Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program prevence kriminality na rok 2012

 1. Vyhlášení II. kola dotačního řízení pro Program prevence kriminality na rok 2012
 2. Vyhlášení programu prevence kriminality na rok 2012
 3. Informace o podpořených projektech Programu prevence kriminality na rok 2012

Vyhlášení II. kola dotačního řízení pro Program prevence kriminality na rok 2012

Praha 9. května 2012
 
V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) informuji o vyhlášení II.kola Programu prevence kriminality na rok 2012, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.
Cíle Programu prevence kriminality jsou:
 • 1.      snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,

 • 2.      snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,

 • 3.      efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,

 • 4.      komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.

Žadatelé o dotaci v rámci II. kola Programu prevence kriminality na rok 2012 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené.

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2012 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xls, 20 KB) nebo konzultanty odboru prevence kriminality (doc, 23 KB) Ministerstva vnitra.  
 
Mgr. Jitka Gjuričová


*) V Zásadách se mění termíny zasílání žádostí o dotaci:
 • Obce předkládají žádosti na kraj (KÚ) v termínu – do 15. června 2012.
 • Na odbor prevence kriminality MV zašle krajský manažer písemný záznam o posuzování a žádosti kraje a obcí do – 30. června 2012.
 • Žádosti krajů a obcí posoudí hodnotící komise Republikového výboru do konce července.
 • Definitivní schválení dotace provede do 15. srpna 2012 per rollam Republikový výbor pro prevenci kriminality, současně budou kraje o výsledcích informovány dopisem ředitelky odboru prevence kriminality MV.

   

vytisknout  e-mailem