Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

English English

Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu se podává na pracovišti MV ČR na příslušném tiskopisu žádosti.

Cizinci musí žádost o prodloužení doby platnosti průkazu podat ve lhůtě nejdříve 90 dnů před skončením jeho platnosti.

Pokud podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu v zákonné lhůtě zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen požádat o prodloužení doby platnosti do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není žádost podána v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu posouzeno jako přestupek a může mu být udělena pokuta.

K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu cizinec doloží:

  • cestovní doklad (s vyznačeným pobytovým štítkem)
  • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad
     

Žádost může za cizince podat i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. V případě, že cizinec žádost nepodá osobně, bude vyzván, aby se dostavil osobně k pořízení biometrických údajů. Podání žádosti podléhá správnímu poplatku ve výši 2 500 Kč. V případě cizince mladšího patnácti let podléhá přijetí této žádosti správnímu poplatku 1 000 Kč. Správní poplatky je nutno uhradit prostřednictvím kolkových známek, jež je možné zakoupit např. na pobočkách České pošty, s. p.

Pokud cizinec žádost podal na pracovišti MV ČR, které nemá technické zařízení k pořízení biometrických údajů, bude vyzván, aby se k jejich pořízení dostavil na příslušné pracoviště. Doporučuje se, aby se cizinec k pořízení biometrických údajů u příslušného pracoviště objednal, a to co nejdříve. Nový biometrický průkaz nebude cizinci vystaven na počkání, k jeho převzetí bude příslušným pracovištěm vyzván.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 11. října 2019

vytisknout  e-mailem