Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CEF - Connecting Europe Facility

Nástroj pro propojení Evropy je víceletým programem pro období 2014-2020, který nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení. 

Obecné informace

V prosinci 2013 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (program CEF, více o programu zde), který definuje pravidla pro financování a implementaci evropských projektů v oblasti energetické, dopravní a telekomunikační sítě pro období 2014-2020. K jednotlivým oblastem Komise zároveň připravila hlavní směry. Telekomunikacím se věnuje nařízení č. 283/2014 o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury ze dne 11. března  2014. Toto nařízení stanoví zejména cíle a operační priority projektů společného zájmu, určení projektů společného zájmu, kritéria způsobilosti opatření přispívajících k projektům společného zájmu pro finanční pomoc Unie v souladu s nařízením č. 1316/2013 pro účely rozvoje, realizace, zavádění, vzájemného propojení a interoperability těchto projektů a priority z hlediska financování poskytovaného pro projekty společného zájmu.

Nařízení v článku 4 vymezuje projekty společného zájmu, účelem kterých je zejména vytvoření nebo rozšíření interoperabilní a pokud možno mezinárodně slučitelné platformy hlavních služeb, spolu s obecnými službami pro infrastrukturu digitálních služeb a zajištění efektivních investičních nástrojů pro širokopásmové sítě, přilákání nové kategorie investorů a navrhovatelů projektů a podpora replikovatelností inovačních projektů a obchodních modelů. Projekty společného zájmu a opatření, která k nim přispívají, jsou podrobně popsány v příloze nařízení.

Podrobnější informace jsou popsány v pracovních programech pro každý rok a konkrétních výzvách.

  
V případě dotazů kontaktujte kontaktní osoby:

Renata Brožková
E-mail: renata.brozkova@mvcr.cz
Tel.: +420 974 817 531

  


Odbor eGovernmentu, 13. května 2020

vytisknout  e-mailem