Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program meziregionální spolupráce : Interreg IVC ukončil již 3. výzvu

V lednu se v Praze uskutečnil mezinárodní seminář pro zájemce o účast ve 3. výzvě programu Interreg IVC. Akci zorganizovalo Informační místo Východ a Informační místo Západ ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem a Národním kontaktním místem v České republice, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj.
 
Seminář byl určen především pro potenciální vedoucí partnery, kteří by chtěli zpracovat a podat projektovou žádost do 3. výzvy programu vyhlášené 9. prosince 2009 a ukončené k 5. březnu 2010. Byla otevřena pouze pro tzv. kapitalizační projekty. Kapitalizace znamená v bruselském žargonu „stavění na výsledcích“, kapitalizační projekty se zaměřují na přenos již vytvořených a v praxi osvědčených postupů do hlavních programů Strukturálních fondů. Druhý typ projektů, tzv. Regionální projekty, byl podporován pouze v 1. výzvě.
 
Konkrétně v podmínkách České republiky by se nejčastěji jednalo o začlenění určitého postupu či řešení osvědčeného v některém z partnerských regionů do Regionálního operačního programu příslušného regionu soudržnosti NUTS II. Řídícími orgány jsou v případě Regionálních operačních programů Regionální rady regionů soudržnosti, zprostředkující subjekty nejsou zřízeny. Do výzvy se ale mohou zapojit i ostatní veřejné a veřejnoprávní subjekty, pokud získají od řídícího orgánu ROP tzv. „Letter of Support" – Vyjádření podpory, v němž řídící orgán deklaruje partnerovi podporu při realizaci kapitalizačního projektu.
 
Každého kapitalizačního projektu se musí účastnit partneři nejméně ze šesti a nejvíce z deseti států Evropské unie, Švýcarska a Norska. V projektu musí být zastoupeni alespoň dva partneři z nových členských států. Zároveň musí být projektoví partneři v každém projektu ze všech geografických zón programu Interreg IVC. Rozpočet projektu se musí pohybovat mezi jedním až dvěma miliony eur.
 
Za hlavní výsledek kapitalizačního projektu je považováno vytvoření akčního plánu pro všechny zúčastněné regiony. Tyto plány specifikují, jak bude dobrá praxe přenesena a realizována v rámci regionálního operačního programu. Každý akční plán podepisuje příslušný řídící orgán, v některých případech spolu s významnými regionálními aktéry.
 
Evropská komise si vybírá některé kapitalizační projekty a nabízí jim asistenci a podporu ve formě expertního poradenství. Takovéto projekty se označují jako Fast Track projekty, jakési „projektové rychlíky“. Hlavním nástrojem jejich realizace jsou Fast Track Networks neboli tematické sítě významně urychlující přenos zkušeností do dalších regionů. Evropská komise je zapojena přímo do těchto sítí jako jeden z partnerů. Poskytuje znalosti, pomáhá propojovat jednotlivé partnery, vyhledává ty nejvhodnější operační programy a urychluje přenos zkušeností prostřednictvím akčních plánů.
 
Text Ing. Dagmar Vránová
 

 
Kontakty:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Oddělení mezinárodních územních vazeb, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Pracoviště: Na Příkopě 3-5
Vedoucí oddělení mezinárodních územních vazeb:
Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc., 234 154 168                                                    
kamila.matouskova@mmr.cz
Národní kontaktní místo: Mgr. Pavel Lukeš, 234 154 415
pavel.lukes@mmr.cz
 

 
Tabulka geografických zón programu Interreg IVC
 
Název geografické zóny
Příslušející státy
Informační místo
Sever
Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Litva, Švédsko, Norsko
Rostock (Německo)
Jih
Kypr, Řecko, Itálie, Malta, Portugalsko, Španělsko
Valencia (Španělsko)
Východ
Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko
Katowice (Polsko)
Západ
Belgie, Francie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie, Švýcarsko
Lille (Francie)

vytisknout  e-mailem