Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Profesní kvalifikace pro autorizaci v příslušnosti MV

Níže je uveden výčet profesních kvalifikací v příslušnosti Ministerstva vnitra. Nelze jej považovat za uzavřený vzhledem ke schvalování a začleňováním dalších profesních kvalifikací. Soudobě aktuální verze přehledu profesních kvalifikací je k dispozici na adrese http://www.narodnikvalifikace.cz. Přehled kvalifikací lze využít též k vyhledání kódu profesní kvalifikace, jehož uvedení do žádosti se vyžaduje.
 

Profesní kvalifikace pro autorizaci v příslušnosti MV
(abecedně dle stavu ke dni 1. 4. 2023)

Bezpečnostní konzultant/konzultantka

68-012-M

Bezpečnostní manažer/manažerka v obchodě a službách

68-005-T

Bezpečnostní referent/referentka

68-006-M

Detektiv koncipient/detektivka koncipientka

68-009-M

Detektiv/detektivka pro prošetřování událostí

68-007-R

Detektiv zpravodajský pracovník/detektivka zpravodajská pracovnice

68-010-R

Kominík/kominice - kontrola a čištění spalinových cest*)

36-025-H

Kominík/kominice - měření spalin*)

36-023-H

Kominík/kominice - montáž komínů a komínových vložek*)

36-017-H

Kominík - revizní technik*)

36-024-H

Metodik/metodička výcviku soukromých bezpečnostních činností

68-019-R

Montér/montérka mechanických zábran

69-045-H

Pracovník/pracovnice dohledového centra

68-003-H

Pracovník/pracovnice osobní ochrany

68-013-H

Pracovník/pracovnice ostrahy veřejných akcí

68-014-H

Pracovník/pracovnice ostrahy v obchodě a službách

68-011-H

Pracovník/pracovnice převozu finanční hotovosti a cenin

68-004-H

Pracovník/pracovnice výjezdové skupiny

68-015-H

Psovod/psovodka bezpečnostní služby

68-001-H

Psovod/psovodka bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření

68-016-M

Specialista/specialistka bezpečnostního a krizového řízení               

68-022-T

Strážný/strážná

68-008-E

Vedoucí detektiv/detektivka

68-002-T

Zámkař/zámkařka

69-038-H

Zasílání veškerých žádostí o udělení autorizace (tj. včetně kominických profesních kvalifikací), o prodloužení její platnosti a změny ustanovení autorizovaných zástupců 
a
zasílání dokumentace ze zkoušek (osvědčení o získání profesní kvalifikace, záznamy o průběhu a výsledku zkoušky) z jiných než kominických profesních kvalifikací:

Ministerstvo vnitra
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Oddělení policejního vzdělávání a autorizací
Nad Štolou 3
Pošt. schr. 21/OBVV
170 34 Praha 7
Identifikátor datové schránky: 6bnaawp

Zasílání dokumentace ze zkoušek (osvědčení o získání profesní kvalifikace, záznamy o průběhu a výsledku zkoušky) z kominických profesních kvalifikací:
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR)
Odbor organizační
plk. Ing. David Schön
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Telefonické a e-mailové kontakty:
V případě dotazů k podávání žádostí a plnění obecných povinností autorizovaných osob:
Mgr. Bc. Václav Jarý
vedoucí oddělení policejního vzdělávání a autorizací
tel.: +420 974 833 243
e-mail: vaclav.jary@mvcr.cz, autorizace@mvcr.cz

další kontakty: tel. 974 833 249, 974 832 636
e-mail:autorizace@mvcr.cz


 
V případě dotazů týkajících se kominických profesních kvalifikacích a problematiky spalinových cest ve vazbě na zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:
plk. Ing. David Schön
rada – vedoucí pracoviště
tel.: +420 950 819 753
e-mail: david.schon@grh.izscr.cz


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení policejního vzdělávání a autorizací, 10. 1. 2024

vytisknout  e-mailem