 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2 – 3

Automatický překlad

Hlavní platforma

1 milion

Veřejná zakázka

3

Generické služby

6 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Kybernetická bezpečnost

Generické služby

12 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

e-Veřejné zakázky

Generické služby

4 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1

Propojení systému obchodních rejstříků – BRIS

Generické služby

2 miliony

Výzva k předkládání návrhů na projekt

1,5

Elektronické zdravotnictví

Hlavní platforma

3 miliony

Veřejná zakázka

4

Generické služby

9 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

4

EESSI

Hlavní platforma

3 miliony

Veřejná zakázka

2

Generické služby

17 milionů

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Evropský portál e-Justice

Generické služby

1,5 miliony

Výzva k předkládání návrhů na projekt

2

Infrastruktura širokopásmových sítí

Technická asistence pro širokopásmová připojení

0,333 milionu

Veřejná zakázka

Udržování a přístup k IT nástrojům

0,1 milionu

Akce programové podpory

Studie a další aktivity na podporu

1,105 milionu

Veřejná zakázka

Komunikace

0,12 milionu

Veřejná zakázka

Projektové hodnocení a revize

0,398 milionu

Europeana

Název:

Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

14 milionů EUR

Typ finanční podpory pro:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

Minimálně 24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q4 2017

Název:

Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory pro:

Grant – min. 3 subjekty ze 3 různých členských států/EHP

Míra financování:

50 % uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 - 24 měsíců

Datum zveřejnění:

červen 2017

e-Identifikace a e-podpis

Název:

Elektronická identifikace – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

únor 2017

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis - generické služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

7 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

17. 2. 2017

Další podmínky:

Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený

e-Doručování

Název:

Elektronické doručování – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2017

Název:

Elektronické doručování dokumentů – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

0,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

květen 2017

Další podmínky:

Minimálně 4 subjekty z jednoho nebo více členských států

e-Fakturace

Název:

Elektronická fakturace - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

7 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

červen 2017

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Veřejná otevřená data

Název:

Open data portal – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

4 milion EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2017

Název:

Open data portál – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

6 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů, nejvýše však 2,5 milionů EUR příspěvku Komise pro každou akci

Trvání akce:

24 – 36 měsíců

Datum zveřejnění:

červen 2017

Další podmínky:

Jeden subjekt nebo konsorcium z různých členských států/EHP

Automatický překlad  - ePřeklad

Název:

Automatický překlad – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

1 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (užití rámcové kontrakty)

Maximální trvání akce:

 Nejvýše 36 měsíců

Datum zveřejnění:

Bude více termínů, začátek Q2 2017

Název:

Automatický překlad – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

6 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Maximální trvání akce:

Nejvýše 24 měsíců

Datum zveřejnění:

červen 2017

Další podmínky:

Konsorcium s min. 2 organizacemi z 2 nebo více různých členských států, min. 2 nebo více jazyků

Kybernetická bezpečnost

Název:

Kybernetická bezpečnost - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

12 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů, maximální financování je 1 milion EUR na akci

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

květen 2017

Další podmínky:

Maximálně jeden návrh na projekt za členský stát; CERTy/CSIRTy nebo sektorové CERTy/CSIRTy; prioritu mají ti, kteří se v předchozí výzvě neúčastnily.

Elektronické veřejné zakázky (eProcurement)

Název:

Digitální zakázky (eProcurement) – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

květen 2017

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Business Registers Interconnection System (BRIS) – Systém propojování obchodních rejstříků

Název:

BRIS (Propojovací systém obchodních rejstříků) – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

17. 2. 2017

Další podmínky:

Jeden subjekt nebo konsorcium z jednoho či více členských států/EHP

Elektronické zdravotnictví

Název:

Elektronické zdravotnictví – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

3 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

48 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2017

Název:

Elektronické zdravotnictví – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

9 milionů

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

48 měsíců

Datum zveřejnění:

květen 2017

Další podmínky:

viz pracovní program 2017

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) – Integrace, kvalifikace a produkce národních systémů sociálního zabezpečení s EESSI

Název:

EESSI – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

3 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

únor 2017

Název:

EESSI – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

17 milionů

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů (maximum 2 miliony EUR na členský stát)

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

17. 2. 2017

Další podmínky:

Jeden nebo více subjektů z jednoho členského státu

European e-Justice Portal

Název:

Evropský portál eJustice – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2017:

1,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Grant

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

17. 2. 2017

Další podmínky:

viz pracovní program 2017


Odbor eGovernmentu, 13. května 2020

vytisknout  e-mailem