Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

MEDEVAC_-_logo.jpg

English English

Zdravotně humanitární program MEDEVAC - obecné informace

Program MEDEVAC je vládní, zdravotně humanitární program České republiky, který se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených migrací, zatížených velkým množství uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům (převážně ženám, dětem a starším osobám), kteří se nacházejí ve vážném zdravotním stavu, nebo jim jejich zdravotní stav neumožňuje vést důstojný život. Program MEDEVAC se zaměřuje na pacienty s takovým typem onemocnění, které si nevyžádá intenzívní léčbu v řádech několika let, ale jedná se o pacienty, pro které léčení v ČR nebo operace v zahraničí znamená podstatnou změnu jejich zdravotního stavu (záchranu života anebo zásadní zvýšení kvality života).

Program MEDEVAC se zaměřuje na poskytování odborné lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených humanitární krizí či přírodní katastrofou. Hlavní aktivitou programu je vysílání českých lékařských týmů do zemí, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Program MEDEVAC také podporuje budování místní zdravotnické infrastruktury a to především prostřednictvím školení místních specialistů, ale i poskytováním peněžních darů na vybavení nemocnic. V roce 2017 činil jeho rozpočet celkem 60 milionů korun.

Výroční zprávy programu MEDEVAC

MEDEVAC-obr.jpg
 

Program MEDEVAC je realizován v podobě:

 1. humanitární evakuace zdravotně postižených obyvatel na léčení do ČR (od roku 1993)

 2. vysílání českých lékařských týmů do zahraničí (od roku 2013)

 3. odborné stáže lékařů z oblastí postižených humanitární krizí v ČR (od roku 2015)

 4. podporování zdravotnických projektů na budování zdravotnické infrastruktury (od roku 2016)

Program MEDEVAC existuje od roku 1993 a je koordinován Ministerstvem vnitra. Probíhá v úzké mezirezortní spolupráci mezi dalšími zúčastněnými ministerstvy, konkrétně Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany a Armádou ČR. Od roku 2016 se do programu MEDEVAC zapojilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Na realizaci programu se podílí 9 českých nemocnic: Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice v Motole, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

MEDEVAC_2021_-_20210203.png

Program MEDEVAC v číslech:

 • 3774 operovaných pacientů v zahraničí,
 • 400 proškolených osob - lékařů a dalšího zdravotnického personálu,
 • 287 zdravotně humanitárních evakuací,
 • 105 vyslaných lékařských týmů,
 • 24 zemí, ve kterých byl realizován,
 • 19 podpořených projektů na posílení zdravotnické infrastruktury,
 • 9 zapojených českých nemocnic.
   

Kontakty:

WWW: http://medevacczech.com/

FB: medevac.czech

IG: medevac_czech

  

Pomoc_na_miste_-_logo-cz-color.jpg

English English

Zahraniční program Pomoc na místě - obecné informace

Program Pomoc na místě (celým názvem Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů) vznikl v roce 2015 jako reakce na válku v Sýrii a vlnu migrace, která se v návaznosti na ní vzedmula.

Stálý program Pomoc na místě spravuje odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a spolu se zdravotně humanitárním programem MEDEVAC tvoří humanitární a asistenční opatření Ministerstva vnitra na pomoc zemím s velkými uprchlickými populacemi a zemím, které čelí velkým migračním tlakům. Z programu Pomoc na místě jsou udělovány peněžní dary do zahraničí určené na asistenci uprchlíkům v místě jejich prvního vysídlení, osobám vnitřně vysídleným a osobám, které se navrátily do země svého původu. Dále jsou poskytovány dary na posilování azylového a migračního systému, ochrany hranic a na boj proti nelegální migraci. Příjemci těchto finančních příspěvků jsou vládní partneři, mezinárodní organizace a mezinárodní nevládní organizace.

Od roku 2015 se Pomoc na místě zaměřuje na tři prioritní regiony - Blízký východ, Balkán a region Sahelu a severní Afriky. V těchto oblastech se kromě bilaterální spolupráce Ministerstvo vnitra snaží pro zvýšení dopadu intervencí realizovat též projekty ve spolupráci s ostatními členskými zeměmi Evropské unie.

V roce 2023 činil rozpočet programu 150 mil. Kč a byly podpořeny projekty na východní středomořské migrační trase (v Jordánsku, Libanonu, Řecku a na Kypru), na centrální středomořské migrační trase (v Tunisku, Libyi a na Maltě) a na západní středomořské migrační trase (v Senegalu). Z programu byly také podpořeny projekty v Arménii a Turecku, a to z důvodu mimořádných událostí, které v těchto zemích v roce 2023 nastaly.
 

Podrobné informace o programu a podpořených projektech naleznete ve výročních zprávách

  

vytisknout  e-mailem