Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Profesní kvalifikace pro autorizaci v příslušnosti MV

Níže je uveden výčet profesních kvalifikací v příslušnosti Ministerstva vnitra. Nelze jej považovat za uzavřený vzhledem ke schvalování a začleňováním dalších profesních kvalifikací. Soudobě aktuální verze přehledu profesních kvalifikací je k dispozici na adrese http://www.narodnikvalifikace.cz. Přehled kvalifikací lze využít též k vyhledání kódu profesní kvalifikace, jehož uvedení do žádosti se vyžaduje.
 

Profesní kvalifikace pro autorizaci v příslušnosti MV
(abecedně dle stavu ke dni 21. 10. 2022)

Bezpečnostní konzultant/konzultantka

68-012-M

Bezpečnostní manažer/manažerka v obchodě a službách

68-005-T

Bezpečnostní referent/referentka

68-006-M

Detektiv koncipient/detektivka koncipientka

68-009-M

Detektiv/detektivka pro prošetřování událostí

68-007-R

Detektiv zpravodajský pracovník/detektivka zpravodajská pracovnice

68-010-R

Kominík/kominice - kontrola a čištění spalinových cest*)

36-025-H

Kominík/kominice - měření spalin*)

36-023-H

Kominík/kominice - montáž komínů a komínových vložek*)

36-017-H

Kominík - revizní technik*)

36-024-H

Metodik/metodička výcviku soukromých bezpečnostních činností

68-019-R

Montér/montérka mechanických zábran

69-045-H

Návrhář/návrhářka software

18-002-N

Pracovník/pracovnice dohledového centra

68-003-H

Pracovník/pracovnice osobní ochrany

68-013-H

Pracovník/pracovnice ostrahy veřejných akcí

68-014-H

Pracovník/pracovnice ostrahy v obchodě a službách

68-011-H

Pracovník/pracovnice převozu finanční hotovosti a cenin

68-004-H

Pracovník/pracovnice výjezdové skupiny

68-015-H

Programátor/programátorka

18-003-M

Psovod/psovodka bezpečnostní služby

68-001-H

Psovod/psovodka bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření

68-016-M

Specialista/specialistka bezpečnostního a krizového řízení               

68-022-T

Správce/správkyně aplikací

18-010-M

Správce/správkyně báze znalostí

72-001-R

Správce/správkyně databází

18-009-N

Strážný/strážná

68-008-E

Technik/technička PC a periferií

26-023-H

Tester/testerka – automatizované testování

18-022-N

Tester/testerka softwaru

18-021-N

Vedoucí detektiv/detektivka

68-002-T

Webdesigner - interakční designer/webdesignerka - interakční designerka

18-012-R

Zámkař/zámkařka

69-038-H

Zasílání žádostí o udělení autorizace a prodloužení její platnosti, změny ustanovení autorizovaných zástupců:

Ministerstvo vnitra
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Oddělení autorizací a organizace
Nad Štolou 3
Pošt. schr. 21/OBVV
170 34 Praha 7
Identifikátor datové schránky: 6bnaawp

Zasílání dokumentace ze zkoušek (osvědčení o získání profesní kvalifikace, záznamy o průběhu a výsledku zkoušky):
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR)
Odbor organizační
plk. Ing. David Schön
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Telefonické a e-mailové kontakty:
V případě dotazů k podávání žádostí a plnění obecných povinností autorizovaných osob:
Mgr. Ing. Eva Hellebrandová
vedoucí oddělení autorizací a organizace
tel.: +420 974 832 636 e-mail: eva.hellebrandova@mvcr.cz, autorizace@mvcr.cz

V případě dotazů týkajících se kominických profesních kvalifikacích, problematiky spalinových cest ve vazbě na zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v záležitostech zasílané dokumentace ze zkoušek profesních kvalifikací:
plk. Ing. David Schön
rada – vedoucí pracoviště
tel.: +420 950 819 753
e-mail: david.schon@grh.izscr.cz


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, 4. 11. 2022

vytisknout  e-mailem