Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015 (BV II/2-VS)

Informace k programu bezpečnostního výzkumu 

Program bude realizován veřejnou soutěží a byl navržen z důvodu potřebnosti zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky, infrastruktury a proti přirozeným nebo průmyslovým pohromám.

Uživateli výsledků Programu mohou být organizační složky státu nebo územní samosprávné celky, právnické nebo fyzické osoby. Příjemci podpory z Programu mohou být výzkumné organizace, malé, střední nebo velké podniky, případně inovační uskupení.

Vláda České republiky schválila Program usnesením č. 50 dne 12. ledna 2009. V roce 2009 bude program předložen k notifikaci u Evropské komise v souladu s Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací zveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie č. 2006/C 323/01.

vytisknout  e-mailem