Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CEF - Connecting Europe Facility

Nástroj pro propojení Evropy je víceletým programem pro období 2014-2020, který nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení. 

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2018

Komise zveřejnila návrh pracovního programu pro rok 2018. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity budou pro rok 2018 financovány.

Přehled vypisovaných výzev v roce 2018: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals

Pracovní program pro rok 2018 byl schválen a je dostupný zde.

Veškeré aktuální informace pravidelně aktualizuje agentura INEA: http://ec.europa.eu/inea/.

DSI

(Infrastruktury digitálních služeb)

Hlavní platforma služeb - CSP
(veřejné zakázky)
(min - max)

Generické služby - GS
(granty)
(min - max)

Předpokládaná doba trvání (roky)

Velmi dobře zavedené DSI

Europeana

0

4

1,5 (GS)

Bezpečnější Internet

3,5

18

2-2,5 (CSP);

2-2,5 (GS)

DSI, které již byli podporované v rámci CEF WP2014, WP2015, WP2016 a/nebo WP2017

e-Identifikace a e-Podpis

2

8

1 (CSP);

1,5 (GS)

e-Doručování

2

0,5

1,5 (CSP);

1 (GS)

e-Fakturace

0,8

5

1.5 (CSP);

1 (GS)

Veřejná Open Data (včetně HPC)

8,5

18,5

3 (CSP);

3 (GS)

Automatický překlad

3,5

5

3 (CSP);

2 (GS)

Kyber bezpečnost

7,5

13

3 (CSP);

2 (GS)

e-Veřejné zakázky

0

3

1,5 (GS)

Online řešení sporů (ODR)

2

0,4

2 (CSP);

1 (GS)

e-Zdravotnictví

3

5

4 (CSP);

1,5 (GS)

BRIS

1

0

2 (CSP)

EESSI

5

0

1 (CSP)

Evropský e-Justice Portál

3

4

2 (CSP);

2 (GS)

Nové DSI

e-Archivace

2

0

1,5 (CSP)

P2P mobilní platby

1

0

1 (CSP)

Celkem

44,8

84,4

WiFi4EU

** WiFi4EU vouchery

49,550

2

Akce podpory programu

DSI komunikace

0,18

Studie

0,47

Údržba a přístup k IT nástrojům

0,1

*Technická pomoc pro širokopásmové připojení

0.333

*Specifické akce podpory pro širokopásmové připojení

0,717

** Další akce podpory pro WiFi4EU

0.45

** WiFi4EU komunikace

0,1

Vyhodnocování projektů DSI a recenze

0,385

Celkem

2,735

Celkový součet

181,485

Europeana

Název:

Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory pro:

Granty – min. 3 subjekty z 3 různých členských států/EHP

Míra financování:

Až do 75 % uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Bezpečnější Internet

Název:

Infrastruktura služby Bezpečnější Internet – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3,5 milionů EUR

Typ finanční podpory pro:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 až 30 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1/Q2 2018

Název:

Infrastruktura služby Bezpečnější Internet – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

18 milionů EUR

Typ finanční podpory pro:

Granty

Míra financování:

Až do 50 % uznatelných nákladů

Trvání akce:

27 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

e-Identifikace a e-Podpis

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Název:

Elektronická identifikace a elektronický podpis - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

8 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

Až do 75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Další podmínky:

Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený

e-Doručování

Název:

Elektronické doručování – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Název:

Elektronické doručování dokumentů – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

0,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

e-Fakturace

Název:

Elektronická fakturace – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

0,8 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Název:

Elektronická fakturace - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Veřejná open data

Název:

Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru, sdílení a využití dat v oblastech veřejného zájmu – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

Evropský Datový Portál: 0

Platforma pro sdílení dat: 4 miliony EUR

Kontextový zprostředkovatel: 3 miliony EUR

Centrum podpory pro sdílení dat: 1,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

Až 36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Název:

Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru, sdílení a využití dat v oblastech veřejného zájmu – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

(Cíl 1) Opětovné použití informací zjištěných nebo dostupných prostřednictvím Evropského Datového Portálu: 2 miliony EUR

