Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020

BV III/1-VS 

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS) je realizován formou veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „Program“). Program je zpracován v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední věstník Evropské unie 2006/C 323/01 (dále jen „Rámec Společenství“). Program je zpracován v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty České republiky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v oblasti bezpečnosti.
 
Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb, stanovenou Bezpečnostní strategií ČR, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a prioritami Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015. Tím Program přispěje k dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.


odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 10. 7. 2014

vytisknout  e-mailem