(Cíl 2) Vytváření přeshraničních služeb umožňujících přístup k harmonizovaným geoprostorovým otevřeným datovým sadám a odpovídajícím meta datům založeným na různých zdrojích dat, např. data INSPIRE a Copernicus: 1,5 milionu EUR

(Cíl 3) Nové přístupové služby pro zvýšení kapacity HPC a datových kapacit Evropské datové infrastruktury a jejich přeshraniční využívání pro veřejný zájem: 15 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů, nejvýše však 2,5 milionů EUR příspěvku Komise pro každou akci

Trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Cíl 1: Minimálně 2 subjekty z 2 nebo více různých členských států/EHP

Cíl 2: Minimálně 5 subjektů z 5 nebo více různých členských států/EHP

Cíl 3: Minimálně 1 nebo více subjektů z 1 nebo více členských států/EHP

Automatický překlad  - ePřeklad

Název:

Automatický překlad – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (užití rámcových kontraktů)

Maximální trvání akce:

Až 36 měsíců

Datum zveřejnění:

Bude více termínů v roce 2018

Název:

Automatický překlad – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Maximální trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Konsorcium s min. 2 organizacemi z 2 nebo více různých členských států

Kybernetická bezpečnost

Název:

Kybernetická bezpečnost – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

7,5 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Maximální trvání akce:

36 měsíců

Datum zveřejnění:

Q4 2018

Název:

Kybernetická bezpečnost - generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

13 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Maximálně jeden návrh na projekt za členský stát; CERTy/CSIRTy nebo sektorové CERTy/CSIRTy; prioritu mají ti, kteří se v předchozí výzvě neúčastnili; Konsorcium s min. 2 organizacemi z 1 nebo více členských států.

Elektronické veřejné zakázky (eProcurement)

Název:

Digitální zakázky (eProcurement) – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států

Online řešení sporů – (ODR – Online Dispute Resolution)

Název:

Online řešení sporů – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

2 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Maximální trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

První polovina roku 2018

Název:

Online řešení sporů – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

0,4 milionu EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75% z celkových uznatelných nákladů

Maximální trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q3 2018

Další podmínky:

Subjekty z alespoň jednoho členského státu; způsobilými organizacemi jsou nahlášené vnitrostátní subjekty ADR (alternativního řešení sporů) a velké platformy elektronického obchodování

Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Název:

Elektronické zdravotnictví – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

48 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Název:

Elektronické zdravotnictví – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Granty

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

18 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

viz pracovní program 2018

Business Registers Interconnection System (BRIS) – Systém propojování obchodních rejstříků

Název:

BRIS – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) – Integrace, kvalifikace a produkce národních systémů sociálního zabezpečení s EESSI

Název:

EESSI – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

5 milionů EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka (rámcové kontrakty)

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Evropský e-Justice Portál

Název:

Evropský portál eJustice – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

3 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Jeden grant s více příjemci

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Další podmínky:

Navrhované konsorcium by mělo být tvořeno orgány členských států a případně dalšími organizacemi, které je podporují, pokud je to opodstatněné, s nezbytnými doplňujícími odbornými znalostmi, které by pokryly minimálně celou řadu nastíněných otázek

Název:

Evropský portál eJustice – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

4 miliony EUR

Typ finanční podpory:

Grant

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

24 měsíců

Datum zveřejnění:

Q2 2018

Další podmínky:

viz pracovní program 2018

e-Archivace

Název:

e-Archivace – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

470 000 EUR

Typ finanční podpory:

Veřejná zakázka

Trvání akce:

14 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Název:

e-Archivace – generická služba

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

1 530 000 EUR

Typ finanční podpory:

Grant

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018

Další podmínky:

Konsorcium s min. 3 organizacemi z alespoň 3 členských států nebo přidružených zemí

Rozhraní interoperability pro mobilní platební systém typu P2P

Název:

Rozhraní interoperability pro mobilní platební systém typu P2P – hlavní platforma služby

Celkový vyčleněný rozpočet pro 2018:

1 milion EUR

Typ finanční podpory:

Grant

Míra financování:

75 % z celkových uznatelných nákladů

Trvání akce:

12 měsíců

Datum zveřejnění:

Q1 2018


Odbor eGovernmentu, 13. května 2020

vytisknout  e-mailem